Gå til hovedindhold

Styrk den sociale retssikkerhed

Sagen om Sorø kommunes brud på borgernes retssikkerhed er endnu et tegn på, at en kommission bør se på området, mener socialordfører Finn Sørensen.

Der er brug for at få nedsat en kommission til at se på, hvordan den sociale retssikkerhed kan få et tiltrængt løft.

Vil regeringen styrke retssikkerheden?

Sorø-sagen, som ombudsmanden undtagelsesvist har offentliggjort sin udtalelse om, er kun toppen af isbjerget, mener Finn Sørensen.

Derfor har Enhedslisten netop genfremsat et forslag om en social retssikkerhedskommission til at kulegrave området. Forslaget blev i 2010 stillet sammen med de nuværende regeringspartier.

- Jeg håber da, at Socialdemokraterne, SF og de Radikale - også efter at de er kommet i regering – fortsat ønsker at styrke den sociale retssikkerhed og melder positivt ud, når forslaget behandles den 29. maj.

Skyldig til det modsatte er bevist

Selvfølgelig skal der slås ned på socialt bedrageri, men listen over åbenlyse problemer med retssikkerheden er lang.

- Der er omvendt bevisbyrde i sociale sager, så borgeren ikke er uskyldig, til kommunen beviser det modsatte, men selv skal bevise sin uskyld. Det er et stort retspolitisk problem, fastslår Finn Sørensen.

- Vi har kendskab til utallige sager, hvor enlige får frataget deres ydelser på den blotte mistanke om socialt bedrageri. Og der er eksempler, hvor borgerne ikke tør klage, fordi de trues med overvågning og genoptagelse af afsluttede sager.

 

Fakta om retssikkerhedskommissionen: Enhedslistens foreslår, at en retssikkerhedskommission skal se på 13 punkter:

 • Bevisbyrden
 • Uagtsomt socialbedrageri
 • Ikke-proportionale sanktioner
 • Udbetaling af godtgørelse til borgeren
 • Udvidelse af tilbud om retshjælp
 • Klagevejledning for alle
 • Fri proces i sociale sager
 • Beskyttelse af borgerens personlige data
 • Regelforenkling og eventuel socialvejledning
 • Adskillelse af rådgivning, metode og kontrol
 • Afskaffelse af myndighedernes ret til anke
 • Kontaktpersoner
 • Uddannelse og efteruddannelse af socialrådgivere

Der kom yderligere forslag til en sådan kommissions opgaver på "Høring om retssikkerhed på det sociale område" i 2010, hvor bl.a. Danske Handicaporganisationer, Dansk Ældreråd, Rådet for Socialt Udsatte og Dansk Socialrådgiverforening deltog.

Læs hele beslutningsforslaget.

Torsdag, 24. maj 2012 - 13:25

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]