Gå til hovedindhold

Fakta om politikeres løn, pension og eftervederlag

Stop pensionshykleriet - deltag i kampagnen på pensionshykleri.dk

Hvad får et folketingsmedlem?

LønEt medlem af Folketinget har en grundløn på 51.358 kr. om måneden. Dertil kommer et skattefrit omkostningstillæg på op til 5.047,25 kr. om måneden. Det svarer til samlet årsindtægt på knap 740.000 kroner før skat. 

Eftervederlag: Når et folketingsmedlem ryger ud af Folketinget pga. valg eller sygdom, får de et eftervederlag på 51.358 kr. om måneden i et-to år afhængigt af, hvor længe de har siddet i Folketinget. I det første år sker der ingen modregning for indtægter op til 134.596 kr. Derudover modregnes evt. indtægter, men der er ingen krav om, at ekspolitikeren skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Boligydelse: De folketingsmedlemmer som har bopæl langt væk Christiansborg, fx Fyn og Jylland, får ret til en særlig skattefri boliggodtgørelse på max 8.813,50 kroner. 

Pensionsalder: Efter års pres fra Enhedslisten bøjede flertallet sig og politikernes pensionsalder følger nu folkepensionsalderen. Det gælder dog ikke de politikere der er valgt før 2007, som stadig modtager pension fra de fylder 60 år.

Pensionens størrelse: Har man blot siddet en enkelt periode i Folketinget, så udløser det en politikerpension på 79.142 kr. om året. 20 år eller mere i Folketinget giver hele 347.008 kr. om året i politikerpension. Politikerpensionen bliver udbetalt, også selvom personen stadig arbejder og får løn eller modtager andre pensioner ved siden af.

Læs mere på Folketingets hjemmeside

Hvad får en minister?

Løn: I 2014 fik statsministeren 1.464.148 kr. i løn, mens økonomi- og indenrigsministeren, udenrigsministeren samt finansministeren fik 1.288.450 kr. i løn. De øvrige ministre fik 1.171.318 kr. i løn.

Eftervederlag: En minister får udbetalt eftervederlag svarende til den løn, de fik som minister, i halvandet til tre år. Perioden afhænger af, hvor længe personen har været minister. Evt. indtægter modregnes, men der er ingen krav om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Pensionsalder: Efter års pres fra Enhedslisten bøjede flertallet sig og ministres pensionsalder følger nu folkepensionsalderen. Det gælder dog ikke de ministre der fungerede før 2007, som stadig modtager pension fra de fylder 60 år.

Pensionsbeløb: Ministerpensionens størrelse afhænger af, hvor længe man har været minister. Bare ét år som minister udløser lige så meget i pension som ni år som statstjenestemand. Efter otte år som minister får man samme pension, som en statstjenestemand optjener på 37 år.

Tabel over ministerpensioners størrelse

Ministerpension kan lægges oven i folketingspolitikerpension og andre private pensioner, og ministerpensionen udbetales sågar, selvom man stadig arbejder og får løn.

Indtil år 2000 blev den livslange ministerpension allerede udbetalt fra den dag, man stoppede som minister. Den ordning nyder en stor gruppe nulevende politikere og tidligere politikere stadig godt af.

Ekstra privilegier – pension til ministerbørn: Hvis pensionerede ministre har børn under 21 år, så får børnene et børnepensionstillæg på 15.861,42 kr. (pr. 1.april 2014). . Siden 2000 har ministre først kunnet få ministerpension og evt. børnepensionstillæg fra efterlønsalderen.

Læs mere på Statsministeriets hjemmeside

 

Enhedslisten vil normalisere poltikernes pension

Enhedslisten vil sætte en stopper for politikernes alt for gavmilde pensionsprivilegier. Det er ikke rimeligt, at de politikere, der har forringet mange danskeres pensionsmuligheder, forgylder sig selv.

  • Politikernes pensionsalder skal følge befolkningens
  • Det skal være sværere at få ministerpension, og beløbet skal sænkes
  • Et nyt loft skal sikre, at ingen politikere modtager mere end 500.000 kr. i årlig politikerpension

 

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]