Gå til hovedindhold

Positive elementer i udviklingsaftalen

Enhedslisten og SF har i finanslovsforhandlingerne sikret en ny pulje til fredsarbejde, midler til CSR og arbejdsrettigheder, øget indsats mod kapitalflugt og skattely og støtte til det danske hus i Palæstina.

I forbindelse med aftalen mellem Enhedslisten, SF og regeringen er der nogle positive elementer,som du kan læse mere om herunder. Aftalen om udviklingsbistand kan du læse mere om på vores temaside. 

1) Fredspulje til ikke-militære konfliktløsningsaktiviteter

Der oprettes en pulje på 12 mio. kroner til at styrke fredelige løsninger på internationale konflikter.

Freds-puljen skal gå til civilsamfundsorganisationer, tænketanke og medier i Nord og Syd som beskæftiger sig med internationale forhold og konfliktløsning. Formålet er, at styrke analyser af fredsskabende aktiviteter og konfliktløsning, så ikke-militære løsninger på konflikter bliver mere tilgængelige og aktivt inddrages i den offentlige debat og de politiske beslutningsprocesser.
Puljen forventes udbetalt over en 4-årig periode.

2) Styrkelse af CSR-pulje og arbejdsrettigheder

Puljen til social dialog forøges med 55 mio. kroner til indsats indenfor bl.a. miljø og sociale standarder, små- og mellemstore virksomheders samfundsansvar og rammebetingelser på arbejdsmarkedet i udviklingslande. Derudover fortsættes CSR-puljen med en opfyldning på 25. mio. kroner og rammerne justeres så initiativer i Latinamerika kan styrkes. Bl.a. indsatsen for arbejdsrettigheder og menneskerettigheder i Colombia er afgørende.

3) Indsats mod kapitalflugt og skatteunddragelse

Der afsættes yderligere 10 mio. kroner til indsatsen for bedre skattesystemer med fokus på bekæmpelse af kapitalflugt. Enhedslisten og SF ønsker at prioritere skatte-indsatser, fordi kapitalflugt og skatteunddragelse fra multinationale selskaber hvert år koster udviklingslande milliarder, som burde gå til opbygning af velfærd og lighed.

4) Det danske hus i Palæstina

Der afsættes 9 mio. kroner til det Danske Hus i Palæstina. Hensigten er at styrke et langsigtet partnerskab og sikre dansk fokus på støtte til Palæstina.

 

Mandag, 10. november 2014 - 22:14

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]