Gå til hovedindhold

Enhedslistens ordførertale ved finanslovsdebatten

OBS: Det talte ord gælder!

Hvad er det for et liv vi drømmer om for vores børn ?
Et liv hvor al tid er skemalagt, hvor man skal halse af sted hele tiden og kun overlever, ikke har tid til at leve ?

Nej vel, vi drømmer om at leve. Og i Enhedslisten vil vi ikke nøjes med at drømme, vi arbejder for at skabe et samfund, hvor der er velfærd og velstand til alle og hvor der er tid til at leve, ikke kun overleve.
Men et sådant samfund kræver en helt anden politik end den der bliver ført i øjeblikket.

De folkelige protester i det seneste år, har haft et tydeligt budskab om en anden politik – om MERE ikke mindre velfærd.
Der er krav om en helt anden politik end den statsministeren fører.

Det går i det hele taget dårligt for statsministeren og ikke kun på grund af den minister der står i råddent kød til halsen, imens hans statsminister holder hånden over ham. Ikke kun på grund af den minister der lovede en behandlingsgaranti for kræftramte, som han nu forsøger at løbe fra. Og heller ikke kun på grund af alle de andre skandaler denne regering er ramt af. Nej det går især dårligt for statsministeren fordi det trækker op til et opgør med hans politiske projekt. Det vigtigste punkt i statsministerens program er den konstante udhuling af den offentlige sektor, for at få borgerne til i stedet at vælge brugerbetaling og forsikringsordninger. Den politik står i direkte modsætning til befolkningens ønsker om mere velfærd.

Enhedslisten ser det klart som vores opgave, at kæmpe for at stærkt alternativ til den nuværende politik. Vi vil sikre, at kreativiteten, fremsynetheden og kraften til at gennemføre forbedringer vil være til stede. Vi vil sikre, at vi får taget fat om roden når flere og flere offentligt ansatte drives ud i stress og nedslidning.
Et andet flertal vil og skal gøre en forskel.

Først og fremmest skal vi tage fat på arbejdet med at sikre at den offentlige sektor - vores velfærd, kommer på et niveau som et af verdens rigeste lande bør have. Enhedslisten vil sikre flere – ikke færre – ansatte til offentlig service i fremtiden. Vi vil have ikke bare velfærd, men velstand i den offentlige sektor. Velstand til at sikre de fælles goder og udvide de demokratiske løsninger som vores samfunds produktivitet baserer sig på.

Vi vil sikre at de 19.000 unge der hvert år falder ud af uddannelsessystemet får en uddannelse, så de kan komme i arbejde. Det vil vi bl.a. gøre ved at sikre, at uddannelserne, som er blevet sjoflet under den nuværende regering og som bliver det igen med denne finanslov, får tilført de midler de har brug for, for at kunne gennemføre en ordentlig undervisning til tilgodeser alle elevers behov. Kort sagt: der skal ikke sidde 31 elever i et gymnasieklasseværelse der maksimalt burde rumme 24 elever. Der skal ikke være lærerfrie timer på erhvervsskolerne. Der skal ikke hænge kort fra 1965 på de danske folkeskoler én dag længere. Der skal ikke være skoler der forfalder. Der skal ikke være socialt belastede skoler der ikke har ressourcerne til at klare opgaverne. Forholdene skal forbedres, den nuværende regerings politik skal skrottes, for den nuværende regering har forringet vores uddannelser. Der skal et andet flertal til for at rette op på uddannelserne. Enhedslisten vil holde fast på at vi ikke nøjes med er utilstrækkelige lappeløsninger, men for alvor investerer i uddannelse.

Vi vil skaffe flere ansatte til den offentlige sektor, så vi kan få sat tempoet ned, så færre nedslides af at skulle løbe alt for hurtigt, samtidig med at andre bliver nedbrudt af at være sat udenfor arbejdsmarkedet. Hvis regeringen siger den er bekymret for at der om 40 år mangler ansatte, hvorfor har den så ikke gjort noget for at sikre, at den offentlige sektor er et godt og attraktivt sted at arbejde?
Der er næsten 300.000 af de der i dag står udenfor arbejdsmarkedet, som kunne komme i arbejde, hvis de fik den nødvendige uddannelse. Det skal der gøres noget ved. Alt for mange forlader arbejdsmarkedet tidligere end de egentlig selv ville, for tempoet er simpelthen for højt. Det skal ændres. Vi skal indføre seniorordninger, så de mange der gerne vil blive på arbejdsmarkedet, kan få mulighed for at yde en indsats.

Vi skal have sat lønnen op for de lavestlønnede, så det bliver mere attraktivt at arbejde i den offentlige service og vi skal forbedre den offentlige service så det væsentlige bliver at kunne levere god service og omsorg, ikke kontrol og bureaukrati. Vi skal give de offentligt ansatte stoltheden tilbage ved det arbejde de udfører og sikre dem den medbestemmelse som kan sikre at de gode løsninger bliver dem man vælger. Se det ville være en Kvalitetsreform - en reform der øger kvaliteten.

Med sit udspil har statsministeren på forhånd afvist at give en krone mere til bedre velfærd. Så det er en meget utroværdig statsminister, der siger at han lytter til hjemmehjælperne og sygeplejerskerne, for når de siger, at de først og fremmest har brug for flere kolleger, så har statsministeren sagt nej på forhånd. Hvis det er regeringens model for trimning af fødevarestyrelsen der er forbillede for kvalitetsreformen, så er det en rigtig dårlig model.

De gode løsninger kræver et andet flertal, for regeringen vil nemlig ikke forbedre, men indskrænke den offentlige sektor. Enhedslisten vil til enhver tid kæmpe imod enhver forringelse af velfærden og holde et andet flertal fast på, at vi skal have mere, ikke mindre velfærd.

Som vismandsrapporten viste, så bliver der flere fattige i Danmark. Det er ikke værdigt for et af verdens rigeste lande. Regeringen har med starthjælpen for flygtninge og indvandrere forårsaget at vi har en stor gruppe mennesker, der lever væsentligt under fattigdomsgrænsen. Det skal ændres, for det er en ualmindelig dårlig start på at skulle leve i et nyt land og føle sig inkluderet. Regeringens kontanthjælpsloft gør de fattige endnu fattigere og gør det endnu sværere for dem at komme ud af deres vanskeligheder. Det skal ændres af et andet flertal. Folk bliver ikke raske og kommer ikke i arbejde, af at man truer dem på deres levebrød. Det er småligt og kynisk. Vi skal gøre op med småligheden. Hvis man tværtimod sikrer at folk får mulighed for at rejse sig, uden at skulle frygte for den næste husleje, så vil det også for samfundet betale sig i det lange løb.
På samme måde skal vi have gjort op med skattestoppet, for skattestoppet øger uligheden i samfundet. Lad mig bare sige helt klart: Enhedslisten vil arbejde for at fjerne skattestoppet, Enhedslisten vil deltage i en skattereform der beskatter spekulationsgevinster og omfordeler til fordel for de laveste indkomster. Og hvis det kommer på tale at give skattelettelser, så skal de gives i bunden, ikke i toppen.

En anden ulighedsmaskine som et andet flertal skal gøre op med, er Satspuljen der hvert evigt eneste år tager penge fra de fattigste. Det er kontanthjælpsmodtagere, det er pensionister, det er folk på dagpenge og det er førtidspensionister, der mister penge hvert år. Det skal ændres. Lad det være en klar besked til alle de andre partier i folketinget, især dem der håber på at sidde i en ny regering. Enhedslisten kan ikke acceptere at børnefamilier på kontanthjælp mister 5.500 kroner og en enlig på førtidspension mister op til 6.000 kr. i år fordi der skal lægges penge i satspuljen. Alene i 2006 blev der trukket 567 millioner kr. som pensionister, arbejdsløse og syge ellers skulle have haft, hvis de skulle følge den almindelige indkomstudvikling. Enhedslisten vil aktivt kæmpe for, at det ikke er de absolut fattigste der skal finansiere den danske socialpolitik.
Vi skal igen have bragt Danmark i front hvad angår støtten til en omlægning til vedvarende og rene energikilder.

Vi kan hurtigt konstatere, at det ikke blev denne finanslov der kom til at rette op på de ulykker regeringen med og Dansk Folkeparti har lavet på dette område. De ca. 200 millioner fra globaliseringspuljen der afsættes til forskning er kun en brøkdel af det der skal til, hvis vi skal have genoprettet den førerposition som Danmark havde inden regeringen kom til. Lad mig sige det kort: Vi kan ikke bruge statsministerens snik snak om et kursskifte til noget som helst. Statsministerens regering har siden den kom til skåret 2,2 milliarder i støtten til den alternative energi – 2,2 milliarder. Så hvis vi fratrækker globaliseringspuljens 200 millioner, så mangler vi altså 2 milliarder før vi bare kommer op på det høje seriøse og visionære niveau som venstrefløjen havde sikret.

Statsministeren skylder danskerne 2 milliarder til den alternative og vedvarende energi. Når de er blevet betalt tilbage, kan vi begynde at snakke om kursskifter. Indtil videre sker der som de fleste har bemærket absolut ingenting. For statsministeren kører i tomgang på dette spørgsmål. Og tomgang er både dårligt for miljøet og for økonomien.

Nej, der skal et andet flertal til, for at vi igen får sat skub i udviklingen af den alternative energi. Enhedslisten vil holde et nyt flertal fast på at målsætningerne ikke bliver for lave og at vi ikke ender med halvdårlige mellemløsninger. Vi vil holde fast i, at der skal tænkes visionært og investeres seriøst i udviklingen af den alternative energi.

På en række andre områder, skal et andet flertal skabe de reelle forbedringer. Vi skal bryde båndene til nykonservatismen og gøre op med den accept af ulovlige krige og krænkelser af menneskerettighederne som denne regering har budt befolkningen. Vi skal skabe demokratiske løsninger, hvad enten vi taler om valg af software i den offentlige sektor eller retfærdige vilkår for global handel. Enhedslisten er garanten for, at udvidelsen af demokratiet bliver et af de hovedpunkter som et andet flertal skal forpligtes på.

Da statsministeren førte valgkamp i 2001 sagde han igen og igen at det var tid til forandring. I dag kan vi konkludere at samtlige af de større forandringer som statsministeren havde tænkt sig, burde have haft andre overskrifter: Det bliv tid til forråelse, det blev tid til fornedrelse, det blev tid til fordrejning af fundamentale rettigheder og internationale konventioner. Men vi står nu med en stærk modstand i befolkningen mod statsministerens projekt, en styrket opposition og en god mulighed for, at komme ud af statsministerens og Dansk Folkepartis ørkenvandring. Vi står med muligheden for at skabe forandring i en positiv retning. Og Danmark og verden har i den grad brug for et andet flertal i det danske folketing.

Onsdag, 13. december 2006 - 0:00

Emner

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]