Gå til hovedindhold

Intern vedtagelse om ytringsfrihed

Vedtaget på Enhedslistens årsmøde

Frihed er altid frihed for anderledes tænkende!
Dette bør efter Enhedslistens opfattelse gælde som ufravigeligt princip – såvel i samfundet som internt i vores eget parti.
Enhedslistemedlemmer har ret til at få bragt deres indlæg i vores medlemsblad. Der kan kun blive tale om at censurere disse, såfremt de strider mod lovgivningsbestemmelser såsom injurie- og racismelovgivning, som Enhedslisten støtter. I så fald kan censuren først finde sted efter, at der er indhentet kompetent juridisk vurdering af sagen.
Indlæg der udfordrer begrænsninger af ytringsfriheden, som Enhedslisten er imod – f.eks. i terrorlovgivningen – kan censureres efter konkret vurdering, som alene kan begrundes i at gardere de ansvarshavende for Rød-Grønne Linjer, hjemmesiden m.v. mod retsforfølgelse.

Mandag, 15. maj 2006 - 0:00

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]