Gå til hovedindhold

Overraskende anvendeligt oplæg til Det Miljøøkonomiske Råd

Det Miljøøkonomiske Råd har i årevis advaret mod for kraftig miljøregulering af hensyn til økonomien. Det er derfor positivt, at Rådet nu vender på en tallerken.

Rådets nye rapport slår fast, at det forholder sig lige omvendt - at manglende indgreb og miljøregulering koster dyrt i længden.

Miljøordfører Per Clausen siger:

- Det Økonomiske Råd konstaterer i sit oplæg til Det Miljøøkonomiske Råd, at vi stadig er langt fra at opfylde målet om god økologisk tilstand i kystvandene, og at vi risikerer, at udgifterne til at nå dette mål bliver større, hvis vi bliver ved med at udsætte indsatsen. Rådet peger på, at der er brug for både afgifter og kvoter for anvendelsen af kvælstof, hvis vi skal nå målet. Enhedslisten er enig i, at det haster med at få gang i en målrettet regulering af kvælstofudledningen.

- Det Økonomiske Råd konstaterer også, at det går alt for langsomt med at nå de fastsatte mål for reduktion i forbruget af pesticider, og at fund af pesticider i grundvandet er steget. Enhedslisten er enig med Rådet i, at etablering af skov og åbne naturområder er et vigtigt led i at beskytte grundvandet. Rådets beregning af økologisk drift som ringe virkemiddel stiller jeg mig dog tvivlende overfor. Dels er værdien af landbrugsproduktionen sat utrolig lavt, og dels tillægges den biodiversitet, der følger af økologisk drift, ikke nogen rekreativ værdi. Så den del bør genberegnes.

- Jeg er også enig med Rådet i, at vandafgiften skal afspejle miljøeffekter og miljømål, og at det er nødvendigt, at landbrug og øvrige erhverv også skal pålægges afgiften, hvis den skal medvirke til at sikre disse mål.

- Rådet fastslår endvidere, at der er brug for en langt mere ambitiøs global klimaindsats. Ikke mindst interessant er konstateringen af, at en ambitiøs klimapolitik ikke ødelægger økonomien, snarere tværtimod på den lange bane, og at det samlet set er forbundet med velfærdsforbedringer at reducere de globale CO2-udledninger.

- Sidst men ikke mindst er det positivt, at Rådet også efterlyser nye mål for samfundsudviklingen, fordi BNP ikke afspejler udviklingen i befolkningens velfærd. Det er på tide vi får gjort op med vækst som mål for samfundsudviklingen.

- Alt i alt tager denne rapport fra Det Økonomiske Råd et langt mere realistisk udgangspunkt, end vi er vant til fra dem, og den indeholder også en række fornuftige konkrete forslag til handling.

Fredag, 27. februar 2015 - 14:05

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]