Gå til hovedindhold

Sundhedsministeren støtter diskrimination af arbejdsløse og pensionister

- Det er rystende, at sundhedsministeren i flere svar på spørgsmål fra mig støtter, at lægerne tager hensyn til, om syge er arbejdsløse eller i arbejde, når det skal afgøres, hvem som kommer først i behandling. I forvejen har sundhedsministeren givet mennesker med en sundhedsforsikring mulighed for at springe køerne over. Denne diskrimination af de arbejdsløse og pensionisterne udvides nu også til at omfatte det offentlige sundhedsvæsens visitation til behandling, Det er helt uacceptabelt, udtaler Per Clausen, sundhedsordfører for Enhedslisten.

- Der er næppe noget at gøre ved dette med det nuværende flertal i folketinget, men jeg forventer, at denne sag bringes i orden, når vi efter næste valg får en ny regering, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:

Per Clausen

Tlf. 33 37 50 08

Sundhedsministerens svar på Per Clausens spørgsmål:

Spørgsmål:

"Mener ministeren, at det er rimeligt, hvis læger tager hensyn til, om mennesker er pensionister, arbejdsløse eller i arbejde, når det besluttes, hvem der skal tilbydes behandling først."

Svar:

Jeg vil gerne starte med at fastslå, at patienter naturligvis skal behandles efter alvorligheden af deres sygdom, så de mest syge kommer til først.

Det er imidlertid en lægefaglig prioritering, som jeg trygt overlader til lægerne.

Derudover vil jeg gerne tilføje, at den lægelige prioritering godt kan have et bredere sigte end den snævert kliniske - og f.eks. inddrage sygdommens sociale konsekvenser for patienten. Det er lægens helhedsvurdering af patienten, sygdommen og dens konsekvenser, som afgør, hvor hurtigt patienten skal behandles.

Er to patienter i øvrigt i samme situation, men står den ene overfor at miste sit arbejde, kan den enkelte læge således godt tage det med i sin helhedsvurdering. Det vil være en konkret lægelig vurdering i det enkelte tilfælde, hvor patientens sygdom naturligvis altid bør veje tungest.

Spørgsmål 1548:

"Vil ministeren tage initiativ til at sikre, at lægerne lever op til deres lægeløfte og ikke giver patienter med arbejde eller selvstændig virksomhed fortrinsret til behandling på sygehusene i forhold til pensionister og arbejdsløse, efter at et speciale fra Statskundskab ved Københavns Universitet ifølge Politiken den 8. marts 2009 har dokumenteret, at 80 pct. af speciallægerne foretager en sådan diskrimination af syge og arbejdsløse."

Svar:

Læger er som andre autoriserede sundhedspersoner forpligtede til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed i deres virksomhed (jf. autorisationsloven § 17). Heri indgår i givet fald også at prioritere mellem patienter på grundlag af deres sygdoms alvorlighed og konsekvenser.

  

Som fremhævet i min besvarelse af S 1547 skal patienter først og fremmest behandles efter alvorligheden af deres sygdom. Men der er tale om en helhedsvurdering baseret på en samlet lægefaglig vurdering af patientens situation.

Jeg har tillid til, at lægerne kan foretage denne prioritering.

Torsdag, 19. marts 2009 - 13:00

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]