Gå til hovedindhold

Ejendomsret er stadig aktuel, Villy

Villy Søvndal er i de seneste par måneder kommet med en række overraskende udtalelser om ejendomsret og kapitalisme. Nyhedsavisen kunne 1. maj referere SF's formand for at sige, at SF ikke længere er modstander af kapitalismen, og i et interview i Weekendavisen, har Søvndal slået fast, at "et opgør med ejendomsretten til produktionsmidlerne" ikke længere er på SF's dagsorden.

Det er bekymrende, at SF's ledelse er kommet til den konklusion, at det ikke længere er et aktuelt spørgsmål for socialister og venstreorienterede, hvem der ejer og kontrollerer produktionen.

Gammeldags? 

Det kan selvfølgelig umiddelbart lyde lidt gammeldags at ønske et 'opgør med ejendomsretten til produktionsmidlerne'. Men spørgsmålet om ejendomsretten er ikke et spørgsmål om en fjern socialistisk fremtid. Det er tværtimod konstant aktuelt i den politiske debat - debatten om hvad der er ejet af fælleskabet, og hvad der er på private hænder.


For det kan godt være, at Søvndal har opgivet opgøret om ejendomsretten til produktionsmidlerne, men det har de borgerlige partier og ideologer absolut ikke. De har tvært imod fuld gang i et opgør med samfundets ejendomsret til en række vigtige sektorer. Vi har i de sidste 10-20 år oplevet, hvordan Danmark og andre vestlige lande med rekordfart har solgt samfundsejet produktion til private selskaber. Bla. postvæsen, telekommunikation, energiforsyning og transportsektor, der tidligere har været samfundseje, er i dag helt eller delvist privatiseret.

Jamen, vil nogen måske indvende, privatiseringer kan da være en god idé - det kan jo effektivisere og sikre lavere priser. Men dette har jo netop ikke været tilfældet. Over én kam er priserne steget og servicen er mange steder forringet. Og det er jo ikke underligt - for det afkast som de nye ejere skal have, betales jo af os forbrugere.

Men dette er ikke det værste ved overgangen til privat-eje. Det værste er, at vi som borgere mister indflydelse. Offentligt ejede virksomheder kan styres demokratisk ud fra, hvad der gavner samfundet bedst på kort og langt sigt. Når private overtager, går samfundshensynet fløjten til fordel for at skabe det størst mulige overskud til aktionærerne.

Størst muligt overskud
Et godt eksempel på konsekvenserne af at flytte virksomheder til privateje er børsnoteringen af det statslige energi-selskab DONG. Folketinget har valgt at gøre DONG til et børsnoteret aktieselskab. Det betyder, at DONG skal drives forretningsmæssigt, og målsætningen bliver at skabe det størst mulige overskud. Og konsekvenserne er allerede slået igennem. For at gøre DONG så attraktiv som muligt for investorerne, har selskabet opgivet at investere i en vindmøllepark og i stedet investeret i et forurenende kulkraftværk i Tyskland.

Når alle skriger på en indsats for at bremse klimapåvirkningen, er det da toptåbeligt, at vi sælger vores største energiselskab, og dermed spiller os et vigtigt klimapolitisk kort af hånden. DONG kunne været blevet et vigtigt redskab til at fremme vedvarende energi.

Desværre er der intet der tyder på, at privatiseringsbølgen er ved at stoppe. Inden for sygehusvæsnet oplever vi en snigende privatisering som følge af regeringens behandlingsgaranti. Også undervisningssektoren skal forberede sig på at private leverandører kommer på banen. Og senest er det foreslået, at vores veje og broer skal privatiseres.

Kort sagt: Der foregår - uanset om Villy vil det eller ej - i disse år et markant opgør om ejerskabet til samfundets produktionsmidler. Samtidig oplever vi, hvordan det private ejerskab til produktionsmidlerne koncentreres på færre hovedrige selskaber, som dermed får enorm indflydelse uden at være valgt af nogen.

På den baggrund virker Søvndals udtalelse hovedløs. Man kunne tro, at Villy bare var blevet lidt svimmel af al den popularitet. Men det er nok desværre ikke tilfældet, for hans udtalelse hænger meget godt sammen med den politik, som SF fører. SF stemmer f.eks. sammen med regeringen for den føromtalte privatisering af DONG. Og SF-borgmestre rundt omkring i landet har også stået i spidsen for privatisering.

Myter om det offentlige
Det er egentlig pudsigt, at SF's ledelse ikke ser noget problem i at flytte ejendom fra offentligt til privat eje, men samtidig nu fuldstændig afviser, at ejendomsretten også kunne flyttes den anden vej - fra privat til offentlig.

Samfundsejet produktion vil i sin natur være mere velegnet til at tage langsigtede samfundsmæssige hensyn f.eks. i forhold til miljø og arbejdsvilkår. Simpelthen fordi det samfundsmæssigt kan betale sig. At samfundsejet produktion skulle være mindre produktiv end privatejet, som Søvndal antyder, er en myte, der dagligt modbevises i den offentlige sektor, som dagligt leverer varen.

Selvfølgelig skal socialistiske og venstreorienterede idéer hele tiden udfordres, fornyes og gentænkes. Men barnet skal ikke skylles ud med badevandet. Og spørgsmålet om, hvem der ejer og dermed har indflydelse på vores veje, energiforsyning, uddannelses- og omsorgssektor, men også vores vare- og service-produktion, vil altid være et centralt spørgsmål for alle, der kalder sig selv for venstreorienterede.

Så kære Villy: Kom igen. Hvis vores demokrati ikke skal udvikle sig til det rene administrationskontor for markedets interesser, har vi brug for dig og SF i kampen for et mere demokratisk og socialistisk samfund. Det er alt for tidligt at resignere.

Kommentar af Frank Aaen (MF) og Pelle Dragsted, Politisk Sekretær 

(Dette indlæg er tidligere bragt i Dagbladet Information)

Torsdag, 22. maj 2008 - 9:28

Emner

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Nyheder fra kommuner, regioner og udvalg

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]