Gå til hovedindhold

Vi kan løse børnecheck-krisen

Enhedslisten tilbyder at løse børnecheck-krisen - hvis regeringen til gengæld vedtager nye hårde redskaber modsocial dumping.

Konkret foreslår Enhedslisten en social dumping-pakke med tre vidtgående initiativer til at stoppe importen af underbetalt og uorganiseret arbejdskraft. Det drejer sig om arbejdsklausuler og kædeansvar, ID-kort for arbejdere og flere sanktionsmuligheder.

Børnechecken må ikke øge social dumping

Risikoen for social dumping er årsagen til, at Enhedslisten ikke hidtil har støttet regeringen i at sikre udlændinge børnecheck.

- Vi står med et alvorligt problem, når vikarbureauer bruger børnechecken til at lokke underbetalt arbejdskraft til Danmrk. Det undergraver de løn og arbejdsvilkår, vi har her i landet, forklarer politisk ordfører Johanne Schmidt-Nielsen.

- Det er selvfølgelig ikke et problem i sig selv, at en svensker eller polak får børnecheck, hvis de arbejder på samme vilkår som deres danske kolleger. Men det er et problem, når børnechecken, som vi desværre ser det nu, misbruges til social dumping.

Enhedslisten er klar - hvis regeringen er klar

- Derfor siger vi til regeringen: Hvis I vil være med til at sætte massivt ind over for den sociale dumping – også med midler, som regeringen hidtil ikke har været klar til at bruge – så tror jeg godt, vi kan nå frem til at aftale omkring børnepengene. For hele problemet handler jo netop om social dumping, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

- Men hvis regeringen ikke vil være med til at gøre noget seriøst ved den sociale dumping, så vi bliver vi nødt til at fastholde en model, hvor man ikke kan sende checken ud af landet. For vi kan ikke bare lukke øjnene for den sociale dumping, der betyder, at tusindvis af mennesker går arbejdsløse.


Her er Enhedslistens krav:

    1. Arbejdsklausuler og kædeansvar i alle offentlige kontrakter. Der indføres obligatoriske arbejdsklausuler ved alle offentlige udbud. Regioner og kommuner skal, ligesom det allerede er tilfældet for statslige virksomheder, forpligtes til at stille dette krav, når de indgår kontrakter med private tjenesteydere, uanset opgavens art og størrelse. En arbejdsklausul vil sige, at løn og ansættelsesvilkår i private virksomheder, der skriver kontrakt med det offentlige, mindst skal svare til niveauet i de overenskomster, der er gældende for den pågældende branche inden for det pågældende geografiske område. Kravet gælder hele vejen ned igennem en kæde af underentreprenører/leverandører.

    2. ID-kort i udsatte erhverv. Der indføres krav om ID-kort for medarbejdere i erhverv, hvor social dumping er udbredt. Det gælder især byggebranchen, hotel- og restaurationsbranchen og landbruget. I disse brancher vil der fremover være lovkrav om, at medarbejderne bærer et ID-kort på arbejdet. Kortet vil indeholde oplysninger om navn, arbejdsgiver, uddannelse og certifikater, relevante forsikringer mv. Ved at give personer i udsatte brancher et ID-kort, vil de relevante myndigheder få et værktøj til at iværksætte kontrolundersøgelser af alle ansættelser og udstationeringer.

    3. Øget magt til arbejdstilsyn, skat og politi i kampen mod social dumping. Skat, politi og Arbejdstilsynet skal udstyres med mere magt til at sætte ind over for social dumping. Højere bødestraffe udstedt som straks-bødeforlæg skal bruges i større omfang. Desuden skal myndighederne udstyres med magt til at stoppe arbejdet på stedet ved grove overtrædelse af reglerne eller ved gentagelsestilfælde.
Fredag, 28. februar 2014 - 20:03

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Nyheder fra kommuner, regioner og udvalg

Nyt fra afdelingen
13. aug – Frederikshavn
Ansvaret for dagpengenes fald
10. aug – Frederikshavn
68 er mere end nok
9. jul – Fagligt Landsudvalg
På vej mod en ny socialreform?
7. jul – Frederikshavn

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]