Gå til hovedindhold

Fortrydelsesret

ifm. enkeltstående tjenester

De kan fortryde den indgåede aftale om køb af den pågældende indholdstjeneste efter forbrugeraftalelovens § 17. 

Fortrydelsesfristen 
Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, De har indgået aftalen. 

Hvordan fortryder De? 
Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal De underrette den os om, at De har fortrudt aftalen. Hvis De vil give denne underretning skriftligt – f.eks. pr. brev eller e-mail – skal De blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis De vil sikre Dem bevis for, at De har fortrudt rettidigt, kan De f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. 
Underretning om, at De har fortrudt aftalen, skal gives til:

Enhedslistens Landskontor
Studiestræde 24, 1
1455 Kbh K

Email: [email protected]
Tlf: 33933368

Det forhold, at vi allerede har leveret indholdstjenesten helt eller delvis, begrænser ikke Deres fortrydelsesret.

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]