Gå til hovedindhold

Loft over kontanthjælpen

Det nye kontanthjælpsloft sætter en grænse for, hvad man samlet set kan få i kontanthjælp, uddannelseshjælp, aktivitetstillæg, integrationsydelse, boligsikring og særlig støtte til høje boligudgifter (efter lov om aktiv socialpolitik §34). Lofterne gælder fra dag ét på kontanthjælp.

Her følger en oversigt over loftet pr. måned i 2016 for forskellige grupper:
 

Lofter over kontanthjælp i kr/md. 2016: Over 30 år
+ under 30 år med aktivitetstillæg
Under 30 år med kontanthjælp på ungesats Under 30 år med uddannelseshjælp
+ folk på integrationsydelse
Samlevende/gift med 1 barn 14.575 12.444 11.867
Samlevende/gift med flere børn 14.575 12.321 11.707
Samlevende/gift uden børn 10.968 9.452 9.057
Enlige forsørgere med 1 barn 15.196 14.896 14.172
Enlige forsørger med flere børn 15.554 15.254 14.530
Enlige uden børn 13.265 10.154 9.754


Boligstøtten og evt. særlig støtte til høj husleje skæres ned, så snart bare ét medlem af husstanden rammer loftet over kontanthjælp. Ingen kan dog få reduceret den samlede ydelse med mere end summen af boligsikring og særlig boligstøtte.

Forsørgere og ikke-jobparate rammes

Lofterne går især ud over børnefamilier. Hvis man er gift eller samlevende med børn, så udgør kontanthjælpen i sig selv 14.575 – altså helt op til loftet. Det vil sige, at man helt mister sin boligsikring eller særlige boligstøtte. Hvis man er enlig over 30 år med 1 barn, så tillader loftet op til 621 kr. i boligstøtte. Mens der for enlige over 30 år uden børn er 2.297 kr. op til loftet.

En anden gruppe, der bliver hårdt ramt, er borgere med fysiske handikap eller sygdomme. Hvis de ikke kan klare fx trapper, har de typisk kun få og dyre lejligheder at vælge imellem. Derfor er boligsikring altafgørende. Her har regeringen trods alt, efter hårdt pres fra handikaporganisationerne og oppositionen i Folketinget undtaget handikappede der bor i en anvist bolig eller som får særlig støtte på grund af de særlige krav til boligens størrelse og indretning. Men alle andre med handicap bliver ramt. Enhedslisten har stilet ændringsforslag for at undtage denne gruppe, men det afviser regeringen og Dansk Folkeparti.

Enhedslisten har også stillet ændringsforslag om, at alle ikke-jobparate skal undtages fra kontanthjælpsloftet. Selv ud fra regeringens egen ”logik” om at det skal kunne betale sig at arbejde, giver det ikke mening at udsætte dem for loftet. Kommunen har jo netop vurderet, at disse mennesker (mere end 70 % af kontanthjælpsmodtagerne) netop ikke kan arbejde. Men også her siger Dansk Folkeparti nej til at mildne lovforslaget.

Se seneste nyheder med emneordet

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]