Gå til hovedindhold

Forslag til grønt delprogram

På årsmødet i 2018 skal der behandles et forslag til nyt delprogram om miljø. Det nye delprogram skal erstatte det nuværende, der oprindelig var en del af principprogrammet fra 2004.

Formålet med det nye grønne delprogram er:

  • at fastlægge Enhedslistens grundlæggende principper og politik på miljøområdet
  • at danne grundlag for politiske handlingsplaner, konkrete udspil, publikationer og valgprogrammer
  • at fungere som politisk uddannelse af flest mulige medlemmer, ikke mindst gennem diskussionerne frem til programmets vedtagelse
  • at præsentere Enhedslistens holdninger på området for særligt interesserede uden for medlemskredsen.

Et udkast fra programudvalget, som er nedsat af Hovedbestyrelsen, har været til høring i partiets afdelinger og udvalg fra 3. juli til 10. september.

Programudvalget har på den baggrund udarbejdet et forslag, som har været behandlet i Hovedbestyrelsen den 3. december. 

 

Se programforslaget i Årsmødehæfte 1, side 6 til 12

Se årsmødehæfterne her 

 

Kom til seminar om programmet lørdag den 10. februar

Alle medlemmer af Enhedslisten inviteres til seminar om det grønne delprogram den 10. februar kl. 11 til 18.

På seminaret kan du både høre om de store rød-grønne linjer og deltage i workshops om de enkelte politikområder.

Læs mere om seminaret her

Tilmeld dig her

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]