Gå til hovedindhold

Om handicappede, om bandekrigen og om... Karen Jespersen


Der er brug for en massiv social indsats for at forebygge bander, for at hjælpe psykisk syge og handicappede. Enhedslisten vil gerne løfte opgaven, mens velfærdsminister Karen Jespersen hellere vil jagte muslimer og Københavns Kommune. 

Københavns socialborgmester Mikkel Warming talte på landsmødet i Kommunernes Landsforening. Han kritiserede i skarpe vendinger regeringens økonomiske jerngreb på kommunernes økonomi, der forhindrer de heltnødvendige investeringer i f.eks. boliger tl handicappede og støtte til autistiske børn.

Mikkel Warming rettede også skytset mod den minister, der af titel er snavrlige for det sociale område - Karen Jespersen. Allerede inden socialborgmesterens tale var velfærdsminister Karen Jespersen blevet modtaget med buh-råb framange af de delegerede fralandets kommuner.

Du kan her læse Mikkel Warmings tale:

"Antallet af handicappede eksploderer i København, og i hele landet.
Det sætter det sociale system - der skal hjælpe, støtte og kompensere mennesker for deres handicap - under voldsomt pres. For budgetterne følger ikke med. Hverken i København eller på landsplan.

I København er der f.eks. sket en decideret eksplosion i antallet af børn med en autismedianogse, og deraf følgende behov for støtte. I 1995 fik 49 københavnske børn en diagnose indenfor autismespektret, i 2007 var det 333 børn. Altså mere end en 6-dobling.

Det stigende antal mennesker med handicap betyder, at selvom der bruges flere penge på området, kan kommunen ikke følge med. Resultatet er bl.a. at ventelister på boliger vokser, selv om der bliver bygget nye boliger i de kommende år.
Det er et landsproblem, for næsten alle kommuner står med et stigende antal mennesker med handicap, budgetter der ikke følger med, og derfor bliver sprængt, samt et skattestop, serviceloft og anlægsloft, der forhindrer kommunerne i at hjælpe og støtte flere.

Jeg har forsøgt at rejse sagen som en national debat - i håb om at engagere velfærdsministeren - f.eks. i Politiken den 9. februar. Men desværre virker det som om ministeren har alt for travlt med at jagte muslimer til at interessere sig for handicappedes forhold...Eller sociale emner i det hele taget.

Det ser vi sådan set også i den offentlige debat om hvordan vi som samfund takler de skyderier mellem bander, vi har set i København i den seneste tid.

Når velfærdsministeren ikke jagter muslimer, ja så jagter hun Københavns Kommune. Det sker med syrede udtalelser om at det hele "sejler". Det viser en totalt manglende respekt for de mange hundrede af lærere, klubpædagoger, socialarbejdere gadeplansarbejdere, der hver dag knokler for, at holde unge væk fra kriminalitet. Det er pinligt, ikke mindst fordi ministeren baserer sine udtalelser på en rapport hun enten ikke har læst, eller ikke har forstået.

Så var Anders Fogh Rasmussen mere inde på det rigtige da han, efter at have besøgt et socialt projekt - et værested Københavns Kommune lige har åbnet, sagde: Det er et af de positive indtryk jeg tager med mig herfra, at der er mange mennesker her på Nørrebro, som engagerer sig i aktiviteter for de unge så de ikke hænger på gaderne og bliver fanget i kriminaliteten.
Hvis vi som samfund ønsker at forhindre de forfærdelige og uacceptable konflikter som København i stor stil har lagt plads til i det seneste trekvarte år. Så er vi nødt til at investere i langsigtet forebyggende socialt arbejde.

Langsigtet socialt arbejde, fra børnehaver, skoler, klubber til familiebehandling, jobtilbud og gadeplansarbejdere er nødvendigt, hvis vi vil gøre det mindre attraktivt for unge om 3-5-10 år at tilslutte sig en bande.

Konkret har vi i Enhedslisten foreslået, at hver gang folketinget sætter en ekstra betjent på gaden, sætter man også en socialarbejder ind - 1-1.
Og det er vigtigt at folketinget også tager ansvaret på sig. Ikke kun snakker om strenge straffe, som man ellers altid gør.

Man skal turde tænke bare en lille smule langsigtet. Turde tage ansvaret for fremtiden. Og det kræver også en aftale der giver kommunerne mulighed for at investere i fremtiden - også handicappede, også udsatte børn og unge. Også dem der ellers ikke er stemmer i!

Det kræver en helt anden og solidarisk aftale med regeringen."

Læs mere om 1:1 Planen. 

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]