Gå til hovedindhold

Stop for havdambrug i Danmark

Natur- og Miljøklagenævnets afvisning af havdambrug ved Endelave bør føre til et generelt stop for havdambrug i Danmark.

Havdambrug er nemlig ikke foreneligt med at passe på natur og miljø.

Miljø- og fødevarerordfører Per Clausen siger: 

- Natur- og Miljøklagenævnets stop for etableringen af et havdambrug ved Endelave er et klart signal om, at der ikke kan etableres havdambrug i Danmark, uden det får negative konsekvenser for natur og miljø. Jeg forventer, at miljøministeren erkender dette, og at Miljøstyrelsen ikke giver flere tilladelser til etablering af havbrug.

- I øjeblikket ligger der ansøgninger om tilladelse til 12 nye, store havdambrug i Miljøministeriet. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse bekræfter, at etableringen af disse vil føre til øget kvælstofbelastning og anden forurening af vores farvande. Derfor foreslår Enhedslisten, at der etableres et moratorium, som sætter en stopper for behandlingen af disse ansøgninger.

- Et bredt flertal i Folketinget har i forbindelse med håndteringen af EU's Hav- og Fiskerifond aftalt, at fremtidens udbygning af akvakultur skulle ske på en måde, hvor miljøet blev forbedret. Det kan ikke i dag kombineres med etablering af store havdambrug.

Onsdag, 3. december 2014 - 10:00

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]