Gå til hovedindhold

el foreslår indgreb mod dommeres bijobs

Til
forsiden
Pressemeddelelse den 15. februar 2000

Enhedslisten forslår
lovindgreb mod dommerjobs

På baggrund af den seneste tids debat
har Enhedslisten  i dag fremsat følgende beslutningsforslag.
”Regeringen pålægges at udarbejde
et lovforslag, der sikrer, at dommere kun kan udøve indtægtsgivende
bierhverv i et omfang, der ikke overstiger en fast procentdel af deres
normale dommerindtægt.”

Enhedslistens retspolitiske ordfører
Søren Søndergaard siger:
- Jeg anser forslaget som en simpel opfølgning
og korektion af den domstolsreform som et enigt folketing vedtog for et
par år siden.
- I forbindelse med reformen fik offentligheden
for første gang mulighed for at se hvilke bierhverv den enkelte
dommer har og hvor stort omfanget er. Og jeg er næppe den eneste,
der er foruroliget over omfanget af bijobs og over, at de er koncentreret
på så få hænder.
Søren Søndergaard mener
at de nye oplysninger er imod domstolsreformens intentionerne, om at give
flere dommerne en støre samfundsmæssig indsigt bl.a. gennem
adgang til bierhverv.
- Vi ser jo nu, at det er nogle få
dommere, som scorer kassen og dermed skaber tvivl om  uafhængigheden
i retsplejen.

Søren Søndergaard har endvidere
stillet nedenstående fire spørgsmål til Justitsminister
Frank Jensen om dommernes bijob:
- Vil justitsministeren indhente oplysninger
om i hvilket omfang, mødende advokater ved højesteret er
med til at udpege højesterets dommere til private voldgifter.
- Vil justitsministeren oplyse i hvilket
omfang højesterets dommere, der udøver bierhverv, benytter
højesterets lokaler, kontorpersonale og tekniske faciliteter, herunder
hvilke aftaler der findes for  denne benyttelse.
- Vil justitsministeren anmode Præsidentrådet
om en redegørelse for hvad der er bagrunden for at rådet har
godkendt, at så mange bierhverv i private voldgifter, kan udøves
af ganske få dommere.
- Vil justitsministeren oplyse hvor meget
kortere, sagsbehandlingstiden er i det private voldgiftssystem end hvis
sagerne blev anlagt civilt ved domstolene.

Søren Søndergaard kan
kontaktes på telefon 33 37 50 05 / 40 45 38 49.
 

Tirsdag, 15. februar 2000 - 0:00

Emner

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]