Gå til hovedindhold

gensplejsede afgrøder en realitet - vi står overfor et afgørende valg

Til pressen, d. 25. oktober 1996:

Forespørgselsdebat:
Gensplejsede afgrøder en realitet - det danske samfund står overfor et afgørende valg

Enhedslisten rejser nu en forespørgselsdebat om, hvorvidt Regeringen og Folketinget vil arbejde for, at vi undgår gensplejsede afgrøder i landbrugsproduktionen og i importerede fødevarer.

Gensplejsede afgrøder bliver i denne tid godkendt på stribe til brug i Danmark uden at nogen har påvist, at gensplejsning er en nødvendighed - og ingen kan katagorisk afvise, at gensplejsning kan have katastrofale følger for den naturlige flora og fauna, siger Enhedslistens miljø- og landbrugspolitiske ordfører Bent Hindrup Andersen, der står bag forespørgselsdebatten.
Der bliver investeret milliarder af dollars i private firmaer på gensplejsning. Investeringer, som vil blive omsat i enorme profitter efterhånden som det lykkes firmaerne at gennemføre en total omstilling af verdens fødevareproduktion baseret på gensplejsning med fortsat brug af pesticider og kunstgødning - i modsætning til en økologisk udvikling. Det er det valg, det danske samfund i dag står overfor og som er baggrunden for forespørgselsdebatten.

P.t. ligger ansøgninger om anvendelse af gensplejset soja og majs til brug i fødevarer til godkendelse i Veterinærdirektoratet - efter de er godkendt i EU-systemet - og gensplejsede produkter, som majs, kan nu udsås på de danske marker.

Danmark er blevet nedstemt i EU, så vi ikke har lov til at mærke den gensplejsede soja. Soja findes i 60% af alle fødevarer, ofte under andre navne som vegetabilsk fedt eller lechitin. Forbuddet mod mærkning betyder, at befolkningen ikke ved, om der er anvendt gensplejsning i de fødevarer de spiser - selvom der næppe er tvivl om, at mange gerne vil undgå gensplejsede produkter i deres fødevarevalg.

EU modarbejder endda, at den økologiske mad kan sikres mod de gensplejsede varer. Til trods for at ingen økologiske landmænd eller organisationer har ytret ønske om at anvende gensplejsning i deres produktion - tværtimod.

Enhedslisten håber, at der med forespørgslen kan opnås flertal for en politik, hvor Danmark

· afviser markedsføring af flere gensplejsede produkter ud fra forsigtighedsprincippet,
· mærker alle afledte produkter i det omfang gensplejsede produkter bliver godkendt til markedsføring i Danmark,
· sikrer at det økologiske statsmærke er garanteret gensplejsningsfrit.
· fastholder sin ret til at gennemføre et højere beskyttelsesniveau end vedtaget i EU.

Fredag, 25. oktober 1996 - 0:00

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]