Gå til hovedindhold

Vi skal fiske på naturens præmisser

Den fiskeripolitik, der føres i Danmark, er på ingen måde bæredygtig – hverken miljømæssigt eller menneskeligt. Fiskeriet er efterhånden koncentreret på så få hænder, at det nærmer sig monopollignende tilstande med nogle få kvotekonger i erhvervet, der med sine megatrawlere efterlader havbunden som en biologisk ørken og har resulteret i affolkede kystbyer, lukkede havne og kystfiskeriets kollaps.

Enhedslistens fødevare- og fiskeriordfører Søren Egge Rasmussen indkaldte i sidste uge miljø- og fødevareministeren i samråd om, hvad ministeren vil gøre for at stoppe konsekvenserne af den dybt problematiske koncentrering og kapitalisering af fiskekvoterne. Ministeren gjorde det klart, at hun ikke agter at ændre politik på området. Det finder Enhedslisten dybt problematisk og fremlægger derfor nu en hav- og fiskeripolitik, som modtræk og indspark til debat.

- Den nuværende situation i fiskeriet i dag er helt uholdbar – både i forhold til naturen, kystbyerne og beskæftigelsen i fiskerierhvervet og det er meget bekymrende, at ministeren tilsyneladende ikke agter, at gøre noget ved en af de helt centrale årsager til denne situation, nemlig koncentrationen af fiskekvoterne, siger Søren Egge Rasmussen.

Samfundsgavnligt fiskeri

Enhedslistens hav- og fiskeipolitik er baseret på en helt anden tilgang til fiskeriet end den eksisterende.

- Vores hav- og fiskeripolitik tager udgangspunkt i naturgrundlaget. Det er afgørende, at fiskeriet indordnes efter hvad naturen kan bære og baseres på langsigtede hensyn til fiskebestande, så der også i fremtiden er fisk at fange i de danske farvande, forklarer Søren Egge Rasmussen.

Det er Enhedslistens vision, at fiskeriet i Danmark skal opfylde en række vigtige samfundsmæssige formål.

- Fiskeriet skal sikre beskæftigelse i de kystnære områder, sikre befolkningen sunde og nærende fødevarer og så skal det foregå uden at ødelægge de marine økosystemer og muligheden for at bevare bæredygtige fiskebestande. Og det kræver altså, at vi tør tage et opgør med det nuværende kvotesystem, og at der satses massivt på at fremme det kystnære fiskeri med skånsomme fiskeredskaber, påpeger Søren Egge Rasmussen.

 

Fakta om Enhedslistens  hav- og fiskeripolitik

Enhedslisten vil med sin nye hav- og fiskeripolitik prioritere en bæredygtig, demokratisk fremtidssikring af havmiljø, havnatur, fiskerierhverv og fiskebestande. Politikken er baseret på følgende principper:

1. Fiskeriet skal reguleres på grundlag af videnskabelig dokumentation af fiskebestandene og af de marine økosystemers tilstand og med henblik på fremtidssikring af de fælles marine økosystemer.

2. Havbundsødelæggende aktiviteter som bundtrawlsfiskeri skal udfases og sand og grus udvinding må kun forgå i områder, hvor det har mindst negativ biologisk betydning.

3. Samfundet skal bestemme over ressourceudnyttelsen - ikke kapitalinteresser.

4. Fiskernes rettigheder, beskæftigelse og medbestemmelse skal forsvares, lokalt og internationalt.

5. Fiskeriet skal først og fremmest forsyne lokale behov med lokalt fanget, kvalitets fisk.]

Læs hele Enhedslisten hav- og fiskeripolitik ved at klikke på vedhæftningen.

BilagStørrelse
PDF icon Enhedslistens hav- og fiskeripolitik2.63 MB
Onsdag, 28. oktober 2015 - 12:28

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]