Gå til hovedindhold

Aftale om det grønne område

Der er indgået en række aftaler på det grønne område der samlet giver 1,7 mia. over de kommende år til at fremme den grønne omstilling af det danske samfund og skabe nye grønne arbejdspladser. Hovedaftalen har overskriften ”Styrket miljø og grønne arbejdspladser”. Aftalen indeholder mange elementer. Her nævnes nogle få, men vigtige, eksempler:

  • En grøn fond på målrettet grønne organisationer der skal skabe oplysning og ny viden om grøn omstilling
  • At vi nu sætter gang i en række nye programmer. Bl.a. inden for økologisk byggeri, bygningsintegrerede solceller og brint i energisystemet.
  • At vi igangsætter initiativer på landbrugsområdet bl.a. til at styrke økologien yderligere, forbedre dyrevelfærden og sætte gang i udvikling og afprøvning af alternativer til antibiotika.

Aftalen er en rammeaftale og de konkrete initiativer skal udmøntes senere.

Grøn omstilling og nye grønne jobs

En stor del af aftalen handler om at sætte gang i den grønne omstilling og skabe nye grønne arbejdspladser. F.eks. skal ressourcekredsløbet forbedres ved at affald fra en virksomhed udnyttes som råvare hos en anden (industriel symbiose). Derudover etableres der finansieringsmuligheder til miljøorganisationer, lokale foreninger, iværksættere og virksomheder der har en god idé og som mangler et startbeløb eller et lån for at komme i gang. Læs mere eller læs aftaleteksten.

Gang i nye grønne teknologier

En anden vigtig del af den grønne aftale handler om styrkelse af udvikling, demonstration og udbredelse af nye grønne teknologier, der kan skabe grobund for kommende danske beskæftigelseseventyr. Bl.a. igangsættes et nyt program for økologiske byggeri, et program for bygningsintegrerede solceller samt et program for brint i energisystemet. Læs mere om aftalerne.

Klimaplaner og energibesparelser

Husejere, udlejere og den almene boligsektor skal have bedre adgang til erfaringer med energirenoveringer. Der sættes derfor midler af til en pulje der skal målrettes erfaringsopsamling og formidling heraf. Derudover oprettes der en særlig energisparepulje der målrettes de almene boliger, hvor boligorganisationer og afdelinger kan få midler til at udarbejde energihandlingsplaner. Læs aftalen om en energisparepulje til den almene boligsektor.

Indsats for grøn transport

For at skabe øjeblikkelige arbejdspladser fremrykkes elektrificering af jernbanestrækningen mellem Køge og Næstved. Elektrificeringen bidrager både til at reducere rejsetiden og mindske forurening fra jernbanetrafikken. I sammenhæng med en ny banestrækning fra København over Køge til Ringsted forbedres den kollektive transport mellem København og en række byer på Midt- og Sydsjælland markant. Derudover har det været vigtigt for Enhedslisten at skaffe midler til at forbedre tilgængeligheden på stationerne for f.eks. handikappede.

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]