Gå til hovedindhold

begmand til grundlovsbryderne

Pressemeddelelse den 19. februar
1999:

Begmand til grundlovsbryderne!

Enhedslisten kalder højesteretsdommen
i Tvind-sagen for en sejr for retssikkerheden. Dommen fastslår klart
at regeringen har overtrådt grundloven ved at påtage sig den
dømmende magt og med et lovforslag afskære 32 navngivne skoler
fra en domstolsprøvelse af påståede ulovligheder.

Enhedslistens retspolitiske ordfører,
Søren Søndergaard, udtaler:

- Det er nu slået fast, at et massivt
flertal i folketinget - fra Pia Kjærsgård til Nyrup Rasmussen
- optrådte som grundlovsbrydere ved at tiltage sig den dømmende
magt og i strid med alle retsprincipper forhindre mistænkte skoler
i at få deres sag prøvet ved domstolene.

- I denne sag er der ingen undskyldninger
da såvel regeringen som folketinget var advaret af både flere
folketingsmedlemmer og juridiske ekspertudsagn. Det er derfor ynkeligt,
når det ene medlem efter det andet skubber ansvaret over på
justitsministeriets lovkontor. For selvom justitsministeriets lovkontor
havde sagt god for loven skete det ikke uden betænkeligheder. Alligevel
valgte regeringen og Folketingets flertal at begå fuldbyrdet grundlovsbrud.

- Naturligvis kan sagen ikke kan undgå
at få konsekvenser. Dels må loven ophæves øjeblikkeligt
og dels må det undersøges om der kan være et ministeransvar
at gøre gældende.

- Derfor har Enhedslisten i dag rejst en
forespørgsel til statsministeren med følgende ordlyd: ”Hvilke
konsekvenser mener regeringen at der bør drages af at højesteret
har kendt Tvindloven grundlovsstridig”. Enhedslisten mener at denne sag
er meget alvorlig og vi forventer derfor at alle partier vil bakke op om,
at forespørgelsesdebatten tages hurtigt.

- Enhedslisten kræver derudover at
Højesterets dom fører til at justitsministeriets lovkontor
fratages den afgørende rolle i lovgivningsprocessen og at der i
stedet etableres et uafhængigt lovråd som kan rådgive
regering og folketing i juridiske spørgsmål, slutter Søren
Søndergaard.
 

Fredag, 19. februar 1999 - 0:00

Emner

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]