Gå til hovedindhold

Bestil oplæg og workshops

Oplæg om EU

Få en kandidat ud til din lokalafdeling!

EU-parlamentsvalget står for døren og skal afvikles d. 26. maj 2019. Derfor kan din lokalafdeling bestille en af Enhedslisten EP-kandidater til at komme ud og debattere EU. 

Find inspiration til aftenenen:  EU podcast: Traktater og stakater

EUROPA nævnet

 

Café Marx

Vi har støvet de marxistiske teorier af, og via spil, debatter o.a. undersøger vi marxismens relevans i dag. Vi har tre hovedtemaer: Historisk materialisme, politisk økonomi og ideologi. I kan få alle oplæg ud i afdelingen, eller vælge og vrage. Vi kommer også gerne ud i små afdelinger!

Café Marx er en ideel mulighed for at give nye medlemmer (eller gamle, der trænger til det) gåpåmod og selvsikkerhed til hverdagens politiske analyser. Der er plads til tvivl, forskellige holdninger - og ingen spørgsmål er dumme!

Mere information: Kontakt Reinout Bosch - [email protected]

 

Debatter om miljø, økologi og grøn omstilling

Du er velkommen til at kontakte flg. oplægsholdere til at indlede debatten eller holde foredrag:

Jørgen Holst, Økologisk landmand og regional organisationssekretær, Region Sjælland
Mail: [email protected]

 • Landbrugets økonomiske og økologiske deroute og vores øko-socialistiske svar. Der fokuseres på at kombinere det konventionelle landbrugs miljø, samfundsmæssige og sundhedsmæssige problemer med at det også er en rigtig dårlig forretning. Samt hvorledes vi undgår at gøre det økologiske landbrug til en ligeså dårlig forretning, når vi engang lykkes med at omlægge DK til 100 % økologi. 

Økologi og international solidaritet - økologiske landbrugsprojekter i Rojava, Syrien. Oplæg om kampagnen for at udvikle en økologisk landbrugsskole og økologiske forsøgsmarker i de befriede Kurdiske områder i Rojava/Syrien

Rasmus Vestergaard Madsen, Økologisk landmand og folketingskandidat
Mail: [email protected] 

Introduktion til landbrugets situation, konsekvenser af landbrugspakken og socialistiske perspektiver for fremtiden. Landbrugspakken og regeringens fifleri med forureningstallene blev desværre vedtaget, med store konsekvenser for erhvervet og miljøet. Jeg vil give en grundig introduktion til landbrugets situation, trække historiske paralleller, og med et socialistisk perspektiv se på den omstilling der er så nødvendig. Bagefter vil I kunne gå ud og give Venstre-bønderne kamp til stregen!

Dyrevelfærd - en introduktion til lovgivning, økologi og mærkningsjungle.

 

Jonas Paludan, Medlem af byrådet i Roskilde Kommune - Formand for Klima- og Miljøudvalget mail: [email protected]

         Konkrete og praktiske grønne ideer til implementering i det kommunale arbejde! Bliv klogere på bl.a. biodivertitet og dropning af sprøjtemidler

Søren Egge Rasmussen, Økologisk landmand og energi, fiskeri og fødevareordfører
Mail: [email protected]

Alternative ejerformer i landbruget. Konflikten mellem det traditionelle landbrug contra natur og miljøhensyn er optrappet og fortsætter. Enhedslisten går ind for kollektive ejerformer og økologi i landbruget. Aktuelt arbejdes der flere steder med nye jordbrugerfonde, som vil opkøbe jord og lave forpagtninger med krav om økologisk dyrkning. Kan fonde, pensionskasser og crowdfonding sikre omstilling af landbruget? Afdelingerne kan gå med i kampagnen for NØJ (National Økologisk Jordfrugerfond) som Danmarks Naturfredningsforening opretter i samarbejde med Økologisk Landsforening og Merkur i anden halvdel af 2016. Afdelingsmøder kan lokalt arrangeres som offentlige møder i samarbejde med DN, ØL, Merkur eller andre.

Enhedslistens nye Klima og energiplan.  Enhedslistens energiplanlægning er ved at blive opdateret, hvordan sikrer vi den bedste omstilling til 100 % vedvarende energi? Hvad skal vi vælge lokalt, når der er planer om vindmøller, biogasanlæg, geotermi, solcelleparker og varmeværker der fyrer med biomasse? Flere afdelinger har konkrete problemer, når vi i byråd skal forholde os til lokalplaner og projekter.  Derfor er det vigtigt med debat inden vi lokalt konkluderer på konflikterne, når idealerne støder sammen med lokale protester.

Enhedslistens Fiskeripolitik. Enhedslisten har en hav og fiskeripolitik.  Fiskeri skal drives skånsomt på naturens præmisser. Vi vil også ophæve fiskekvoterne og fremme skånsomt kystfiskeri, hvor fisk landes lokalt og kan give arbejdspladser og frisk fisk i de tyndtbefolkede egne af Danmark. Hvordan forholder Enhedslisten sig til nye initiativer med tangproduktion, muslinger på line og havdambrug? Hvis afdelingen har kystbyer, som har mistet deres fiskerihavn eller fiskeriet er i tilbagegang, er det oplagt at skabe debat om fiskeriet og muligheder for nye lokale arbejdspladser.

Sunde økologiske fødevarer til alle. Fokus på alle fordelene ved økologisk dyrkning. Men økologisk mad kan være dyrere, hvordan sikrer vi at alle får råd til økologi? Klimabelastningen ved kødproduktion er voldsom høj og kampagner for at spise mindre kød provokerer mange. Enhedslisten har ikke en kostpolitik – skal vi udvikle en politik for sund kost og om at spise mindre kød?Afdelingen kunne vælge at lave mødet med fællesspisning – helst økologisk vegetarmad. Mødet kunne laves som et offentligt møde i samarbejde med nye foreninger som Kødfri mandag, Mærk Kødet - det gør kloden eller et medlem fra  Etisk Råd som har arbejdet med anbefalinger om afgifter på oksekød.

Maria Temponeras, folketingskandidat, klimaaktivist og naturformidler
Mail: [email protected].com 

Grøn omstilling i lokale fællesskaber. Hvordan mobiliserer og organiserer vi til grøn omstilling i lokalsamfund? Praktiske erfaringer med opbygning af lokale netværk og fællesskaber til bevidstgørelse og fælles handling om klima og bæredygtighed.

Økosocialisme, utopi og handling. Oplæg til diskussion: Hvordan udvikler vi visionen, og hvorfra kommer forandringen? Hvad er vores rolle som socialister i den grønne omstilling?

 

 
Et alternativ til konkurrencestaten:

En demokratisk, rød-grøn produktions- og erhvervspolitik med et socialistisk perspektiv
 

Højere pensionsalder, forringelser af dagpenge, kontanthjælp og andre asociale offentlige nedskæringer er "den nødvendige politik". Vi kan ikke gå imod udviklingen og de globale markedskræfter. Vi må tilpasse os ved at ommøblere velfærdsstaten til en nyliberalistisk konkurrencestat. Det mener blå blok. Det var S-R-SF-regeringens holdning.
Det er derfor en brændende aktuel opgave for venstrefløjen at udvikle et politisk og økonomisk holdbart alternativ til konkurrencestaten, at skabe sammenhængende og troværdige svar på spørgsmålene: Hvad skal vi leve af - på vej til socialismen? Og ikke mindre: Hvordan skal vi leve i vores lokale og globale samfund?
Enhedslistens hovedbestyrelse har vedtaget et produktionspolitisk delprogram. Politisk-Økonomisk Udvalg arbejder med forslag til omstilling af produktion og service inden for flere sektorer.
Vi skal have skærpet vores politik. Vi skal kunne svare for os.
Savner afdelingen et oplæg til et - meget gerne offentligt - møde,
kontakt Per Bregengaard, [email protected]  - mobil 27116020
Vi sørger gerne for annoncering i Enhedslistens, Modkrafts, Arbejderens og Kultunauts kalender og for omtale i Rød+Grøn. I finder tid og sted og sørger for den lokale annoncering.
 
Politisk-Økonomisk Udvalg

Et feministisk blik på økonomi.

Enhedslistens er et feministisk parti og har vedtaget et feministisk delprogram. En af opgaverne er at kaste et magtkritisk feministisk blik på økonomi.
Savner afdelingen et oplæg til et - meget gerne offentligt - møde om "et feministisk blik på økonomi", så
kontakt Per Bregengaard, [email protected]  - mobil 27116020

Udgangspunktet for oplægget er Per Bregengaard: "Et feministisk blik på økonomi - et bidrag til kritikken af nationaløkonomien og til udviklingen af en demokratisk, rød-grøn omstillingspolitik" (Solidaritet 2018). Bogen er blevet til i et samarbejde mellem Kvindeudvalget og Politisk Økonomisk udvalg og afprøvet i en studiekreds i Blågård Afdeling.

Et feministisk blik på økonomi dokumenterer, at den borgerlige videnskab: nationaløkonomi diskriminerer kvinder og deres traditionelle aktiviteter. Det modvirker kønnenes ligeværd.

Et feministisk blik på økonomi analyserer nationaløkonomiens grundlæggende antagelser om menneske og samfund og deres retfærdiggørelse af de herskende økonomiske forhold.

Et feministisk blik på økonomi skitserer en videnskabelig understøttet menneske-, samfunds-, natur- og historieopfattelse, der kan fungere som modstykke til den liberalistiske fortælling om menneske og samfund.

Et feministisk blik på økonomi runder af med at diskutere nogle eksempler på mindre og mere vidtgående politisk-økonomiske reformer, en omstillingspolitik med et feministisk præget samfundsforandrende perspektiv.

Hensigten med en magtkritisk feministisk økonomiforståelse er at bidrage til alle køns frigørelse. Feminismen løsriver sig dermed fra ét bestemt køn og forvandler sig til at være klassekamp mod den magt kapitalen og de kapitalistiske produktionsforhold udøver.

Målet er et feministisk præget økosocialistisk demokrati.

 

Oplæg om politisk kommunikation

I USA er Republikanerne verdensmestre i politisk sprogbrug for at omdanne folkets verdenssyn og for at udbrede partiets politiske budskab.  Faren for Enhedslisten er at de danske borgerlige partier bruger den samme slags framing og valgtemaer som Republikanerne i USA.  Det er en truende situation, og derfor er der brug for diskussion og ideer til hvordan højrefløjen i Danmark kan bekæmpes. Oplægget tager udgangspunkt i den seneste lingvistiske, neuro- og kognitiv forskning, og dens forhold til politisk kommunikation.  Kontakt Van Presley på [email protected] 

 

Oplæg og workshops v. Organisationsteamet

Organisationsteamet vil gerne komme forbi jeres afdeling og holde oplæg eller organisere workshops, når I har brug for det. Vi kan skræddersy oplæg og workshops ud fra jeres ønsker, eller I kan bestille fra listen: 

 •  
 • Gode rammer for en politisk debat hvor I bestemmer temaet
 • Livlige afdelinger:
  1) Sådan skaber du motivation
  2) Nye mødeformer
  3) Effektiv rundringning
  4) Planlægning der bruger kræfterne godtBestil en aktuel debat til din afdeling eller udvalg:

Inspiration fra Kurdistan, Palæstina eller Latinamerika, faglig bevægelse, Enhedslistens politikområder: Skriv til [email protected]

 

 

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]