Gå til hovedindhold

Regeringens 2025-plan

Regeringens seneste nedskæringsskud på stammen er deres 2025-plan, der indeholder endnu flere forringelser for de mennesker, som i forvejen bliver ramt af kontanthjælpsloft og 225 timers regel.
 

Jobreform tager fra bunden og giver til toppen
I planen lancerer regeringen sin ”Jobreform II”. Det er i virkeligheden en skattereform, som tager penge fra mennesker på blandt andet overførselsindkomst for at sænke skatten til størst glæde for dem i toppen.

I alt skal nedskæringerne, efter tilbageløb og adfærd, tilvejebringe 2,6 mia. kr. – det forudsætter dog, at regeringens optimistiske lommeregnere får ret i, at nedskæringerne vil trylle 3200 personer i job.

Tiltagene tæller blandt andet:

  • Overførselsindkomsterne skal fortsat sakke bagud. Som følge af skattereformen 2012 bliver en række sociale ydelser reguleret for lavt frem til 2023, så de sakker bagud i forhold til priser og andres indtægter. Regeringen foreslår at fortsætte på samme måde i 2024 og 2025, så uligheden i Danmark bliver endnu større.
  • Væk med revalideringsordningen. Revalidering er en af de ordninger, der dokumenteret får folk i arbejde, men regeringen synes, den er for dyr. I stedet må folk med arbejdsskader klare sig med billigere løsninger som kontanthjælp eller ressourceforløb.
  • Gradueret loft over børne- og ungeydelsen. Jo flere børn, desto lavere sats. Regeringen foreslår, at barn nr. 1 og 2 får fuld ydelse, mens nr. 3 kun får 75 pct., og alle børn derefter slet ingenting får.

Regeringen vil også afskaffe voksenlærlingeordningen for beskæftigede, indføre en måneds dagpengekarens for alle nyuddannede og tilskynde A-kasserne til at spare 2 pct. hvert år i årene 2017-2020.


Ringere pension
Regeringen vil finansiere en del af sin 2025-plan ved at forringe vilkårene for at gå på pension.

Det skal ske via:

  • Pensionsalderen forlænges med et halvt år fra 2025. Alle som er født efter 1957, skal arbejde et halvt år mere, før de får ret til folkepension. Selvom mange er nedslidte, inden de når den nuværende pensionsalder.
  • Tvungen pensionsopsparing for alle, som ikke sparer op til pension. I praksis betyder det, at overførselsindkomsterne sænkes med 2 pct. Fra 2018 med 0,25 pct. og fuldt indfaset i 2025. Folkepensionister, førtidspensionister og SU-modtagere er dog undtaget.
  • Øget modregning af aldersopsparing i folkepension. Pensionsfradraget ændres, så det rentefrie beløb for en aldersopsparing sænkes til 5.000 kr. årligt mod i dag 29.600 kr. Til gengæld kan man 5 år før pensionsalderen indbetale op til 50.000 kr. årligt. Det vil tvinges folk til at vente endnu længere med at gå på pension for at få noget ud af den.

Flygtninge får særligt svært ved at få pension – de skal fremover have boet i Danmark i 9/10 af tiden, fra de fyldte 15 år, bare for at få fuld folkepension. Flygtninge og udlændinge rammes med i alt 44 forslag i 2025-planen. Blandt andet bliver det endnu sværere for dem at opnå kontanthjælp, uddannelseshjælp eller fuld børneydelse.

Se seneste nyheder med emneordet

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]