Gå til hovedindhold

Opstillede til urafstemning, Folketinget

Her kan du læse om de opstillede til den vejledende urafstemning om de øverst placerede folketingskandidater.

Alle kandidater er noteret med køn, alder, uddannelse, beskæftigelse og fagforening. Under hver kandidat finder du vedkommendes e-mail, såfremt du har spørgsmål eller behov for uddybning. Landskontoret kan svare på, hvornår de enkelte kandidater falder for rotationen.

Den vejledende urafstemning danner baggrund for årsmødets beslutning om fordeling af folketingskandidater.

Alle medlemmer af Enhedslisten kan deltage i afstemningen, som foregår elektronisk fra den 8. marts kl. 8 - 15. marts kl. 12. Du vil modtage en mail med link til afstemningen den 8. marts – og medlemmer uden mail får tilsendt et brev. Er du i tvivl, om vi har din mailadresse, så send den til [email protected] inden den 6. marts 2018.

Der er i år 59 opstillede. Klik på navnet for at gå direkte til opstillingen, eller scroll får at se alle i alfabetisk rækkefølge. 

Allan Berg Mortensen

Allan Krautwald

Anja Radeka

Anna Berg

Anne Hegelund

Bruno Jerup

Christian Juhl

David Rønne

Dokse Adzievski

Eva Flyvholm

Eva Milsted Enoksen

Fatih Baran

Gunna Starck

Hans Jørgen Vad

Helena Jørgensen

Helge Bo Jensen

Helle Nielsen

Henning Hyllested

Ibrahim Benli

Jakob Lindell Ruggaard

Jakob Nerup

Jakob Sølvhøj

Jean Thierry

Jeanne Toxværd

Jens Wogelius

Jesper Kiel

Jette Gottlieb

Jonathan Simmel

Jørgen Bodilsen

Lasse Egelund

Linda Havanna Hansen

Louis Jacobsen

Mai Villadsen

Maja Albrechtsen

Margit Kjeldgaard

Maria Reumert Gjerding

Marianne Rosenkvist

Martin Schmidt Konradsen

Maya Ryom

Mikkel Hedegreen

Mikkel Skovgaard Hansen

Nikolaj Villumsen

Ole Wedel-Brandt

Peder Hvelplund

Pernille Skipper

Rasmus Vestergaard Madsen

Reza Javid

Rosa Lund

Rosa Wittrup

Rune Lund

Sarah Nørris

Simon Halskov

Sinem Demir

Susanne Flydtkjær

Søren Egge Rasmusseen

Søren Søndergaard

Torsten Ringgaard

Ulf Harbo

Victoria Ninosca Risbjerg Velásquez


 

Allan Berg Mortensen
Helsingør, mand, 57 år
Pædagog, BUPL

Allan Berg Mortensen, 57 år, medlem af Helsingør byråd siden 2006

Enhedslisten skal være et revolutionært, reformistisk parti. Revolutionært fordi vi ønsker gennemgribende forandringer af samfundet, reformistisk fordi vejen til et socialistisk samfund foregår både som følge af reformer og i spring. Revolution og reformisme er ikke modsætninger men komplementerende.

Mit fokus er først og fremmest den stigende ulighed. Fattigdom og udstødelse øges under den nuværende regering. Enhedslistens opgave skal være at bremse og forhindre alle beslutninger der fører til stigende ulighed (f.eks. kontanthjælpsreformen) og samtidigt foreslå og få vedtaget beslutninger der fører til øget lighed (f.eks. afskaffelse af starthjælp)

Enhedslisten er blevet et meget større parti. Et drømmescenarie der både skyldes vores politik men især SF og S´s svigt. En hovedopgave er at fastholde denne tilslutning og gerne øge den, helst på bekostning af DF. Mange af DF´s vælgere burde stemme på os men føler sig fremmedgjort i forhold til en intellektualiserende venstrefløj. Vi skal være klare i mælet og formulere os uden overflødige akademiske vendinger, så vi bliver et troværdigt alternativ til DF.

Enhedslisten skal væk fra københavneri og have en naturlig placering over alt i DK. Derfor skal reglerne om urafstemning ændres, så det ikke kun er medlemmer fra de største partiforeninger der har mulighed for at komme højt på vores interne top 20 liste.

[email protected]

 

Allan Krautwald
Svendborg, mand, 65 år
Kontoruddannet, pensionist, HK

En byge af nedskæringer, forringelser og ydmygelser er under skiftende regeringer haglet ned over nogle af samfundets udsatte, de syge og de ledige.

Det næste år bliver afgørende for om den nyliberalistiske politik skal fortsætte eller erstattes af empati og fællesskab. Her har Enhedslisten en helt afgørende rolle, hvorfor vi må sætte alle sejl ind på at styrke partiet frem mod det Folketingsvalg, der kommer inden vi mødes til årsmøde 2019.

Store dele af befolkningen er enige med os i vores modstand, mod denne afmontering af velfærdssamfundet. Vi skal fortsat styrke kritikken af denne politik og alliere os med de mange folkelige, sociale bevægelser der er dukket op, som f.eks. Næstehjælperne og Jobcentrets ofre. Der skal bl.a. ske markante forbedringer af reformerne af førtidspension og fleksjob, forringelserne af sygedagpengene skal rulles tilbage, kontanthjælpsloftet fjernes og dagpengesystemet genoprettes.  

Disse krav skal klart og tydeligt fremføres forud for det kommende valg, ligesom de bør stilles efter et valg før vi peger på en forhandlingsleder i forbindelse med udnævnelsen af en ny regering. Befolkningen skal kunne forvente at Enhedslisten viser en anden vej end nedskæringens.

Jeg er bosat i Svendborg, oprindelig kontoruddannet, men var i over 20 år beskæftiget som studievært på en række lokalradioer og DR.

Jeg har været aktiv på venstrefløjen i mange år, på en række politiske tillidsposter og i forskellige bevægelser.

Jeg er medlem af Enhedslistens Hovedbestyrelse.

[email protected]

 

Anja Radeka
Vesterbro, kvinde, 28 år
Kandidat Tværkulturelle Studier, studerende, Akademikernes A-kasse

Jeg vil arbejde for lige rettigheder, en solidarisk og social integrationspolitik.  

Jeg er flygtningebarn fra Bosnien og har oplevet en vellykket integration, fordi almindelige borgere interesserede sig og ønskede at hjælpe mennesker, der havde mistet. Jeg fik samme muligheder som danske unge – det har gjort at jeg har fået en uddannelse, et netværk og haft selvtilliden til at gå ud i samfundet. Jeg vil have det Danmark tilbage hvor man er solidarisk og uegennyttig; hvor stærke fællesskaber byder udsatte ind.  

Jeg har talt med mange minoritetsunge, som føler sig langt væk fra jævnaldrende danske unge. Disse unge som er født og opvokset i Danmark oplever hele tiden, at der stilles spørgsmålstegn ved om de nu også er rigtigt danske. Det er ødelæggende for den enkelte, men også for samfundet. Vi skal som solidarisk parti tage dette langt mere alvorligt. Derfor skal vi støtte græsrødderne i deres arbejde for at skabe stærke fællesskaber.  

Vi skal arbejde for et mangfoldigt Danmark – og et mangfoldigt Enhedslisten.  Der skal også gøres op med den stigende ulighed. På Vesterbro har jeg set et kvarter forandre sig til en velhaverenklave. Der skal sættes en stopper for dette vanvid hvor mennesker med lavindkomster, enlige og mennesker på overførselsindkomst bliver skubbet ud. Det kræver omfordeling og regulering, hvis vi skal have et samfund hvor pengepung og social arv ikke bestemmer mulighederne.  

Jeg er mor, studerer Tværkulturelle Studier og har indsigt i arbejdet mod social kontrol.  

[email protected]

 

Anna Berg
Nørrebro park, kvinde, 29 år
M.Sc kønsstudier, social- og ligestillingspolitisk rådgiver i Enhedslisten, DM

Ligestilling og feminisme fylder mere og mere i den offentlige debat. Men på Christiansborg er Regeringen og Dansk Folkeparti ved at tage patent på ligestillingsdebatten. Ligestillingskampen individualiseres og tages som gidsel i en fremmedfjendsk debat alt imens den økonomiske ulighed øges med asociale reformer. Enhedslisten skal være venstrefløjens frontløber i ligestillingskampen og i samarbejde med spirende bevægelser formulere fællesskabsorienterede løsninger på de ulighedsskabende strukturer, der i øjeblikket holdes i hævd.   

Med vores feministiske delprogram fra 2017 er vi godt på vej. Men det forpligter. I Enhedslisten er vi kendte for at handle i overensstemmelse med vores politiske principper. Det er vigtigt og troværdigt. Derfor bør vi de kommende år arbejde med at omdanne vores feministiske og socialistiske principper til en politisk og organisatorisk praksis, der vil øge mangfoldigheden i vores parti.  

Indtil nu, har jeg primært lagt mit politiske engagement i elev- og studenterbevægelsen og LO fagbevægelsen. Som ung gymnasieelev og DGS-aktivist meldte jeg mig ind i Enhedslisten fordi Enhedslisten var det parti, der både lyttede, gik med os på gaden, tog vores krav alvorligt og gjorde dem til en del af partiets politik. Den måde at lave forandring på – hvor vi understøtter, politikudvikler og kæmper sammen med sociale bevægelser – skal videreføres og vi skal fortsætte med at udvikle nye måder for samarbejde og samling af venstrefløjen.

[email protected]

 

Anne Hegelund
Århus, kvinde 29 år
Socialrådgiver, arbejder med unge udsatte arbejdsløse, Dansk Socialrådgiverforening

Jeg er 29 år og bor i et queerfeministisk kollektiv i Århus Vest. Her var jeg lokal kandidat under sidste folketingsvalgkamp. Det gav mig for alvor blod på tanden. Vi skal have spredt det gode budskab; En anden politik er mulig, og vi har en verden at vinde! Derfor stiller jeg mig til rådighed som spidskandidat for vores parti, og håber på jeres opbakning.    

Vi skal være et klart alternativ til både den sidste socialdemokratisk ledede regerings nødvendighedens politik og den nuværende regerings velfærdsafviklende og umenneskelige politik. Mine mærkesager under sidste valgkamp var; Afskaf arbejdsløshed - udryd fattigdom, Flygtninge velkommen - tag jeres familier med, og Støt oprør - stop krig. Det er det stadig.    

Vi skal sætte ord på, hvordan vi deler arbejdet, så ingen behøver at gå stressede i seng eller mangle noget at stå op til, og alle kan leve et godt og værdigt liv. Vi skal insistere på at behandle vores medmennesker med respekt, også flygtninge og arbejdsløse. Vi skal vise solidaritet med palæstinenserne, kurderne, saharawierne og alle andre som kæmper for at gøre sig fri af undertrykkelse.    

Jeg er økofeminist og revolutionær socialist. Kapitalismens evige jagt på profit går hårdt ud over mennesker, klima og miljø. Så de røde og grønne kampe må og skal kædes sammen. Jeg har været aktiv i både studenter- og fagbevægelsen, fredsvagt i Palæstina og medmenneskesmugler i Danmark. Det er vigtigt for mig, at vi ikke kun kalder os bevægelsernes parti, men også handler sådan.

[email protected]

 

Bruno Jerup
Næstved, mand, 60 år
Cand. Scient, gymnasielærer, GL

Enhedslisten skal være det visionære socialistiske parti samtidig med, at vi overalt kæmper for konkrete forbedringer for befolkningen. Vi skal blive bedre til at udtrykke, hvad det er, vi kæmper for.

Ø skal stå for de universelle rettigheder. Universelle menneskerettigheder bl.a. forsamlingsfrihed og ytringsfrihed, men også universelle rettigheder på det sociale område og på det sundhedsmæssige område. Vi skal være et parti for ligestilling, tolerance og åbenhed.

Enhedslisten skal være et parti for 25 % af befolkningen. Et mål om at 10 % opbakning ved næste valg er et skridt på den vej.

Vores politik skal være i stadig udvikling og forbedring, men vi skal naturligvis fastholde vores grundlæggende kapitalismekritik og socialistiske mål.  

Vi må evne at finde alliancer overalt for at trække politikken i en rød og grøn retning. Arbejdet i folketinget, i kommunerne og regionerne er ikke kun talerstole. Det er politiske kamppladser. For mig er der ikke nogen modsætning mellem parlamentarisk og udenomsparlamentarisk arbejde.

Jeg var med til at starte Enhedslisten og jeg havde dengang og nu et ønske om, at skabe et vitalt socialistisk parti. Jeg synes alt andet lige, det projekt er godt på vej.

Jeg var en del af Enhedslisten første folketinggruppe fra 1994-1998 og var i 2018 barselsvikar i folketinget for Eva Flyvholm i 8 måneder. Jeg er netop blevet genvalgt som medlem af regionsrådet for region Sjælland.

[email protected]

 

Christian Juhl
Silkeborg, mand, 64 år
Specialarbejder, medlem af Folketinget, 3F

Jeg er tidligere skovarbejder, bygningsarbejder og formand for 3F i Silkeborg,  

Jeg er aktiv i 3Fs internationale arbejde og i Arbejdernes Internationale Forum der støtter kæmpende i Mellemamerika, Asien og på Vestbredden.  

Jeg har været medlem af Folketinget siden 2011. Her er jeg jeg er ordfører for arbejdsmiljø, udviklingspolitik (3. verden), Nordisk Råd, Grønland og Færøerne, og for mindretal. Jeg er medlem af Folketingets præsidium.   

Jeg bor i et bofællesskab i Silkeborg sammen med 2 andre familier.  

Karen Marie og jeg har en kolonihave, der dyrkes økologisk på 25. år.

Jeg roder gerne med lidt slægtsforskning, og tager en sjælden gang en tur på min Nimbus motorcykel fra 1950.

Mærkesager:

En verden uden fattige og uden forurening

En verden uden krige & atomvåben

Et åbent Europa uden EU

Et rødt & grønt flertal i Folketinget

Arbejde eller uddannelse til alle

Et sikkert og sundt arbejdsmiljø hele livet

En fagforening uden tøven

Folketinget gør det ikke alene:

Mange folketingsmedlemmer gør det ikke alene.

Vi skal opbygge og styrke aktiviteten nedefra – i partiafdelinger, fagforeninger og blandt græsrødderne.

Demonstrationer, protester & lokal aktivitet er en forudsætning for forandring.

Der skal nemlig 2 ben til forandring – det parlamentariske og det udenomsparlamentariske.

[email protected]

 

David Rønne
Østerbro, mand, 47 år
Multimediedesigner, grafiker, HK

Demokratiet er i krise. Klimaet er i krise. Menneskerettighederne er i krise. Retssikkerheden er i krise. Det er kun et spørgsmål om tid før økonomien igen er i krise. Bag samtlige kriser gemmer der sig to ting: Kapitalismens neoliberale økono-religion, og den højrepopulisme, som fødes af de forringelser som nedskæringslogikken påtvinger samfundet. Kampen mod kapitalismens nedskæringer er også kampen mod de støvletramp, som høres stadigt tydeligere i horisonten.

Det er ikke en kamp vi kan vinde med vores nuværende størrelse. På trods af, at jeg selv er sådan en langhåret københavnersnude, så mener jeg at en af vores vigtigste opgaver er at gøre op med vores identitet som overvejende et bybo-parti. Hvis vi for alvor vil skabe forandring, skal vores politik også vinde genklang uden for de større byers kommunegrænser.

Jeg er freelance grafiker og far til tre piger. Jeg meldte mig ind i listen for at gøre en forskel for partiet og de politiske kampe vi kæmper. For demokrati. For en frihed, som er for mennesker og ikke for banker. Mod ulighed. Det har jeg fået mulighed for i min afdelings bestyrelse hvor jeg også er kontaktperson, i lokaludvalget, i københavns bestyrelsen og tidligere i regionsledelsen. Desuden er jeg folketingskandidat på den del af partilisten, som er sat i regionerne. Nu håber jeg på at tage springet op på den del, som vi vælger på vores årsmøde. Min ambition er lige så stor som den er banal: At give en verden videre til min børn, som er bedre end den jeg modtog.

[email protected]

 

Dokse Adzievski
Tårnby-Dragør, mand, 41 år
Handelsgymnasium, arbejdsløs, HK

Mit navn er Dokse Adzievski, og jeg er født i Danmark af makedonske forældre. Jeg vil gerne opstilles som folketingskandidat, da jeg er meget interesseret i landspolitik, og den interesse har jeg haft, siden jeg var lille, da jeg kommer fra en meget politikinteresseret familie. Mine mærkesager og det jeg bl. a. vil arbejde for er :  

At ændre Danmark til et mere solidarisk land - fx ved at hjælpe personer med de mindste indkomster.

Personer med de højeste indkomster i landet vil komme til at skulle betale mere til samfundet - ved at sætte deres skatter op.

Forhindre virksomheder og personer med at overføre penge til "skuffeselskaber" i udlandet med det formål for at undgå at betale den skat de skal.

At værne om miljøet.

Unødige privatiseringer af statslige virksomheder.

Bedre offentlige transport.

Ændre udlændingepolitikken - bl. a. så man kan blive gift med den person man elsker og dermed opholde sig lovligt i sit hjemland.

Ændre forsvaret.

Danmark skal forøge bistandshjælpen.

En mere selvstændig udenrigspolitik - hvor USA og EU ikke skal bestemme, hvilke holdninger vi skal have.

Ændre EU-strukturen - bl. a. hvor vi gør op med bureaukratiet.

[email protected]

 

Eva Flyvholm
Holbæk, kvinde, 36 år
Roskilde Universitet, folketingsmedlem, Djøf

Flere mennesker skal kunne leve gode liv, og derfor har vi brug for fred, lighed og socialisme. Vi har også brug for gode uddannelser, ordentlige forhold for syge og arbejdsløse, en anstændig flygtningepolitik, stærk kollektiv trafik og et grønt Danmark med færre kemikalier og mindre pis.  Derfor, er jeg glad for at være en del af vores politisk fællesskab i Enhedslisten, og derfor genopstiller jeg til Folketinget.   

Som Freds- og forsvarsordfører har jeg modarbejdet det vanvittige kampfly-køb. Det er desværre ikke lykkedes at få stoppet det endnu, men vi har sgu prøvet ihærdigt. Og der er i den grad brug for at sætte en ny dagsorden om at forebygge krige og konflikter i stedet for at opruste militært.   

Jeg er folketingskandidat i Sjællands storkreds, og det vil jeg meget gerne fortsætte med. Vi er blevet et stærkt parti på hele Sjælland, Lolland og Falster og det er jeg stolt af. Enhedslisten skal være det oplagte valg for de, der gerne vil sætte deres kryds et mere solidarisk sted end DF eller S.   

Frem mod det kommende folketingsvalg vil jeg gerne samarbejde med vores kommunalvalgte, aktivister og foreninger om lokale kampagner, der skal vise at vi også er tilstede i folks hverdag og ikke kun på Christiansborg.  Jeg er 36 år, og arbejder i øjeblikket på at få flyttet mig selv, min mand og vores søde lille dreng ud i den sjællandske natur, og få lidt mere tog-tid til at skrive læserbreve.   

[email protected]

 

Eva Milsted Enoksen
Christianshavn, kvinde, 38 år
Statskundskab, Københavns Kommunes indsatsteam mod social dumping, DJØF

Jeg er stolt af at være medlem af et parti, som sætter handling bag ordene, i forhold til at bekæmpe ulighed, klimaødelæggelse og krig. Vi kæmper hver dag for en bedre, mere demokratisk og mindre ulige verden. Det skal vi gøre på alle niveauer i samfundet, også på Christiansborg.  

Vi skal være dem, der kæmper for et Danmark, hvor intet barn nogensinde oplever, at mor og far ikke har råd til en ordentlig madpakke. Vi skal kæmpe for et arbejdsmarked, med ligeløn, hvor der er plads til både de stærke og de mindre stærke og hvor arbejdslivet kan indrettes til de forskellige faser af livet, med børn, gamle forældre og andet, der skal være mulighed for at bruge tid og energi på. Vi skal kæmpe for, at vi i Danmark tager ordentligt og værdigt imod flygtninge, og giver dem mulighed for at være den store ressource i samfundet, de kunne være, hvis bare de fik lov. Og så skal vi selvfølgelig kæmpe for et Europa og en verden, uden oprustning og rovdrift på klima og miljø, hvor multinationale virksomheder ikke sætter dagsordenen og en lille gruppe superrige ikke bliver ved med at berige sig på bekostning af flertallet.  

Jeg har tidligere blandt andet arbejdet med og mod EU for Folkebevægelsen mod EU, Enhedslisten og Oplysningsforbundet DEO. Nu arbejder jeg i Københavns Kommunes indsatsteam mod social dumping.  

Jeg har været medlem af EL i 6 år og lokalt aktiv i 5, både som kontaktperson og medlem af Københavnsbestyrelsen. Jeg 38 år og bor på Christianshavn med min mand og vores tre børn.  

[email protected]

 

Fatih Baran
Brøndby, mand, 40 år
Skolelærer, folkeskolelærer, Danmarks Lærerforening (DLF)

Jeg er dansk statsborger med kurdiske rødder, er gift og har to børn. Siden 2008 har jeg arbejdet som folkeskolelærer i Herstedøster Skole i Albertslund. I hele mit liv har jeg arbejdet for at være en aktiv del af det samfund, jeg lever i samt har altid opsøgt muligheden for at have indflydelse på de vigtige beslutninger, der vedrører alle i samfundet. Derfor har jeg altid været aktiv hos en række civile samfundsorganisationer frivilligt og siddet i en række bestyrelser for at gøre en forskel til fordel for fællesskabet, som jeg selv er en del af. I mit arbejdsliv har jeg altid formået at være en solid og loyal del af arbejdspladsens fællesskab, hvor jeg har fungeret i harmoni med mine arbejdskolleger og elever. Som underviser er jeg desuden stolt af at bidrage aktiv til at eleverne opnår færdigheder i at begå sig i et demokratisk samfund.  

På baggrund af min faglige og personlige interesse for at gøre en aktiv indsats for mine medmennesker socialt, kulturelt, politisk og økonomisk, har jeg valgt at være aktiv i Enhedslisten. I 2012 var jeg med til at etablere Enhedslisten Brøndby, som siden 2013 er repræsenteret i byrådet med et medlem. I den tid har jeg sammen med den øvrige bestyrelse støttet vores byrådsmedlem i Brøndby Kommune omkring de vigtige beslutninger, der har en betydning for alle borgere i Brøndby.   

Mine mange års erfaring i en række samfundsorganisationer og mit faglige engagement i lærerfaget har givet mig et godt fundament for at gøre en forskel for borgere.

[email protected]

 

Gunna Starck
Indre by, kvinde, 74 år
Cand.scient.soc, pensionist, Djøf

Hvis proteststemmerne skal blive til rigtigt røde stemmer, så kræver det klar og ærlig tale, der giver folk billeder på nethinden. Handlinger, der kan forklares, forstås og give humoren plads og selvhøjtideligheden baghjul.

Danskerne skal igen turde tænke kollektivt og solidarisk, skal igen tro på, at det gode liv - ja, et bedre - ligger i et samfund, hvor bæredygtighed er det nye ord for vækst og socialisme det nye sort. Derfor skal Listen stå stærkt med en bred liste med solide kandidater - også skarpe og skrappe gamle damer på Borgen.

Jeg ved en del om meget og meget om en del, men ikke noget om sport. Er god til at organisere, er vedholdende, men ikke kompromisløs, driftsikker, men til fest og farver, har sans for tilværelsens absurditeter, men ikke rod.

Listens mange dygtige medlemmer og mit kendskab til basis og organisation vil jeg bruge på, at Borgen, basis, bureaukrati og bestyrelse får styrket en troværdig, festlig, visionær, flittig og rød Liste.

Er sociolog, men har mest lavet politik - de senere år på de indre linier i HB, FU, Regionsledelse og introduktion for nye københavnske medlemmer. Er kontaktperson for Kvindeudvalget og min afdeling og sidder i Indre By Lokaludvalg for Enhedslisten.

Bor i kollektiv, spiller en god l'hombre, driver sammen med andre filmnørder en børnefilmklub og finder det vigtigt at lave noget, hvor jeg træffer andre end partiet. Har et nært forhold til venner, børn, børnebørn og cykel.

Motto: spring over, hvor gærdet er højest.

Spørg mig gerne om hvad som helst på mail.

[email protected]

 

Hans Jørgen Vad
Århus, mand, 62 år
Cand. mag. i historie, friskolelærer, Frie Skolers Lærerforening FSL

På det sidste årsmøde efterlystes der mere frækhed og en markant, offensiv profil i folketingsarbejdet – noget, som vi også hører i det daglige. Men det blev desværre ikke bedre i 2017.

Jeg har selv arbejdet for, at skatteskandalen kom på hjemmesiden, men det var sigende, at det først skete med et års forsinkelse.

Jeg var glad for "Der er råd"-pjecen, der kom før kommunevalget. Men det var også sigende, at den kun fik lov til at blive på hjemmesiden til tryksværten var blevet tør. Og derefter blev den gemt væk i de mange uger, hvor skattelettelser over 10 mia. truede. Vi burde være langt mere offensive i en sådan sag, hvor vi har 85 % af befolkningen med os.

Jeg savner i det hele taget, at vi er offensive, når sagerne brænder på: Fx med legalisering af cannabis ift. bandekrigen, en markant reaktion på Mette F.s krig mod muslimske friskoler, og et klart modsvar på Løkkes ghetto-bulldozeri, der bygger på vrangbilleder af den faktiske integration.

ELs svage profil skyldes ikke, at vi mangler forslag og ideer – ej heller fra min side. Derfor har vi behov for flere kræfter på Borgen, som vil kæmpe for det. Men det kræver også, at der kæmpes for det i organisationen.

Strategisk frygter jeg, at pænheden skyldes et ønske om, at EL skal blive et "rigtigt" støtteparti, som skal forhandle om et kommende regeringsgrundlag.

Men vi kan ikke presse SD uden noget reelt at true med. I stedet vil det presse os til et medansvar og svække vores oppositionsrolle. Det bliver årsmødets vigtigste debat.

[email protected]

 

Helena Jørgensen
Helsingør, kvinde, 41 år
Socialrådgiverstuderende, Studerende, DS

Stigende ulighed, uretfærdighed, klapjagt på arbejdsløse, syge mennesker og alt hvad der bare dufter lidt af muslim. Det er hvad vi ser mere og mere af, hver evig eneste dag i vores samfund. Løgn og manipulation er gået hen og blevet et accepterede værktøj i det politiske arbejde på Christiansborg Der er flere og flere mennesker der ikke kan sætte mad på bordet eller gå ud og købe gummistøvler eller vinterjakker til børnene når det gamle er slidt op, uden en håndsrækning fra andre. Vi ser højtlønnede mennesker stå og fortælle at lavtlønnede, og de der er på overførselsydelser skal have mindre, mens de selv skal have mere. Det er skammeligt i et så rigt samfund som vores og vi skal fortsætte med at bekæmpe det.

Jeg vil være med til det. Jeg vil være med på vores hold. Jeg vil være med at arbejde for et mere retfærdigt arbejdsmarked. Bevarelse af resterne af velfærden og gerne den nødvendige udbygning af det sociale sikkerhedsnet. Jeg vil være med at arbejde for solidaritet for syge mennesker, for arbejdsløse mennesker og jeg vil være med at arbejde mod skattespekulanter, ”Nødvendighedens Politik” og fremmedehad. Jeg vil være med at arbejde for grønne tiltag, en ordentlig miljøpolitik. Jeg vil være med at passe på vores uddannelsesinstitutioner.

Jeg er tidligere pædagog, nu socialrådgiverstuderende. Bor i Helsingør og har siddet i HB de sidste 2 år. Frivillig i Reden International og underviser på Politiskolen i Vold mellem nære relationer.

[email protected]

 

Helge Bo Jensen
Albertslund, mand, 58 år
Kultursociolog, administrativ leder, Dansk Magisterforening

Vi skal give præcise bud på almindelige menneskers problemer. På undermineringen af velfærdsordningerne, på fattigdommen og udstødelsen - vi skal tage nye politiske initiativer overalt, hvor vi kan få øje på muligheder for at skabe bevægelse - og sikre små og store forandringer. Den københavnske vestegn er sammen med enkelte andre udkantskommuner særligt hårdt ramt af uligheden og markedskræfterne. Derfor er modstanden og venstrefløjen stærk – og bør repræsenteres i folketinget.

Vi skal ikke nøjes med at regulere markedsøkonomien, men sætte fællesskab og demokrati ind imod kapitalisme og markedskræfter. Vil stiller os ikke tilfredse med lidt mindre sprøjtegift, men kræver omstilling til 100% økologi, Vi vil have skat på spekulation, men også en samfundsbank og en spekulationsfri banksektor.

Vi skal vise at der er et reelt politisk alternativ til den nuværende håbløse politik. Jeg vil gerne være med til at styrke Enhedslisten som:

Et socialistisk parti med en solidarisk politik for økologisk omstilling.

Krigsmodstandernes parti, der bekæmper krigspolitik og militarisme.

Bevægelsernes parti, der slås loyalt og aktivt i og med bevægelserne.

Et modigt parti, der holder fast i vores socialismeopfattelse, vores EU-modstand og vores antiimperialistiske politik.  

Jeg har været aktiv i Enhedslisten siden starten. Jeg er 58 år, uddannet kultursociolog. Jeg sidder i kommunalbestyrelsen i Albertslund, hvor jeg bor med min kæreste og de to yngste på 12 og 14 år.

[email protected]

 

Helle Nielsen
Randers, kvinde, 57 år
Pædagog, frivilligkordinator, Socialpædagogernes Landsforening

Jeg er forarget over den måde, vi behandler folk på overførselsindkomster. Syge bliver nægtet førtidspension og fleksjob. Arbejdsløse bliver jagtet rundt i et nedbrydende aktiveringscirkus. Jeg har selv været der og ved hvor nedbrydende, det er. Jeg er aktivist i Randers mod Nedskæringer siden 2014, og vi gør et ihærdigt forsøg på at få politikere, befolkning og medier i tale. 30 timers arbejdsuge og et mere humant menneskesyn skal prioriteres.  

Asylansøgere overlever på en integrationsydelse. Som mentor for en syrisk familie kan jeg se, hvordan de gør sig umage med at blive integreret. Vores statsministers brandtale om parallelsamfund er stigmatiserende.

I mit arbejde som pædagog har jeg set, hvad lave normeringer gør ved børn. Stille Anna bliver overset, og udadreagerede Peter får for meget negativ opmærksomhed.

De ældre skal have omsorgsfulde sosu-personaler i deres sidste livsfase. Vores pligtopfyldende faggrupper indenfor ældreplejen får stress og sygedage. Det kan vi ikke være bekendt.

Mere økologi og vedvarende energi er et must. Trumps vanvittige nedprioritering og arrogante holdninger til de vigtige miljø- og klima spørgsmål kræver et modspil.

Den negative omtale af folk på overførselsindkomster skal flyttes over på dem, som virkelig er skyld i den for nedadgående velfærd. Store firmaer, som sender deres formuer i skattely. Fejl i  SKAT, som koster statskassen mia. af kroner. Politikere skal kunne drages til ansvar. Det bliver den lille mand på gulvet!      

[email protected]

 

Henning Hyllested
Esbjerg, mand, 63 år
Studentereksamen, 1973, medlem af Folketinget, 3F Esbjerg Transport

Transportordfører og ordfører for Landdistrikter og Øer.

Kampen for at styrke en sammenhængende kollektiv trafik byder på daglige udfordringer. Vi deltager i to forligskredse på området, Togfonden og Bedre og Billigere kollektiv Trafik, som begge udgør et flertal uden om regeringen. Og den gør alt, hvad den kan, for at spænde ben for de aftaler, vi indgår i forligskredsen, men indtil nu har vi formået at holde Togfonden på skinner og afsætte 750 mio.kr. til forbedringer af den kollektive trafik og cyklisme rundt om i landet – ikke mindst i Hovedstaden.

På Landdistriktsområdet er det helt store tema udflytning af statslige arbejdspladser, hvor vi fremstår som de mest kritiske. Især over måden, det gøres på. Og så tillader jeg mig at prale lidt: sammen med DF har vi en stor del af æren for, at det langt om længe er lykkedes at få nedsat færgetaksterne på sejladsen til vores mange øer. Om end det er DF, der har haft muligheden for at afsætte penge på de sidste par finanslove til det, var det dog EL og DF, der allerede under Thorning satte gang i processen.

Jeg er indstillet på at tage en tur mere på Borgen. Udsigten til et regeringsskifte er tillokkende og spændende. Jeg vil glæde mig til at være med til at føre vores idéer om røde linjer og en mere markant kurs over for Socialdemokratiet ud i livet.

Jeg har en fortid som havnearbejder på Esbjerg havn gennem 30 år. Bor fortsat i Esbjerg og er gift med Ina. Vi har sammen to voksne børn, Thomas og Mette.

[email protected]

 

Ibrahim Benli
Herlev, mand, 39 år
Cand. mag. Kultur- og sprogmødestudier, projektleder, Dansk Magisterforening

Uligheden og utrygheden stiger i hele verden men også i Danmark. Derfor er jeg stolt af at være medlem af et værdifuldt fællesskab som Enhedslisten, hvor kampen mod ulighed er højt prioriteret. Uligheden skal vi kæmpe mod såvel lokalt som nationalt. Som nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlem vil jeg gøre mit for at gøre op med uligheden lokalt. Denne kamp skal bl.a tage afsæt i en mere solidarisk beskæftigelsesindsats og bedre levevilkår for sygemeldte, arbejdsløse, reformramte familier, handikappede og børn, der lever i fattigdom.                                                        

Ved sidste kommunalvalg har jeg sammen med min afdeling i Herlev været i stand til at mobilisere nye vælgere heriblandt etniske minoriteter og borgere, der er bosiddende i de sociale boligområder. Denne erfaring vil jeg tage med til folketingsvalget.

Jeg er 39 år gammel og har boet 16 år i Danmark. Aktuelt er jeg projektleder i Holbæk Kommune for flygtninge indsatsen. Oprindeligt er jeg journalistuddannet fra Ankara i Tyrkiet. I 2008 færdiggjorde jeg min kandidatuddannelse på RUC. Siden har jeg været chefredaktør for den dansk-kurdisk netavis nudem.dk. Jeg har været aktiv i studenterbevægelsen både i Tyrkiet og på RUC og jeg siden 2016 har jeg været medlem af Enhedslistens Kurdistan Solidaritetsgruppe. Enhedslisten i Herlev og Rødovre støtter mit kandidatur.

Jeg bor i boligforeningen Lille Birkholm i Herlev sammen med min kone og tre døtre.

[email protected]

 

Jakob Lindell Ruggaard
Brønshøj-Husum, mand, 28 år
Bachelor fra Aarhus Universitet, rådgiver i fagbevægelsen, Dansk Magisterforening

Der er noget i vejen med det politiske landskab. Mange i befolkningen mærker det i form af politikerlede, afmagtsfølelse og passivitet. Og det er ikke uden grund. Det politiske centrum-venstre-højre-sammensurium, styrer landet mod stigende ulighed med stor demokratisk skævhed og magtesløshed til følge for de mange.

Jeg stiller op til Folketinget for Enhedslisten for at være med til at komme med modige, ambitiøse og systemforandrende perspektiver på de problemer, som flere og flere mennesker oplever i deres hverdag. Og for at knokle for at skabe politisk begejstring og organisering nedefra omkring vores politik.

Vi har brug for begge dele, hvis vi skal kunne ændre samfundet. En stærk organisering af almindelige mennesker: fattige, arbejdsløse, lokalområder, forældre og så videre, som har styrke og fællesskab til at tro på de forandringer de formulerer sammen og bære dem igennem omkring sig. Og en stærk ideologisk offensiv og stemme i debatten, som med selvtillid kan kritisere det system der skaber problemerne for almindelige mennesker og hele tiden pege et skridt længere ud mod et troværdigt socialistisk alternativ.

I samarbejde med medlemmerne og med afsæt i vores stærke politik vil jeg knokle for de forandringer.  

Jeg arbejder som rådgiver i fagbevægelsen og har en baggrund som aktiv i elev- og studenterbevægelsen og formand for Danske Studerendes Fællesråd. Desuden er jeg aktiv i udviklingsorganisationen Oxfam IBIS og med i projektet for en venstreorienteret podcast RadioAktiv.

[email protected]

 

Jakob Nerup
Frederiksberg, mand, 56 år
Maskinarbejder, arbejdsmarkedsrådgiver i Enhedslisten, HK

Enhedslisten er lønmodtagerne og de reformramtes vigtigste stemme på Christiansborg. Vi taler imod fattigdomsydelser og social utryghed, så det høres. Vi taler velfærden op, og deltager i kampen for at bevare den. Vi kæmper ikke bare imod. Vi har visioner om en bedre fremtid, hvor der er 30 timers arbejdsuge, godt seniorliv, ligeløn, social retfærdighed og grøn omstilling.

Vi er ikke bange for at sige, at der er råd til en bedre fremtid. Virksomhederne og de rige har i årevis hævet milliardoverskud, og det er de penge vi skal fordele socialt retfærdigt. Vi skal udfordre elitens fortælling om, at der ikke er råd til velfærd og social tryghed for alle mennesker, også flygtningene.

Enhedslistens politik tager sit afsæt i de manges virkelighed og hverdag. Et langt liv som tillidsrepræsentant har lært mig, at man både kan være skarp i systemkritikken og formulere sociale krav med bred gennemslagskraft. Jeg vil bidrage til at vores politik er i øjenhøjde ude på arbejdspladserne, og bruge erfaringerne fra mit arbejdsliv som HK’er, metalarbejder m.m.  

At stille op til Folketinget er et tillidshverv, hvor der skal leveres til parti, vælgere og medier. Mit bidrag handler om kant mod de rige og at skabe håb for de mange. Vi skal tale livet, klassekampen, fællesskabet og feminismen op.

Jeg har fødderne solidt plantet i vores faglige landsudvalg, sidder i HB, og har siden 2015 været Enhedslistens arbejdsmarkedsrådgiver. Jeg er 56 år, bor på Frederiksberg med Kathrine, og vi har to voksne børn.

[email protected]

 

Jakob Sølvhøj
Herlev, mand, 63 år
Ufaglært, medlem af Folketinget, FOA

Jeg blev valgt til Folketinget i 2015 i Vestjyllands storkreds og stiller hermed op til en ny valgperiode. Jeg er gruppeformand for folketingsgruppen og ordfører på områderne børn, undervisning og handicap.  

Mine erfaringer er i stort omfang hentet fra næsten 40 år som tillidsvalgt i fagbevægelsen, senest som sektorformand og medlem af FOAs forbundsledelse. Herfra har jeg et betydeligt netværk, ledelseserfaring, grundigt kendskab til arbejdsmarkedet og den offentlige sektor og erfaringer med internationalt solidaritetsarbejde.  

Mit medlemskab af Enhedslisten rækker tilbage til Enhedslistens start. I flere perioder været medlem af hovedbestyrelsen – aktuelt siden 2012.

Bopælen er i Herlev. Jeg er gift med Karen, og tilsammen har vi 4 børn og 2 børnebørn.

Enhedslisten står med gode muligheder for at tage et nyt spring fremad. Dem kan vi udnytte

ved at blive endnu mere konkrete i vores bud på politiske alternativer  

ved at træde endnu tydeligere frem med vores politiske visioner  

ved at optræde som et parti, der både kan være skarp opposition og søge  politisk indflydelse

ved at forbinde et aktivt arbejde i bevægelser og foreninger med vores parlamentariske arbejde

ved at skabe bedre sammenhæng mellem vores kommunal- og regionalpolitiske arbejde og arbejdet på Christiansborg

ved at søge inspiration og værdifuld viden fra venstrepartier og bevægelser i andre lande

ved at skabe håb om forandring

ved hårdt arbejde og udvikling af et endnu stærkere fællesskab i Enhedslisten

[email protected]

 

Jean Thierry
Nordvest, mand, 45 år
Cand.polit., underviser og bestyrelsesmedlem i kooperative virksomheder, GL

Der er brug for, at vi i Enhedslisten fortæller klart og nærværende, hvad vi vil, hvis vi får 90 mandater, et flertal i Folketinget og i befolkningen. De store forandringer.

Det er det håb, vi skal tænde, den bevægelse, den folkelige revolution, vi skal skabe   

Vi skal ikke være bange for at være konkrete og fortælle om, at vi vil indføre meget mere velfærd, gratis tandlægehjælp, gratis skolemad, billige boliger til alle, ingen arbejdsløshed, men masser af frihed, ren luft, jord og vand og økologisk og sund mad til alle.  

For vi er selv fremtidens mennesker, der skal skabe fremtidens musik og fremtidens revolution. Det er slet ikke nok at være vagthunde, et korrektiv inden for systemet. Vi vil skabe et helt nyt samfund ud af demokrati, fælleseje og velfærd. Vi skal ikke være bange for at sige, at vi ikke behøver kapitalfonde og andre kapitalister til at eje og styre vores virksomheder, vores butikker og vores samfund. Det kan vi godt selv sammen, demokratisk via fælleseje: kooperativer, kommuner, regioner og stat.  

Vi skal ikke undskylde vores principprogram, men kæmpe for at gøre det til virkelighed.  

Vi skal lade os inspirere af UK Labours forslag til alt det man kan, når man er ude af EU, for eksempel nationalisering af jernbanerne. Vi skal være og vise den revolution, vi ønsker og som vi vil engagere flest mulige i at være med til at skabe. Fremtiden er næste øjeblik, hvor alting kan ske.   

Jeg står til rådighed for top-20-opstilling i hele landet.

[email protected]

 

Jeanne Toxværd
Gentofte, kvinde, 58 år
Cand.pæd., socialpædagogisk konsulent, DM

Uligheden i Danmark er accelererende og som Danmarks eneste socialistiske parti skal vi være tydelige og markante i vores politiske udspil. Vi skal sammen med bevægelserne sætte dagsordner der tager et opgør med den neoliberale asociale politik, som skaber fattigdom. Vi skal styrke solidariteten mellem de grupper som socialdemokrater og andre borgerlige partier, spiller ud mod hinanden.

Enhedslisten skal tydeliggøre konsekvenserne af den førte politik på alle platforme og aktivt støtte sociale bevægelser.

Vi skal i Enhedslisten skabe sammenhæng i vores politiske udspil både lokalt og nationalt. Vi skal styrke vores udvalgsstruktur, så medlemsdemokratiet bliver tydeligt og skaber bredere aktivitet.

Jeg er feministisk socialist og vil målrettet arbejde for at vi får implementeret feminisme i vores politiske udspil. Intet menneske skal undertrykkes på grund af køn, seksualitet, religion eller etnicitet – det kæmper jeg dagligt for ikke foregår og det vil jeg fortsætte med.

Jeg er 58 år, jeg er uddannet cand.pæd. og har arbejdet inden for alle områder i det pædagogiske felt. Jeg har siddet i hovedbestyrelsen i 4 år og repræsenterer Enhedslisten i Gentofte Kommune.

Jeg vil være med til at styrke Enhedslistens profil som det eneste socialistiske parti i Danmark, og arbejde målrettet mod neoliberalisme og for et solidarisk samfund.

[email protected]

 

Jens Wogelius
Odense, mand, 55 år
Uoplyst

Jeg har siden jeg blev medlem, kæmpet for at vi lagde mere vægt på forholdende for de allersvageste, og det glæder mig derfor, at EL giver det den prioritet det fortjener. Da jeg har arbejdet som ufaglært på fabrik i flere år, været medlem af fagforening, langtidsledig, 9 mdr genoptjening af retten til dagpenge, så jeg har også oplevet dagpengesystemet, da det var til for de ledige, siden 87 på IP, mener jeg at have de kvalifiktioner, og den troværdighed i forhold til emnet, man kan forvente. Der ud over, har jeg en studentereksamen, og har læst på filosofi og historie på SDU. Ikke at jeg ønsker at være enkeltsagspolitiker, men jeg mener at have en forståelse af de problemer, man har på bunden af samfundet, man kun kan få, ved selv at have levet det.

[email protected]

 

Jesper Kiel
Svendborg, mand, 52 år
Maskinarbejder og multimediedesigner, kommunal koordinator, PROSA – Forbundet af It-professionelle

Der er brug for, at Enhedslisten genrejser solidariteten til forsvar for vores fælles velfærd.

Enhedslisten skal fortsat være i front for den grønne omstilling, så vi får omlagt til 100 % vedvarende energi og økologi. Der er et stigende behov for, at Enhedslisten er den klare stemme mod oprustning og for fred. Vi skal være det parti, som står fast på rettigheder for flygtning og indvandrere.  

Opgaverne står i kø for et rødt og grønt parti, som gerne vil repræsentere almindelige mennesker i al deres mangfoldighed.    

Jeg har selv en baggrund som maskinarbejder, senere multimediedesigner, fagforeningsarbejde i PROSA og nu kommunal koordinator i Enhedslisten.    

Med min base er i Svendborg vil jeg gerne være med til at sikre en Enhedslisten en god forankring i den fynske offentlighed.  Det er vigtigt, at Enhedslisten er synlig over hele landet i de lokale medier.   

Jeg har været med fra Enhedslistens start, og har gennem årene været aktiv i alt fra fredsarbejde, internationale solidaritet, fagligt arbejde og EU-modstand. Igennem mit byrådsarbejde har jeg kastet mig over natur, klima, cykelstier, forholdene for de syge, skoler, daginstitutioner, byplanlægning og ikke mindst økonomi.

Jeg dykker gerne ned i detaljen og kommer med konkret bud, men er klart mere altmuligmand end specialist.

Efter 12 år i kommunalpolitik og et par gange som folketingsvikar er jeg tændt på at tage springet til landspolitik, men jeg vil fortsat gerne give de landsdækkende dagsordner et lokalt strejf.

[email protected]

 

Jette Gottlieb
Christianshavn, kvinde, 69 år
Tømrer, A-kasse-vejleder, Bygge- Jord- og Miljøarb. Fagforening

Jeg stiller op til urafstemningen, fordi jeg er blevet klar til igen at tage en tørn i det parlamentariske arbejde. Jeg var medlem af folketinget fra 1994 til 2001, og trods store  forandringer i folketingsarbejdet - ikke mindst efter “systemskiftet” i 2001- mener jeg at kunne bidrage med erfaringer, der kan gøre nytte i en kommende valgperiode, - uanset regeringens farve.   

Strategi og samfundsvision skal være en større del af folketingets arbejde. Enhedslisten har formået at bevare kvalitet og seriøs politisk prioritering, men vi er ikke stærke nok til at fremlægge vores visioner om forandring.  

Jeg kan bidrage ud fra min faglige forankring og mit professionelle arbejde i a-kasse byde på stor indsigt og mange ideer på erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet, som jeg opfatter som et af de vigtigste konfrontationsområder i den kommende periode. Jeg er engageret i regional udvikling i Danmark. Gennem mine udsendelser som nødhjælpsarbejder har jeg fået en international vinkel, en indsigt i kriser og brændpunkter i verden.

Endelig håber jeg på at kunne bidrage til et løft i folketingets måde at arbejde på, så der bliver tale om reelle diskussioner og så valget mellem forskellige linjer bliver klart. Jeg vil gerne vælges og melder mig på banen til en opstilling i København, fordi jeg dér har min faglige og politiske forankring gennem alle årene.

Om mig selv: Jeg er udlært tømrer (+ en del andet), ansat som A-kassevejleder i byggefagene i 3f.  

Jeg bor på 40. år i kollektiv på Christianshavn.

[email protected]

 

Jonathan Simmel
Nordvest, mand, 30 år
Elektriker, El-faglærer, Dansk El-forbund / Uddannelsesforbundet

Jeg ønsker at genopstille på baggrund af følgende to overvejelser:

Jeg tror på en anden verden er mulig, og vil kæmpe for den mindste forbedring. I folketinget vil jeg fokusere på, at vores parti får et mere systemkritisk udtryk. Vi er partiet, som kæmper mod hverdagens uretfærdighed, og det hænger sammen med kampen for et andet system og mere grundlæggende samfundsforandringer.  Det er fantastisk at vi vinder stemmemæssig opbakning til valg, men vi skal i højere grad blive bedre til at bruge vores repræsentation til at aktivere folk der ønsker forandring, til at kæmpe sammen med os i bevægelser og mobiliseringer.  

Med en baggrund som håndværker, et netværk i byggebranchen og en praktisk tilgang til mit politiske arbejde tror jeg at jeg kan bidrage til at vise Enhedslistens mangfoldighed og at vi skrives ud af ’politikerrollen’.  Vi skal ikke blot repræsentere de almindelige mennesker, som ønsker at ændre den førte politik. Vi er de almindelige mennesker.  

Personligt er jeg udlært elektriker, men arbejder i øjeblikket som el-faglærer på en teknisk skole. Jeg laver alsidigt politisk arbejde, men er primært fokuseret om det faglige arbejde i el-/byggebranchen og i Enhedslistens faglige sekretariat. Størstedelen af mit politiske liv har jeg lavet fagligt- og uddannelsespolitisk arbejde, bl.a. som formand for Erhvervsskolernes ElevOrganisation og i Dansk El-Forbund.

[email protected]

 

Jørgen Bodilsen
Helsingør, mand, 70 år
Elektriker, forfatter, tidl. Dansk El-forbund

Den kvindelige kurdiske forfatter Sara Omar, udtalte om undertrykte kvinder i muslimske miljøer: ”DF vil smide os ud af landet, og venstrefløjen har taget mændenes parti. ” For mig er det ret rammende for Enhedslistens politik, at vores politik er formet ud fra at bare vi mener det modsatte af DF, så er alt godt. Det er det også i 90% af tilfældene. Men det har betydet, at vi ikke kan skelne det at have en ordentlig flygtninge og indvandrerpolitik og så bekæmpe religiøs undertrykkelse og fordummelse fra hinanden. Når undertrykte kvinder ikke kan se Enhedslisten som deres parti har vi et problem. Hele samfunds debatten har betydet at politisk humor og satire er blevet frataget os ateister når det gælder religion, nu må man jo endelig ikke krænke nogens tro. Ser man på historien er der grund til at gøre op med alle religioner. Engang var der en plakat med teksten i 1915: ”Knæk sablen – Bryd kronen og styrt kirken”. Det var dengang der var socialister til. Der er i dag ikke meget gang i at bekæmpe oprustning og afskaffelse af kongehuset og bekæmpelses af religiøs undertrykkelse og fordummelse. Enhedslisten er godt på vej til at udvikle sig til en pæn vælgerforening. Medlemsdemokratiet skal udvikles til at foregå lokalt, så det bliver en del af det lokale parti demokrati at opstille folketingskandidater. Denne urafstemnings form med 1500 tegn og et foto giver ikke skyggen af indtryk af, hvad de opstillede kan og vil. Det er nærmest en dating profil og er en parodi på demokrati.

[email protected]

 

Lasse Egelund
Vejle, mand, 43 år
Skolelærer, DLF

Jeg opstiller til folketinget for at få et mere lige og retfærdigt Danmark.

Vejen frem er fokus på mennesker.

Vi skal have fokus på hvilke initiativer der gør folk lykkelige og ikke rigere.

[email protected]

 

Linda Havanna Hansen
Vanløse, kvinde, 42 år
Sekretær, Dansk Journalistforbund

Vi kender historierne: Om demente, smerteplagede og syge borgere, der ikke mødes med den fremstrakte hånd, som de burde. Hvor mange i stedet fastholdes på lave ydelser med angst og usikkerhed til følge. Det er en farlig udgrænsning af mennesker. Den er farlig for alle, for uheld og sygdom rammer ikke kun ’de andre’.  

Jeg mener, at Enhedslisten har en helt central rolle i at ændre forholdene for de reformramte. Ved at bakke op om f.eks. Næstehjælperne. Ved at bringe de groteske sager frem, kræve svar fra de ansvarlige bag reformerne og ved at udvikle vores egne forslag til et solidarisk og menneskeligt socialt sikkerhedsnet.  

Et andet væsentligt område er det retspolitiske, hvor vi bl.a. skal øge borgernes retssikkerhed, sætte en stopper for overvågning og registrering og arbejde for, at vi forebygger kriminalitet. Det er så vigtigt, at Enhedslisten fortsat er en stærk, saglig og principfast stemme.   

Min politiske drivkraft er indignation. Vi bliver alle rasende over uretfærdigheder. Kunsten er at kanalisere det i handling og ikke forfalde til apati og modløshed. For så vinder Lars Løkke hver gang.   

Jeg er 42 år, bor i et lille bofællesskab i Vanløse med min datter, har arbejdet for Enhedslisten i flere omgange, både med medlemsblad, kommunikation og nu som sekretær. Har tidl. arbejdet med retspolitik, som journalist og freelancer. Holder desuden kurser for græsrødder i konflikthåndtering, kommunikation mm. Desuden mange år som aktivist med fokus på bl.a. anti-racisme og feminisme.

[email protected]

 

Louis Jacobsen
Blågård, mand, 32 år
Murersvend, bygger huse, 3F BJMF

Jeg stiller op til Folketinget for Enhedslisten for mine kollegaer. Ikke kun mine kollegaer i byggeriet, men mine kollegaer på tværs af alle fag og brancher. Vi skal føre en politik, der bekæmper social dumping, styrker praktikpladsindsatsen og støtter de offentligt ansatte i kampen for ordentlige arbejdsforhold.  

Men vi skal aldrig glemme, at det at være et arbejderparti i høj grad også handler om dem, der er røget ud fra arbejdsmarkedet. Vi skal sikre værdig behandling af ledige kolleger, og vi skal stoppe mistænkeliggørelsen af syge og arbejdsløse. Vi skal samtidig bekæmpe misbruget af udenlandske kollegaer på det parallelle arbejdsmarked, som er blevet mere og mere synligt de senere år.  

Samtidig er vores velfærdssamfund under angreb – de varme hænder skal tilbage og der skal skæres ned på regnearkene. Uligheden stiger, og vores klode gisper efter vejret. Vi skal tænke i grøn omstilling og jobskabelse med miljørigtig profil.  

Udover at stille op for Enhedslisten er jeg også Murersvend og far til to. Mine nuværende tillidshverv er bestyrelsesposter i 3F - Bygge, Jord og Miljøarbejdernes Fagforening og i Murersvendenes Brancheklub i København. Mit første tillidshverv i min fagforening var i Ungdommen i BJMF. Derfra kørte vi bl.a. talrige kampagner for, sociale klausuler på offentlige byggerier, der skulle sikre praktikpladser og dæmme op for social dumping. Som det er nu, arbejder jeg som murer på forskellige byggepladser i og omkring København.  

[email protected]

 

Mai Villadsen
Brønshøj-Husum, kvinde, 26 år
Ufaglært, uddannelsespolitisk medarbejder hos Enhedslisten, HK

Venstrefløjen blomstrer rundt om i verden, og jeg er sikker på, at Enhedslisten også er klar på at tage endnu et ryk fremad. Men det kræver, at vi har en politik der kan vise vej.  Derfor vil jeg arbejde for, at vi både har stærke, klare visioner for en bedre verden men også helt konkrete løsninger på de udfordringer vi alle sammen møder i dagligdagen. At vores politik er relevant og klar- ligegyldigt om man bor i København, Kolding eller Kibæk, hvor jeg er vokset op.  

Jeg vil også arbejde for, at der ikke er langt imellem bevægelserne og Christiansborg. Jeg har både været valg og ansat i LO-fagbevægelsen og elev- og studenterbevægelsen. De stærke bånd til bevægelserne, vil jeg bruge i mit daglige arbejde som kandidat.   

Højrefløjen og socialdemokraterne har brugt de sidste mange år på at gøre livet surt for flygtninge, solgt ud af vores velfærdsstat og forgyldt de allerrigeste. Vi skal vise, at vi er et parti som kæmper imod fattigdomsgørelsen og imod særbehandlingen af de rige og klart kan vise at der er en anden solidarisk vej at gå. At den økonomiske politik, som vi alle sammen er blevet bildt ind er en nødvendighed, kun er politisk spin. At der er råd til solidaritet.  

Mine politiske interesser: velfærds-, arbejdsmarkeds-, ligestillings-, landdistrikts- og kulturpolitik. Jeg er opvokset i Vestjylland, men bor i Nordvest i København. Jeg arbejder pt. som, uddannelsespolitisk medarbejder for Enhedslisten. Jeg har været aktiv i Enhedslisten i 10 år.

[email protected]

 

Maja Albrechtsen
Århus, kvinde, 32 år
Socialrådgiver/cand. pæd. fil., arbejdsløs, Dansk Socialrådgiverforening

Kort om mig; bosat i Aarhus C i almen bolig med min kæreste og vores lille søn. Jeg sidder i Enhedslistens Hovedbestyrelse på 3. år samt forretningsudvalget. Jeg er socialrådgiver og cand. pæd. med speciale i kritisk teori. Min arbejdserfaring er primært inden for jobcenterområdet.  

Mit primære politiske fokus er social- og beskæftigelsespolitik, og der er nok at tage fat på. 225-timers regel, kontanthjælpsloft, integrationsydelse og en generel nedværdigende retorik om syge, arbejdsløse og udsatte har ændret Danmark, og fattigdommen vokser eksplosivt. Vi skal have gjort op med den blå retorik og holde fast i det essentielle – det betaler sig at investere i mennesket og fremme ligheden, ikke kun økonomisk, men også i trivsel, kvalitet og menneskeligt overskud. Den nuværende udvikling er i rivende fart ved at skabe et opdelt samfund, hvor nogle få høster overskuddet og i processen udviser rystende ligegyldighed overfor medborgere, klima, demokrati og fællesskab.  

Vores vigtigste opgave i den kommende tid er at oplyse, mobilisere og ændre. Vi   skal bruge vores voksende parlamentariske indflydelse til at lægge pres på regeringen. Vi er efterhånden er stort parti, og det skal vi ikke være bange for at vedstå os, samtidig med vi fastholder vores principper. Vi kan gøre det bedre. Vi skal ikke blot have som mål at modsætte os udviklingen, vi skal være klare omkring, at vi har duelige og fordelagtige alternativer til den blåsorte politik.      

[email protected]

 

Margit Kjeldgaard
Helsingør, kvinde, 62 år
Cand. polit., selvstændig, udmeldt af DJØF

Jeg opstiller fordi jeg vil sætte EL på dagsordenen via et samspil af forslag i folketinget og kampagner uden for murene. Det er nødvendigt med konkret viden og mod til at tale de borgerlige politikere imod, men det er ikke tilstrækkeligt, hvis man vil ændre på samfundet. Vi skal også udvikle ny politik, der svarer på aktuelle udfordringer, og iværksætte kampagner, der får flere til at deltage aktivt i udviklingen.

Min erfaring er høstet i partier, fagbevægelsen og enkeltsags-organisationer. Som ung havde jeg forskellige ufaglærte jobs, siden læste jeg økonomi og fik børn (god kombination). Jeg har bl.a. arbejdet sammenlagt 10 år som sekretær på Christiansborg (SF og EL), for Folkebevægelsen mod EU og U-landsimporten og i storkollektivet Svanholm. Nu driver jeg en lille virksomhed, som importerer bæredygtigt og fair trade tøj, for at præge en branche domineret af multinationale selskaber, miljøsvineri og sultelønninger. Mine interesser er boligøkonomi, udvikling/handel, og miljøpolitik, samt i Øko-samfundsbevægelsen.  

Min aktivitet i partiet ligger pt. i politisk-økonomisk udvalg og landdistriktsudvalget, men jeg synes ikke rigtigt udvalgsarbejdet har tilstrækkelig effekt i partiet. Jeg savner sammenhængningskraft, hvorved jeg forstår: intern debat på tværs i partiet og landsdækkende kampagner, der omfatter medlemmer på gaden/torvet og i medierne. Som folketingsmedlem synes jeg man har medansvar for kampagnerne, fordi man har mere tid og adgang til medierne end medlemmerne, som de er flest.

[email protected]

 

Maria Reumert Gjerding
Gladsaxe, kvinde, 39 år
Miljøplanlægger, medlem af Folketinget, DJØF

Jeg har i dag det kæmpe privilegie at være valgt til Folketinget og være vores ordfører for landbrug, miljø, klima, dyrevelfærd, grøn omstilling, demokrati og familie.  

I tiden med Venstre og nu VLAK regeringen har vi oplevet en både skruppelløs og kulsort regering, der har vedtaget en forurenende landbrugspakke, forhindret indsatser mod kvotekonger i fiskeriet, har droppet økologimålsætninger og klimamål, har forringet naturbeskyttelse, gjort forurenende biler billigere, forsøgt at bremse planlagte vindmølleparker og sat ekstra skub under olieudvinding i Nordsøen. På alle måder har den borgerlige regeringen været et alvorligt tilbageslag for vores klima, vores natur og for den grønne omstilling helt generelt, i sin tilsyneladende dybe foragt for alt hvad der kan bringe dette samfund i en mere bæredygtig og grøn retning.  

Enhedslistens opgave i Folketinget er efter min mening todelt. Det er både at afsløre løgn, magtfuldkommenhed og magtmisbrug. Men vores opgave er også, at fremføre vores visioner om et andet samfund. Hvadenten det er den overordnede vækstkritik, forslaget om en 30 timers arbejdsuge, vores visioner for fremtidens landbrug eller konkretisering af vores naturpolitik, der skal standse tilbagegangen for naturen og udryddelsen af arter.

[email protected]

 

Marianne Rosenkvist
Hvidovre, kvinde, 37 år
BA i sociologi, studerende

I folketinget vil jeg arbejde for, at Enhedslisten bliver mere sprælsk og rebelsk. Vi skal turde kalde en spade for en spade, udstille hykleri og stå ved vores socialistiske politik. Det er der behov for.

For stadig flere mennesker rammes af forringelser. Utrygheden er reel: Fungerer sygehuset? Kan jeg få et arbejde? Gennemføre mit studium? Er der pædagoger nok i børnehaven? Er arbejdsløshed lig med fattigdom? Er der mon gift eller mikroplast i mit drikkevand? Bliver jeg diskrimineret pga. køn, religion eller noget andet?

Enhedslistens opgave er derfor at formulere konkrete løsninger på den konkrete utryghed, som mennesker oplever: Vi skal gøre utryghed og apati til indignation. Indignation til handling. Det skal ske både ved konkrete krav til forbedringer nu og her, og ved at formulere systemoverskridende krav om grundlæggende samfundsforandringer.

Enhedslisten skal samarbejde med og styrke bevægelserne. Kun sådan kan vi presse skiftende regeringer og skabe reel forandring. Kun sådan kan vi opsamle vreden og få mange mennesker til at føle ejerskab over politiske krav. Kun sådan kan vi modvirke at vreden opsamles af højre-populismen og fremmedfjendsk politik.

Jeg har siddet 5 perioder i Hovedbestyrelsen og 3 i Forretningsudvalget. Jeg brænder for miljøpolitik (globalt som lokalt), feminisme, migration og vilkår for børn og unge. Jeg er sociolog og klatreinstruktør. Jeg bor på Vestegnenen i en skøn, moderne og aldrig kedelig familie med kæreste og vores 5 dine-mine-og-vores-børn.

[email protected]

 

Martin Schmidt Konradsen
Odense, mand, 31 år
Jordbrugsteknolog i miljø & natur, ledig, HK og JID Jordbrugsteknologer i Danmark

Vi skal fortsætte kampen for en rød-grøn verden.  

Med et truet økosystem og udrettede, ødelagte å-løb, der gisper efter vejret, er miljøet, naturen og klimaet faretruende tæt på at kollapse. Og med en regering, der lader natur være drevet af griske, kapitalistiske markedskræfter, skal der handles nu; med ambitiøse, reelle grønne løsninger, der skaber miljørigtige og bæredygtige arbejdspladser med massive investeringer i vedvarende energi og klimavenlig transport og byggeri. Vi skal være vedholdende og fortsat arbejde for et grønnere samfund i tæt samarbejde med de grønne bevægelser.  

Men ingen grøn omstilling uden fokus på, at det skal gælde for alle i Danmark. Vi skal sørge for, at økologisk, sund mad er en selvfølge for alle, og der både er miljøvenlig transport og bæredygtige boliger, der er til at betale for alle.  

Vi har, efter skiftende regeringer, større ulighed, flere reformramte og en usund kultur, hvor os danskere med en anden hudfarve, anden kønsidentitet eller livsstil, bliver marginaliseret og udskammet. Det skal der gøres op med. Det kan vi sammen gøre op med.  

Som uddannet naturguide og jordbrugsteknolog i miljø & natur kæmper jeg til daglig sammen med NGO-organisationer for at skabe en reel, grøn og bæredygtig omstilling; gennem sociale, frivillige foreninger kæmper jeg hver dag for at afbøde de ulighedsskabende reformer, den sorte regering gennemfører. Og jeg håber jeg sammen med Jer, kan kæmpe for den rød-grønne dagsorden som folketingskandidat.

[email protected]net

 

Maya Ryom
Vejen, kvinde, 39 år
Folkeskolelærer, bachelor i specialpædagogik, folkeskolelærer, Danmarks Lærerforening

Efter år som fabriksarbejder, sosuhjælper, postbud og kontanthjælpsmodtager blev jeg lærer i 2015. Jeg sad i Lærerstuderendes Landskreds hele min studietid også under lockouten. OK18 bliver spændende. Et oprør ulmer. Støt det!    

Enhedslisten skal re-etablere meningen med ordet ”velfærd”. Når andre taler om skattelettelser og besparelser, må vi insistere på, at det IKKE er velfærd, men velstand for de få. Når socialrådgivere henviser kontanthjælpsmodtagere til facebook-grupper, fordi de sulter, så har vi sgu et problem. Kontanthjælpsloftet er en regulær voldtægt af det danske velfærdssystem. Vi skal kræve en tilbagerulning af ulighedsskabende reformer og turde gå foran med nye ideer.   

Danmarks usolidariske fornægtelse af internationale konventioner er decideret ækel. Det nedbryder mennesker at vente på familiesammenføring i op til 3 år, og vi skal altid insistere på, at mennesker i nød behandles ordentligt.   

Vi skal anerkende, at de, der bor i landdistrikterne, har andre udfordringer end vi, der bor i byer. Skolelukninger betyder nedlægning af kollektiv trafik, huspriserne falder og folk flytter. Vi skal sikre et bæredygtigt samfund – også uden for byerne.    

Ordentlighed er blevet umoderne. Den indre svinehund må ikke sulte, men skal dagligt fedes op af fællesskabsfjendske udsagn. Enhedslisten er pt. den eneste reelle modvægt.    

Vi skal tale til fællesskabet, for fællesskabet og med fællesskabet. Vi må insistere på at solidariteten er en nødvendighed i en verden, der trækker anden retning.

[email protected]

 

Mikkel Hedegreen
Brøndby, mand, 19 år
Elev på produktionshøjskole

Jeg vil gerne stille op til vejl. urafstemning til folketinget. Jeg mener det er vigtigt, at vi som socialister har unge med i arbejdet på Christiansborg.   

Jeg er en rigtig “vestegnssocialist” og er til dagligt aktivist i både LGBT sammenhænge og i SUF Valby Vestegnen. Jeg deltager aktivt i det lokale kulturliv via Ungdomshuset i Brøndby. Jeg er i gang med at afsøge mine uddannelsesmuligheder som elev på produktionshøjskolen i Brøndby hvor jeg arbejder i en middelalderlandsby som smed  og pædagogisk medhjælper i undervisningen.  

Jeg er aktiv i Enhedslisten Brøndby hvor jeg også stillede op til kommunalvalget.  

Jeg er en fyr som kender til bunden af samfundet, hvor jeg selv kommer fra. Jeg ved hvordan en blå regerings reformer øger presset på de socialt udsatte, og jeg oplever på egen krop hvordan folk, især på vestegnen prøver på at få hverdagen til at hænge sammen, på trods af arbejdsløshed og lave indkomster på kontanthjælp.   

Ungdommen på vestegnen har store udfordringer med at komme videre fra folkeskolens 9. klasse. Og hvis de endeligt kommer videre til en ungdomsuddannelse, så har de mere end svært ved at fuldføre uddannelsen.  

Der er mange sociale problemer vi skal løse og det vil jeg gerne være med til.

[email protected]

 

Mikkel Skovgaard Hansen
Indre By, mand, 22 år
STX, Pædagogmedhjælper, LFS

Uretfærdigheden og uligheden bliver større i disse år. Der bliver skåret så systematisk i vores offentlige sektor, at nedskæringer i velfærden efterhånden er blevet en forventning, vi har til magthaverne. Det er en udvikling, som er blevet skabt af højrefløjen med hjælp fra centrum-venstre-partierne, men som vi kan og skal standse.

Jeg er 22 år gammel, vokset op i Odense og arbejder nu som pædagogmedhjælper i en integreret daginstitution på Nørrebro. Jeg har været aktiv i Enhedslisten og SUF de sidste fem år og har parallelt engageret mig i elevbevægelsen, hvor jeg var aktiv og valgt. Desuden har jeg arbejdet med feminisme og bekæmpelsen af eksisterende strukturer i vores samfund, som undertrykker grupper af mennesker på baggrund af deres køn, seksualitet, race etc.

Vi kan ændre kursen i vores samfund. Den usolidariske og undertrykkende politik, som strømmer ud af Folketinget, er i strid med værdierne, som vores fællesskaber bygger på. Der opstår stadigt flere bevægelser, som modsætter sig den sorte politiske kurs, Løkke og co. står i spidsen for, og disse bevægelser kan Enhedslisten profitere af. Jeg har været med til at stable protester på benene og sætte gang i nye bevægelser for et mere solidarisk samfund, end det vi har i dag, og jeg ved, at der er endnu mere at komme efter. Vi kan gøre samfundet til et sted, hvor almindelige mennesker har magten over deres eget liv, og hvor fællesskabet holder hånden over og under os alle. Vi kan gøre en forskel.

[email protected]

 

Nikolaj Villumsen
Herlev, mand, 34 år
BA Historie, medlem af Folketinget, Dansk Magisterforening

Vi har behov for politisk forandring i Danmark. Og Enhedslisten er det eneste parti, der kan skabe den politiske forandring. Vi har en kæmpe stor opgave i at sikre at højrefløjen taber næste valg. Og vi har en kæmpe stor opgave i at sikre at det nye flertal også fører til en ny politik. Der findes ikke andre partier i dansk politik end Enhedslisten som har viljen og modet til at løfte den opgave.   

Derfor er det afgørende vi kaster alle kræfter ind frem mod det kommende folketingsvalg. Der er behov for en styrkelse af Enhedslisten og behov for at udvikle et pres for solidarisk og bæredygtig forandring. Det skal skabes i samarbejde aktive og progressive bevægelser. Uden et udenomsparlamentarisk pres kan vi ikke presse socialdemokraterne til at give de nødvendige indrømmelser.   

Det er vigtigt at lære af erfaringerne fra S-SF-R-regeringen. Her så vi hvordan socialdemokraterne på trods af at de kunne lave flertal med os gang på gang valgte at lave topskattesænkelser og asociale reformer med højrefløjen. Derfor har vi lagt flere parlamentariske redskaber i værktøjskassen. De skal bruges med stor omtanke. Men pointen er at der fremover vil være en grænse for hvad vi vil finde os i at en regering, der sidder på vores mandater, gennemfører før vi beder danskerne tage stilling i et nyt folketingsvalg.   

Jeg opstiller også til urafstemningen til EU-parlamentsvalget. Bliver jeg valgt til EU-parlamentet samtidig med - eller efter folketingsvalget - vil jeg trække mig fra Folketinget.  

[email protected]

 

Ole Wedel-Brandt
Ishøj, mand, 62 år
Cand. Phil., faglærer, Uddannelsesforbundet

Jeg har, siden jeg var teenager, været socialist. Jeg har været aktiv i militærnægterforeningen, i studenterbevægelsen og i boligpolitiske sammenhængen i min tid som kollegianer og siden som beboer i almen bolig. Jeg er i øvrigt gift, har voksne børn og seks “bonusbørnebørn”.

For 6,5 år siden meldte jeg mig ind i Enhedslisten, hvor jeg efter 6 måneder blev valgt til kontaktperson i Ishøj afdeling. Jeg blev valgt som spidskandidat til kommunalvalget i 2013, hvor jeg blev valgt ind i Ishøj Byråd. I de fire år, der er gået, har jeg været aktiv opposition som regel sammen med SF, men i enkeltsager også med Venstre. Ved kommunalvalget i 2017 blev jeg genvalgt, og Enhedslisten var det parti, der gik mest frem i Ishøj. I den kommende valgperiode vil jeg sammen med SF og Venstre igen udgøre aktiv opposition til S/DF flertallet i kommunen. Jeg har siddet i Børne- og undervisningsudvalget og Klima- og Miljøudvalget. Jeg sidder fortsat i begge udvalg. Derudover har jeg siddet i Handicaprådet og Folkeoplysningsudvalget. Skulle jeg blive indvalgt i Folketinget, har vi heldigvis en dygtig og entusiastisk suppleant.

Mine mærkesager er børn og undervisning, uddannelse (ikke mindst erhvervsuddannelser) samt miljø og klima, men jeg har i kraft af byrådsarbejdet også godt kendskab til handicap- og kulturområdet. Jeg brænder for at medvirke til at mindske den sociale skævhed i Danmark.

[email protected]

 

Peder Hvelplund
Hjørring, mand, 50 år
Pædagog, mentor, HK

Enhedslistens parlamentariske opgave består i, sammen med folkelige bevægelser, at skabe et klart, stærkt og tydeligt alternativ til Socialdemokraternes liberalistiske kamikazekurs.

Hvor vi viser at liv har værdi uden for arbejdslivet. Hvor vækst måles i demokrati, glæde, lighed, mangfoldighed og kærlighed.  

Hvor solidariteten er international og konkret. Hvor internationalt samarbejde går hånd i hånd med folkenes selvbestemmelsesret. Hvor modstand bliver en pligt når uret bliver til ret.

Hvor naturpolitikken styrker biodiversiteten og den grønne omstilling skaber en verden i økologisk balance.

Når den politiske aktivisme og parlamentarisk repræsentation arbejder sammen er vi i stand til at skabe resultater og flytte holdninger. Det fundament skal vi bygge videre på. Sammen er vi stærke.

Jeg er 50 år, er gift med Louise, der sidder i Byrådet i Hjørring og har 4 hjemmeboende børn.

Det seneste år har jeg været spidskandidat i Nordjylland. Det er en styrke når vi kan sikre lokal repræsentation.

Jeg har tidligere været vikar i 11 mdr. for Stine Brix som Sundheds- og psykiatriordfører og vil gerne igen være en del af arbejdsfællesskabet på Christiansborg. Gerne for at bekæmpe den enorme forskel klassetilhørsforhold gør for den behandling vi får i sundhedsvæsenet.

Jeg har været med i Enhedslisten siden starten i 1989 og har deltaget i partilivet siden på diverse niveauer. Jeg mener derfor jeg vil være i stand til at løfte opgaven med at være blandt spidskandidaterne for Enhedslisten.

[email protected]

 

Pernille Skipper
Ydre Nørrebro, kvinde, 33 år
Jurist, medlem af Folketinget, DJØF

I det kommende år skal vi formentlig gennem et folketingsvalg – og forhåbentlig munder det ud i, at Løkke ikke længere sidder på taburetten. Det vil være det bedste for det danske velfærdssamfund, vores tryghed, klimaindsatsen og ikke mindst for mennesker i arbejdsløshed, mennesker med en sygdom eller et handicap og socialt udsatte. Men det betyder også nye udfordringer for Enhedslisten.  

Vi er vokset meget de seneste 10 år. Vi er gået fra at være et lille parti på kanten af spærregrænsen til at favne mange flere og langt bredere. Som Folketingets fjerdestørste parti har vi nu ikke kun flere medlemmer og vælgere, men også flere udfordringer og et større ansvar. Vi bliver afkrævet flere konkrete svar fra vores nye vælgere. Vi skal være åbne overfor de mange nye i vores parti, og der er flere forskellige holdninger – når man er større, skal man også kunne rumme flere. Og så står vi muligvis overfor en periode som parlamentarisk grundlag – med nye parlamentariske værktøjer i baghånden – hvor vi skal lære af tiden med S-R-SF-regeringens voldsomt asociale og ulighedsskabende reformer, men heller ikke forpasse en chance for at trække Danmark i en grønnere og rødere retning. Og levere forandring for de mange mennesker, der regner med os.  

Jeg tror på, at vi kan favne bredt, have den nødvendige tillid til hinanden og skabe håb og gejst for forandring. Og jeg håber, at jeg får chancen for endnu en periode i Folketinget. Der er brug for Enhedslisten til at kæmpe for de mange, ikke de få.

[email protected]

 

Rasmus Vestergaard Madsen
Aarhus, mand, 26 år
Pædagogstuderende, økologisk landmand, 3F og Socialpædagogerne

Enhedslisten har en langt større og bredere appel, end vi går og tror. En stærk folketingsgruppe skal både afspejle og tale til den brede skare af mennesker, som ønsker et mere solidarisk og grønt samfund, og samtidig rumme en ekspertise, som dækker alle politikområder.  

Et styrket Enhedslisten kræver en lokal forankring. Som FT-kandidat er en af mine hovedopgaver, at være lokalt opsøgende, tilstedeværende og organiserende. Der ligger et uudnyttet potentiale i et stærkere samarbejde mellem bevægelser og vores afdelinger, byrådsmedlemmer og FT-kandidater.

Det skred mod højre, som vi lige nu ser i dansk politik, har brug for en stærk modpol. Vi skal turde være dem, der tør italesætte den utryghed, som DF lukrerer på. Vi skal på ingen måder lefle for frygten, men i stedet adressere frygten for, at man ikke kan finde et job, at den lokale skole lukker og at man ikke kan sælge sit hus. Vi skal fremlægge en tryghedsreform, for DF-vælgere er i langt højere grad vores potentielle vælgere, end vi går og tror.  

Alternativets forsøg på at erobre den grønne førerposition fra os, skal vi tage alvorligt. Vi skal vise, at troværdige grønne løsninger kræver systembrydende krav, men vi skal samtidig også være langt bedre til at vise de gode eksempler på fremtidens grønne og demokratiske arbejdspladser, som findes rundt omkring i landet. Som økologisk landmand og med det nye grønne delprogram i baglommen, vil jeg gerne være med til at stoppe røgen fra regeringens kulsorte miljø- og klimapolitik.

[email protected]

 

Reza Javid
Odense, mand, 55 år
Cand.psych., lektor, Dansk Psykolog Forening

For mig handler politisk aktivitet om autentisk engagement i spændingsfeltet mellem vision og virkelighed.

Jeg lægger vægt på:

At menneskets frihed, autonomi og selvbestemmelse skal være det bærende element i forholdet mellem borger og samfund

Lighed, respekt og retfærdighed.

Støtte fra fællesskab efter behov og yde efter evne.

Økologi og respekt for naturen skal medtænkes i alle relevante beslutninger.

Jeg ønsker at bidrage til EL’s politik i almindelighed og følgende i særdeleshed:

Kombinere parlamentarisk arbejde med det udenomsparlamentariske.

Professionelt og empatisk socialt og sundhedsarbejde. Sociale ydelser og sikkerhedsnet for ledighed, sygdom mv. bør forbedres.

Fattigdomsbekæmpelse, uddannelse og arbejde

DK skal have en freds- og demokratiskabende rolle i verden med humanitært arbejde, uddannelse, civilsamfund, NGOer osv. DK bør støtte de undertrykte og besatte folks rettigheder.  

Ytringsfrihed og gennemsigtighed er folkestyrets forudsætning og garant. Debatten bør fokusere på reelle konflikter for at ændre på undertrykkende samfundsforhold.

Realistisk aktiv integrationspolitik i forhold til eksisterende og potentielle problemer og muligheder med integration, og finde inddragende løsninger.

Kort om mig selv: Kom til DK fra Iran i 1984 som politisk flygtning, cand.psych. fra Københavns Universitet, arbejder som lektor på socialrådgiveruddannelserne i Odense og Vejle, TR for AC-kollegaer, bor i Aasum i Odense NØ med min kone og vores to drenge på 7 og 14.

[email protected]

 

Rosa Lund
Blågård, kvinde, 31 år
Stud.soc.jur, onsulent i Ingeniørforeningen IDA, Djøf

Det fællesskab, som vi alle sammen er en del af, er under pres. De andre partier på venstrefløjen har svært ved at finde deres egne ben, og ligner mere og mere end kopi af højrefløjen både på værdi- og fordelingspolitikken.

Jeg tror, at mange mennesker har mistet håbet om, at det kan lykkes at skabe et bedre samfund. Det er med håbet som med solen: Hvis man kun tror på det, når man kan se det, overlever man ikke natten. Derfor har vi i Enhedslisten en stor opgave i at skabe et håb om forandring. Et håb om at det er muligt at skabe et lige og grønt samfund.

Vi skal sikre, at vi flytter holdninger, og arbejde sådan, at deres vrede og afmagt over f.eks. regeringens reformer bliver vendt til handling for skabelsen af et mere lige samfund. Enhedslisten skal fortsat være et parti, der inddrager, begejstrer, skaber håb og kæmper. Vi kan ikke alene skabe forandringer fra Christiansborg. Vi har som socialister en forpligtigelse til at styrke bevægelserne. Jeg mener, at vi som parti har en særlig forpligtigelse til at tage del i at skabe en ny velfærdsbevægelse, der kan samle utilfredsheden mod ulighed og vende den til handling. Vi skal som parti bakke bevægelsernes krav op – og samtidig pege på løsninger. Alt dette vil jeg rigtig gerne være med til.  

Tidligere har jeg bl.a. været formand for DGS, talsperson for ”Velfærd til alle”, siddet i SUFs ledelse og været børne- og uddannelsesordfører i Folketinget.

[email protected]

 

Rosa Wittrup
Lejre, kvinde, 22 år
DJØF

Enhedslisten er det bedste og eneste bud på en klar solidarisk og grøn politik, og Jeg stiller mig derfor til rådighed for det parlamentariske arbejde ved urafstemningen 2018.  

Jeg har været aktiv i partiet siden ottende klasse.  

I 2016 og 2017 var Jeg frikøbt på fuldtid til politisk arbejde i SUF og Jeg har herudover været opstillet i kommunen og regionen i november måned for Lejre Kommune og Region Sjælland.

Jeg er ligeledes folketingskandidat i Køge-Lejre kredsen. Til dagligt arbejder Jeg med grøn mobilitet og med lederstilling i NGO-verdenen.

Dertil vender Jeg snart tilbage på studiet for at færdiggøre min bachelor på jura.  

Jeg er datter af en social og sundheds-hjælper og en metalarbejder. Jeg har oplevet en enorm passion og glæde for faget – Noget Jeg beundrer ufattelig meget. Jeg har også set på mine forældre at det slider Deres kroppe og Deres sind og det er mig derfor også en gåde og en enorm provokation når Jeg hører ministre udtale sig om ”lønfest” for Vores velfærdhelte.  

Jeg er også enormt stolt af Vores ambitiøse klimapolitik og vi skal fortsat kræve en hurtigere omstilling til vedvarende energikilder og omlægge til økologi.  

Jeg er aktivist, feminist antifascist og rødglødende socialist og Jeg håber på Jeres tillid!  

STEM RØDT STEM ROSA!     

[email protected]

 

Rune Lund
Nørrebro Park, mand, 41 år
Cand.scient.pol, medlem af Folketinget, DJØF

Vi skal gå til valg på vores konkrete politik og visioner. Den kommende 100-dagesplan, hvor vi vil fremlægge, hvad vi ville gøre de første 100 dage, hvis vi havde 90 mandater, bliver helt central. For at fortælle befolkningen, hvad vi vil - og for at skabe gejst ved at vise, at vi kan skabe konkrete forandringer, hvis bare der er politisk vilje til det.  

Samtidig skal vi fortsat kæmpe for alle de både små og store forbedringer, vi kan hive hjem i det daglige parlamentariske arbejde. Selv om meget er gået i den forkerte retning under den borgerlige regering, har vi også vundet opbakning til sager, som vi har kæmpet for i årevis, for eksempel både en aftale om strammere kemikalielovgivning, flere ressourcer til SKAT og fjernelse af 72-timers reglen på voldtægtsområdet, så ofre altid kan få erstatning, selvom forbrydelsen først anmeldes efter 72 timer.  

Jeg er i dag skatteordfører og retsordfører. Vi skal fortsætte kampen for et mere lige samfund og fortsat arbejde for, at de rigeste – der har fået utallige skatterabatter de sidste 15 år – bidrager mere til fællesskabet, så der er råd til det nødvendige løft i vores velfærd.  

Grundlæggende frihedsrettigheder er efterhånden noget, som for de fleste andre partier er til salg, hvis bare den politiske pris er den rigtige. Vi skal fortsat være dem, der mest indædt vil forsvare og udbygge grundlæggende frihedsrettigheder, herunder retten til et liv uden overvågning.  

Jeg er gift med Marianne, og vi har tre børn: Asbjørn, Magne og Nanna.

[email protected]

 

Sarah Nørris
Esbjerg, kvinde, 39 år
Radiograf, ledig, DSA

Jeg har boet 9½ år i Esbjerg og før det har jeg boet i Odense, København NV, på Bornholm og i Næstved hvor jeg er født og opvokset. Jeg er uddannet radiograf og arbejdede indtil maj 2017 på Sydvestjysk Sygehus.  

Mit hjerte brænder for retfærdighed. Uanset om det er stort eller småt. Hvis der er noget der kan få mig hidset op, er det når jeg oplever uretfærdighed. Når nogen springer køen over i sundhedsvæsnet fordi de har en forsikring, når nogen får en bolig hurtigere end andre fordi de kender en der kender en, men ikke mindst i den daglige tale og omtale af andre mennesker der af en eller anden grund står på kanten af vores samfund. De bliver omtalt som andenrangs borgere der ingen værdi har i sig selv. Med de love og regler der flyder ud fra Christiansborg bliver denne gruppe af udstødte mennesker større og større – kontanthjælpsmodtagere, udlændinge, syge og flygtninge. Og snart kommer turen til de studerende. Hvad det så end skal gavne.  

Jeg sidder i byrådet i Esbjerg – netop startet på min anden periode hvor jeg sidder i Kultur & Fritidsudvalget og i Social & Arbejdsmarkedsudvalget samt i bestyrelsen for Esbjerg Erhvervsudvikling. Jeg tror på at vi sammen skaber det bedste samfund. Sammen med erhvervslivet, sammen med de studerende og sammen med de ledige.      

[email protected]

 

Simon Halskov
Herlev, mand, 35 år
Cand. mag. i medievidenskab, kommunikationsrådgiver og redaktør for Enhedslisten, Dansk Magisterforening

700 millioner. Så mange mennesker kan være fordrevet af vandmangel, når min yngste søn fylder tolv år. Klimaforandringerne er hverken abstrakte eller fjern fremtid. De er her allerede og ødelægger tilværelsen for millioner af mennesker.  

Klimaudfordringen kan virke uoverskuelig, ja ligefrem håbløs. Derfor må vi ikke blot gøre opmærksom på den gale kurs – men også anvise alle de gode, klimapolitiske løsninger, vi rød-grønne ligger inde med.  

Vi skal selvfølgelig ikke kun arbejde med langstrakte, globale udfordringer. Der er et hav af problemer herhjemme – ikke mindst for dem, der er ramt af sygdom og arbejdsløshed. Mange oplever at blive afvist og ydmyget af et system, der burde tage hånd om dem i en alvorlig livssituation. Mennesker, der må leve i fattigdom og sygdom på grund af et reformhelvede, som ikke kun kan tilskrives blå blok.  

Som redaktør og rådgiver i Folketinget oplevede jeg på nærmeste hold, hvordan Thorning-regeringen svigtede på det groveste ved at lave en stribe asociale aftaler med højrefløjen. Det scenarie må for alt i verden ikke gentage sig, når Løkke og co. mister flertallet. Vi skal kæmpe for at sikre så stor opbakning til vores socialistiske arbejde, at en ny, sort alliance ikke kan dannes og trække samfundet yderligere mod afgrunden – vi skal den anden vej.  

Som repræsentant for Enhedslisten i Folketinget vil mine to vigtigste arbejdsredskaber være en stålsat idealisme og en krøllet hjerne, der kan se løsninger, som trodser gængse, politiske forhindringer.

[email protected]

 

Sinem Demir
Nordvest, kvinde, 25 år
I gang med bachelor, studerende og tjener, 3F

Populistisk fremmedfjendskhed vokser i dansk politik, og racistiske bemærkninger i nyhedsmedier og sociale medier er blevet alment. Et hav af forringende reformer er indført, og de skader både vores uddannelsessystem, sikkerhedsnetværk og livskvalitet. De katastrofale besparelser på vores sundhedssektor, øger risikoen for fejlbehandlinger, og slider vores sunhedspersonale. Jagten på syge og arbejdsløse er decideret tåkrummende og uacceptabelt. Vi har i dag utallige børn, der vokser op i fattigdom. Og næsten ingen på borgen tager kampen op imod denne retning landet har taget.

Enhedslisten er dét parti, der ønsker fællesskab og solidaritet. Dét parti, der står ved sine værdier og gør som de siger. Jeg er stolt af at være medlem af Ø, som spiller en afsindig vigtig rolle i dansk politik. Kv17 og den efterfølgende plads som 3.suppleant, har øget min tro på vigtigheden af mangfoldighed blandt vores kandidater. Og jeg tænker at kunne bidrage som et frisk pust for Enhedslistens værdier og visioner. Meeto-bevægelsen og Amnestys undersøgelse om digital vold og chikane af kvinder i den offentlige debat, understreger endvidere vigtigheden af flere kvinder i politik.

Jeg er 25, og barnebarn til tyrkiske gæstearbejdere. Jeg er i gang med en bachelor på KUA, og arbejder som tjener. Jeg er medlem af Enhedslistens faglige landsudvalg og faglige sekretariat, medstifter af Mangfoldige Stemmer - Mod Racisme, rådsmedlem af HDK Europa og en af to stiftende delegerede af HDK Danmark samt talsperson.

[email protected]

 

Susanne Flydtkjær
Aalborg, kvinde, 55 år
Socialformidler/cand. phil, sagsbehandler, HK

Jeg nærer ingen - og har aldrig næret nogen - illusioner hvad angår Socialdemokraternes vilje og evne til at gennemføre forringelser for arbejdsløse og andre udsatte grupper, gennemføre forringelser – eller undladelser når det handler om at beskytte miljøet og sikre en ansvarlig klimaindsats.  

Jeg står fast på vores grundlæggende principper om at stemme imod enhver forringelse og for enhver forbedring.  

Jeg ser Enhedslistens parlamentariske repræsentationer som en mulighed for at rykke styrkeforholdene i den ideologiske klassekamp - kaste grus i maskineriet og være med til at få forbedringer igennem - om muligt.  

Jeg er pt. valgt til Regionsrådet i Nordjylland og   været fagligt aktiv og haft tillidsposter i Dansk Magisterforening, LVU og HK.  

Jeg har i mange år siddet i bestyrelsen for Enhedslisten i Aalborg, Regionsbestyrelsen og ind imellem i HB.   

[email protected]

 

Søren Egge Rasmussen
Århus Øst, mand, 56 år
Tømrer og økologisk landmand, folketingsmedlem, 3F Rymarken i Århus

Jeg har siddet i Folketinget i knap 3 år og vil meget gerne tage en tørn mere. Jeg er uddannet tømrer og økologisk landmand og har erfaringer fra Århus Byråd, bestyrelsesarbejde i forbrugerejede energiselskaber, græsrodsorganisationer og boligforeninger. Jeg bor i et økologisk andelssamfund i Hjortshøj og omstillingen til økologisk landbrug ligger mig nært. Mine erfaringer fra det virkelige liv bruger jeg direkte som ordfører for energi, bolig, fødevarer og fiskeri.

Enhedslisten har en ambitiøs miljøpolitik og vi skal stille krav om hurtigere omstilling til vedvarende energi, reduktioner i forbrug og flere økologiske løsninger. Vi skal samtidig turde opprioritere de grønne områder og sikre, at alle dele af samfundet bidrager aktivt til at løse klimaforandringerne. Gennem den grønne omstilling skal vi skabe lokale kollektive resultater og prioritere globalt samarbejde.  

Omstillingen til et bæredygtigt samfund kan sikre meningsfyldte arbejdspladser, som de arbejdsløse og samfundet har så hårdt brug for. Der skal investeres i bedre kollektiv trafik, vedvarende energi, bedre boliger og udvikling af en stærk deleøkonomi.

Udsatte boligområder skal hjælpes og ikke ryddes med bulldozer. Vi har brug for billige boliger både til studerende, flygtninge, og sikre at mennesker, som rammes af kontanthjælp og andre lave ydelser hjælpes.   

Jeg håber I vil give mig muligheden for at kæmpe for, at vi efter et valg får et stærkt, grønt alternativ til den nuværende regering!  

[email protected]

 

Søren Søndergaard
Gladsaxe, mand, 62 år
Metalarbejder, folketingsmedlem, Dansk Metalarbejderforbund

Det hold af kandidater, vi vælger på årsmødet, skal stå i spidsen i den kommende valgkamp – og kommer til at udgøre folketingsgruppen under den kommende regering. Jeg hører ikke til dem, som mener, at vi skal stille ultimative krav som forudsætning for at pege på en socialdemokratiske statsministerkandidat. For hvad er alternativet? På den anden side er vi ikke sat i verden for at agere dørmåtte for en socialdemokratisk regering. Vi skal fastholde, at vi stemmer for forbedringer og mod forringelser – uanset konsekvenserne for regeringen. Og vi skal være klar til at fremtvinge et valg, hvor vælgerne får mulighed for at tage stilling, hvis en socialdemokratisk regering vælger at samarbejde til højre mod almindelige lønmodtageres interesser – sådan som Thorning gjorde med skattereformen og DONG-salget. Vi skal ikke være bange for vores egen skygge.

Skal Enhedslisten opnå resultater, kræver det aktivitet udenfor folketinget. På mine ordførerområder har jeg forsøgt at bidrage til dette. F.eks. som kontaktperson for Enhedslistens Kurdistan-solidaritetsgruppe. Og f.eks. i arbejdet med at opbygge Enhedslistens netværk for skabende og udøvende kunstnere og afholdelsen af Enhedslistens første kulturfestival. Enhedslistens socialistiske projekt handler om meget mere end parlamentarisk arbejde.

Jeg har været medlem af Enhedslisten siden starten. Har siddet i EU-parlamentet for Folkebevægelsen 2007-14. Er aktiv i Gladsaxe-afdelingen og bor i Vadgårdsparken. Er gift og har to voksne børn.  

[email protected]

 

Torsten Ringgaard
Mariagerfjord, mand, 41 år
Lokomotivfører, Dansk Jernbaneforbund

Jeg har været aktiv i dansk politik siden 1994 og i Enhedslisten siden 2008. Jeg er arbejdsmiljørepræsentant og bestyrelsesmedlem i lokalgruppen i min fagforening samt kontaktperson i Enhedslisten Mariagerfjord.

Som 21-årig var jeg udvekslet til Colombia hvor jeg i et år udførte frivilligt socialt arbejde blandt landets fattigste og boede hos en værtsfamilie, der tilhørte den absolutte overklasse. Det gav mig et indblik i hvad der kan ske i et samfund der bliver styret efter en benhård liberalistisk ideologi. Jeg prøvede hvad det vil sige at blive udsat for fordomme pga. hudfarve – og jeg oplevede den forfærdelige afmagt man føler når ens omgivelser bedømmer en ud fra hår- og hudfarve.

Mine forcer inden for politisk kommunikation ligger især det personlige møde på gågaden og i paneldebatter, hvor jeg forstår at tale i et sprog som alle forstår. Jeg mener at det er vigtigt at vi i et arbejderparti som Enhedslisten sørger for at vores kommunikation ikke bliver for akademisk og docerende. Vi skal tage arbejdstagernes frygt alvorligt og sørge for at fortælle om vores løsninger, så de ikke ender i favnen hos de fremmedfjendske partier med letkøbte løsninger.

Jeg mener, at vi i Enhedslisten skal gå forrest i lovgivningsprocessen om at få et forbud mod ikke-medicinsk omskæring af drengebørn. En traditionelt funderet omskæring skal naturligvis være lovlig – men først når den person, der lægger krop til er gammel nok til at give sit samtykke til indgrebet.  

[email protected]n-ringgaard.dk

 

Ulf Harbo
Norddjurs, mand, 40 år
Bachelor i Idræt og Meritlærer, FSL

Jeg har været Enhedslistens folketingskandidat på Djursland et par år og er nu opstilling i Århus Nord og jeg har de sidste 4 år været medlem af kommunalbestyrelsen i Norddjurs kommune.

Mine 2 største mærkesager er folkeskolen og beskæftigelsesområdet. Jeg kæmper imod de lange skoledage, målstyret undervisning, nationale tests og lov 409. Jeg bruger meget tid på at hjælpe, vejlede og mobilisere kronisk syge, nedslidte, handicappede og ulykkesramte, som er parkeret på kontanthjælp eller i skadelige ressourceforløb.

Jeg har et godt samarbejde med Finn Sørensen, som ofte bruger de sager jeg sender til ham til at stille kritiske spørgsmål til skiftende ministre og til at udstille de kommunale ulovligheder og de sindssyge konsekvenser fattigdomsreformerne har for nedslidte, kronisk syge, ulykkesramte og handicappede.

3 artikler fra 2017;
https://politiken.dk/indland/art6107006/12-eksperter-siger-at-Marianne-e...
https://www.tv2lorry.dk/artikel/jysk-lokalpolitiker-koebenhavn-er-den-va...
http://www.thomasaastruproemer.dk/strid-kl-ulf-harbos-politiske-oproer-a...

Året der gik 2017.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2433926200166152&id=10...

For yderligere info vil jeg henvise til min blog på avisen.dk, debatindlæg på folkeskolen.dk og Google.
https://www.avisen.dk/blogs/[email protected] https://www.folkeskolen.dk/brugere/148044/ulf-harbo

[email protected]

 

Victoria Ninosca Risbjerg Velásquez
Vesterbro, kvinde, 26 år
Cand.soc, organiser i HK, HK og Dansk Magisterforening

"Det er første gang, at jeg stemmer på jer". Det sagde en kollega til mig. Hun så sit gamle parti kaste grundprincipper over bord og tilsidesætte de problemer folk dagligt kæmper med.  

Hvordan flytter vi holdninger? Får frustrationer til at blive en handlekraft for forandring? Vi skal sikre, at flere får tillid til, at de med os kan sikre et opgør med den neoliberale politik. Vi er gode til at være principfaste, når vi insisterende knokler for et bæredygtigt, lige og retfærdigt samfund. Vi kan blive endnu dygtigere til at være nærværende i folks hverdag med troværdige svar og handlemuligheder.   

Det kræver at vi bliver ved med at trække i arbejdstøjet, når det handler om at forsvare vores tilkæmpede rettigheder. At vi tør stå på mål for vores holdninger og være visionære når vi sammen skaber nye veje.   

Jeg er 26, har trådt mine barnesko i Sydhavnen, fået Latinamerika ind med modermælken og ser mig selv som verdensborger. Er fag- og uddannelsespolitisk aktiv, bl.a. som tidl. tillidsrepræsentant, formand samt i studienævnet sideløbende med mit engagement i SUF og Enhedslisten. Erfaringerne, samt min kandidat i Arbejdslivsstudier og Socialvidenskab, bruger jeg dagligt i HK, hvor jeg understøtter tillidsvalgte og kollegaer i at forbedre deres arbejdsliv.   

Jeg er parat til at knokle for at rykke beslutningerne ud af borgens tykke mure og gøre kampene nære og lokale. Det håber jeg på, at få jeres tillid til.  

Sammen kan vi revolutionere. Lad mig høre dine tanker - byder gerne på en kop kaffe!

[email protected]

 

 

 

 

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]