Gå til hovedindhold

Forslag til arbejdsplan

Forslag til arbejdsplan for Enhedslisten 2018-19

Denne arbejdsplan handler om opgaver for hele organisationen mellem årsmøderne i 2018 og 2019. Herudover vil der være andre lokale og regionale aktiviteter og politikudviklende initiativer sammen med andre organisationer, partier og enkeltpersoner.

Det skal der være plads til, og derfor skal der ikke være for mange centralt fastlagte opgaver.

Interne debatter

Venstrefløjens fremtid

Enhedslisten er det største venstrefløjsparti, og i forskellige parlamentariske sammenhænge det 5., 4. eller 3.største parti. Det forpligter til at udvikle og styrke venstrefløjen – politisk og organisatorisk. Hvordan gør vi det? Og hvor vil vi hen? Hvilke mål skal vi sætte? Medlemstallet er stagnerende, samtidig med at vi fortsætter med at være politisk ambitiøse, og forsøger at koble det parlamentariske arbejde med det organisatoriske. Holder vi til det? Hvordan fastholder vi nye medlemmer, skaber gejst og politikudvikling? Vi har brug for at være nytænkende og visionære i det organisatoriske og politiske arbejde.

Kan vi lære af erfaringerne fra andre politiske bevægelser og organisationer i Danmark, Europa og globalt?

Analysen og besvarelsen af disse spørgsmål, ønsker vi, skal være rammen for de næste par års arbejde i Enhedslisten. Formålet er en afklarende debat og udvikling, der kan føre til handling og kan være et nyt spring for venstrefløjens fremgang.

Hvordan påvirker dette perspektiv arbejdet med f.eks.

  • Den politiske profil
  • Politikudviklingen
  • Arbejdet med at skabe folkelig bevægelse og organisering
  • Det parlamentariske arbejde
  • Opbygning og udvikling af partiorganisationen
  •  

Grønt delprogram og handlingsplaner

På årsmødet i 2018 vedtages et grønt delprogram. Dernæst er der brug for at omsætte grundlaget til politisk handling og konkrete udspil. Ligesom vores egen grønne praksis skal implementeres i organisationen. Arbejdet med handleplanerne og deres gennemførelse vil også være en del af Enhedslistens opgaver i løbet af 2018-19.

 

Globaliseringsprogram

Enhedslisten har på et årsmøde besluttet, at et delprogram om globalisering skal vedtages på årsmødet i 2019. Der vil derfor være oplæg og debatter herom. I løbet af december 2018 og januar/februar 2019 diskuteres et programudkast i organisationen.

 

Borgerløn

I Enhedslisten bekæmper vi til stadighed fattigdomsydelserne og de inhumane, tidsrøvende disciplineringssystemer, der ikke får folk i arbejde, uddannelse eller skaffer dem en ordentlig tilværelse.

Enhedslisten har en vedtagelse om samfundssikret indkomst, som er gældende indtil andet er vedtaget. Der skal organiseres en debat om dette/borgerløn, da der munder ud i et beslutningsforslag på årsmødet i 2019.

Processen skal være inddragende og sætte gang i de mere visionære debatter, som vi tror, medlemmerne længes efter. Derfor bør den starte i basis, samles op i ledelsen, som sender essensen ud til en diskussion, der kan munde ud i beslutninger.

 

Udadvendte kampagner

Vi ved, at der er valg til EU-parlamentet i 2019 og folketingsvalg senest juni 2019.

Vi skal videreudvikle kampagnemetoderne og bygge på erfaringer med lyttemøder og åbne møder, ringe på døre, anvende sociale medie på nye måder, mv. Vi skal benytte valgkampene til at bygge alliancer og koble det lokale med det nationale og vi skal styrke partiorganisationen gennem videreudvikling af konkrete og visionære politikker. De udadvendte aktiviteter kan også være med til at fastholde og få nye medlemmer, samt række ud til mange forskellige enhedslistevælgere.

Valg i 2019

Der skal være valg til EU-parlamentet i slutningen af maj i 2019.

Det er første gang, Enhedslisten stiller op til EU-parlamentsvalget, så derfor skal det forberedes i god tid. Der er mange vigtige debatter og beslutninger vi skal tage, så alle er klar med argumentation og dokumentation over for familie, venner, naboer, kolleger og i medierne. Det handler bl.a. om EU’s grundlag og alternativer, om udmeldelse og forskellige scenarier, hvad vi vil arbejde for i EU parlamentet, og hvem vi vil samarbejde med.

Der skal være valg til Folketinget, senest juni 2019. Vi er til stadighed parat til et folketingsvalg. Vi har en kandidatliste og en køreplan og har igangsat en debat om 100-dagsplan. Vi glæder os til at vælte den borgerlige regering og kæmper for alternative, rød-grønne politiske visioner. For første gang går Enhedslisten til valg på en ny parlamentarisk strategi, og det er en selvstændig opgave at sørge for, at hele partiet kan argumentere for den, og at presset på Socialdemokratiet samtidigt øges i Folketinget.

Som forberedelse til denne valgkamp vil det være oplagt at tage udgangspunkt i materialet ”Der er råd”. Der samarbejdes med andre partier og organisationer, og forskellige aktivistiske arbejdsformer kobles på initiativerne. Ligesom evalueringerne fra valgkampen i 2017 vil indgå i arbejdet.

 

Styrket partiorganisation

Vi har brug for flere ressourcer for at styrke Enhedslisten og venstrefløjen, også fremover.

Flere ressourcer i form af flere medlemmer, flere systemkritiske og visionære ideer, flere aktiviteter og forslag, flere samarbejdsformer og aktivistiske tiltag, samt en bedre økonomi.

Enhedslistens vælgere er efterhånden meget bredt sammensat, og vi ønsker en ligeså bred sammensætning af medlemmerne, både i deltagelse i de lokale initiativer, udvalg, faglige netværk og det parlamentariske arbejde.

Derfor vil der blive gennemført en kampagne for at skaffe nye medlemmer samt fastholde og inddrage medlemmerne endnu mere i politikudviklingen og udadvendte aktiviteter.

Der skal gøres en særlig indsats for det ungdomspolitiske arbejde og gennemførelsen af feministisk praksis.

HB har diskuteret om årsmødet i 2019 skulle ligge i pinsen eller i september. Et flertal har valgt at lægge det i september, så der ikke er årsmøde lige efter valg

Stillet af Hovedbestyrelsen

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]