Gå til hovedindhold

Enhedslistens forslag til mere beskæftigelse og alternativ produktion

I forbindelse med Tulips og andre fødevareindustries nedlæggelse af arbejdspladser i Århus Amt har Enhedslisten fremlagt nedenstående forslag til alternativ. Noget tilsvarende kan tænkes i Ringsted/Vestsjællands Amt.

Etablering af et Århus-center for økologiske fødevarer

1) Der er uddannet personale fra de mejerier, Arla har lukket (Enigheden og Grenå), de virksomheder Danish Crown/Tulip har lukket i Viby og Ebeltoft, og de ansatte fra Thor i Randers.
2) Der er ledige egnede fabriksbygninger i flere byer
3) Et center kunne formidle økologiske varer, forarbejde dem og producere færdigretter eller halvfabrikata til privatpersoner såvel som storkøkkener
4) Der skal sikres et samarbejde med egnens økologiske landmænd og andre leverandører af økologiske fødevarer
5) Et afgørende løft for afsætningen kunne sikres ved, at amtet og kommunerne i amtet træffer beslutning om at omlægge alle køkkener og kantiner til økologi.
6) Der træffes beslutning om, at alle børn i daginstitutioner og skoler skal tilbydes sunde og økologiske fødevarer.
7) Der sættes generelt ind for at sikre bedre kostvaner

Hvis virksomheden ejes af amtet/regionen, kan det uden videre besluttes, at den skal levere til sygehusene og andre amtslige køkkener. Den må desuden sælge (i mindre omfang) til private og levere til kommunerne efter udbud. Centret kan evt. laves som et netværk af offentlige ejede virksomheder, der hver for sig leverer til amtet, henholdsvis kommunerne (for på den måde at være sikker på at have en afsætning – uden at komme i strid med EUs udbudsregler).

Hvis virksomheden etableres som en selvejende institution eller et aktieselskab, skal leverancer til det offentlige som hovedregel ske efter udbud, men det er muligt at udforme udbudsmateriale, så der er krav om økologi og andre bestemmelser, der reelt vil give en lokal producent fortrin.

Finansiering: Afhængig af ejerform, men pensionskasser er en oplagt mulighed. Desuden er der en række støtteprogrammer under fødevareministeriet og EU.

Omstilling til økologi behøver ikke at fordyre amtets og kommunernes udgifter, da en omstilling ofte vil blive fulgt af en omlægning af kostplaner med mindre kød og flere grøntsager.

Placering: Kan placeres flere steder i amtet (med flere afdelinger).

Offentligt ejede landbrugsarealer kan kobles på projektet som økologiske foregangsbedrifter.

Tirsdag, 21. december 2004 - 0:00

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Nyheder fra kommuner, regioner og udvalg

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]