Gå til hovedindhold

Enhedslisten skal udpege en statsrevisor – opslag for interesserede

Enhedslisten skal pr. d. 1. oktober 2018 for første gang udpege en statsrevisor. De 6 statsrevisorer udpeges for 4 år af gangen og har til opgave at sikre at statens midler anvendes effektivt og lovligt. De samarbejder med Rigsrevisionen, der står for det konkrete udredningsarbejde i forbindelse med statsrevisorernes arbejde.

Statsrevisorerne reviderer statsregnskabet og kommer desuden med ca. 25 beretninger om året, hvor de forholder sig til dele af statens virksomhed. Beretningerne kan fx gennemgå om en konkret lov har levet op til formålene eller om en minister har administreret et område korrekt.

Det er ikke et krav at statsrevisorerne sidder i folketinget.

Opgaven som statsrevisor kræver:

  • Grundig politisk erfaring
  • Dybtgående kendskab til lovgivningspraksis og det statslige bevillingssystem
  • Økonomisk viden og viden om styring af offentlige institutioner
  • Kommunikations- og samarbejdsevner

Statsrevisorerne modtager et vederlag på ca. 320.000 kr. pr. år. Enhedslistens statsrevisor betaler partiskat efter gældende regler.

Det er Enhedslistens forretningsudvalg, der tager stilling til hvem der skal besætte Enhedslistens plads. Ansøgningsfristen er 28. maj k. 12.00 og ansøgninger sendes til [email protected]

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]