Gå til hovedindhold

enhedslisten fremsætter forslag om forenkling af gældsinddrivelse

Til Pressen, den 18. november 1996

Enhedslisten fremsætter beslutningsforslag om forenkling af gældsinddrivelse

Tirsdag den 19. november 1996, kl. 14 fremlægger Enhedslisten sit beslutningsforslag på et pressemøde, som finder sted i Proviantgården - P3-32.

- Formålet med dette beslutningsforslag er, at det skal blive nemmere for selvstændige erhvervsdrivende at inddrive deres tilgodehavender, siger Søren Søndergaard.

- Vi foreslår, at det skal være muligt at foretage lønindeholdelse for private krav samt at al tvangsinddrivelse samles hos fogedretterne.

Effektiv tvangsinddrivelse af tilgodehavender er et væsentligt samfundsanliggende og bør ske via domstolene. Tvangsinddrivelsen skal være socialt velafvejet, så der ikke opstår menneskelige tragedier. Disse to hovedprincipper var der i mange år bred enighed om. Men desværre har udviklingen givet begge principper alvorlige skrammer.

Mindre virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende opgiver i dag at indkræve deres tilgodehavende medmindre de er sikre på, at skyldnerne har værdier. Det nuværende system er for dyrt, besværligt og ineffektivt.

Det er et retssikkerhedsmæssigt problem at mindre virksomheder ikke kan bruge retssystemet. Samtidig øger det risikoen for, at de bruger andre metoder til at indkræve deres tilgodehavende - metoder, som er hårdere for skyldnerne.

Samtidig med fremsættelsen af dette beslutningsforslag opfordrer Enhedslisten regeringen til at tage initiativ til at udarbejde en samlet gældspolitik, der både kan virke forebyggende og løse gældsproblemer.

Beslutningsforslaget har været sendt til udtalelse hos en række organisationer og personer. Altovervejende har reaktionerne været positive. Særligt har Håndværksrådet været meget positive over for forslaget.

Mandag, 18. november 1996 - 0:00

Emner

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]