Gå til hovedindhold

Normaliser kontrollen med Nordsøen

- Det er chokerende læsning, når Børsen i dag skriver, at A.P. Møller-selskaberne ikke alene fik eneretten til olien, men åbenbart også eneretten til at bestemme, hvem de skal forhandle med om nye koncessioner, siger Enhedslistens energipolitiske ordfører, Søren Kolstrup i en kommentar til A.P. Møllers rasen over at skatteministeren har meldt ud, at DUC bør beskattes hårdere.
- Men jeg tager det som et godt tegn, at panikken breder sig i A.P. Møllers direktion i en sådan grad, at man påberåber sig at være hævet over både regeringen og Folketinget, siger Søren Kolstrup.
- Selskabets krav om at de kun vil forhandle med Miljø- og Energiministeriet er endnu et eksempel på den helt enestående særstatus, man har givet A.P. Møller-selskaberne. Enhedslisten vil nu gå til regeringen og kræve en normalisering af listen over særbehandling.
I Nordsø-politikken er en række kontrolinstanser og administrative instanser sat totalt ud af kraft. Denne situation ønsker Enhedslisten normaliseret i overenstemmelse med normal dansk forvaltningspraksis, der bygger på arbejdsdeling med dertil knyttet ekspertise og samarbejde.
Normaliseringen skal bl.a. omfatte følgende forhold, hvor dagens tilstand med en lang række funktioner samlet hos Energistyrelsen under én minister og med ressourcer, der slet ikke står mål med sagens vigtighed, fundamentalt bryder med dansk forvaltningsskik:

1. Alle skattemæssige aspekter vedrørende den danske olie/gas-produktion skal overflyttes fra Energistyrelsen til Skatteministeriet, som bør oprette en særlig task-force til at tage hånd om de enorme milliardformuer og hvorledes de bedst nyttiggøres i det fremtidige danske samfund.
2. Olieforureningen fra platformene i Nordsøen udgør ifølge Miljøstyrelsen måske op til halvdelen af den samlede olieforurening i danske forvande, og derfor skal kompetencen omkring denne del af olieforureningen overflyttes fra Miljøstyrelsen til Søværnet der i dag har kompetencen vedrørende den øvrige olieforurening.
3. Tilsynet med arbejdsmiljøet skal overflyttes fra Energistyrelsen til Arbejdstilsynet, som normalt har tilsynet med arbejdsmiljøet.
4. Ansvaret for geologisk forskning og vidensopbygning om den danske undergrund skal fjernes fra Energistyrelsen og overflyttes til en uvildig og af Energistyrelsen uafhængig forskergruppe hos GEUS (»Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse«).
5. Energistyrelsen skal fremover alene være ansvarlig for de rent energimæssige aspekter omkring olie/gas-udvindingen, men selvfølgelig bistå med viden og indsigt over for andre ministerier, tilsyn og styrelser.

Onsdag, 13. juni 2001 - 0:00

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Nyheder fra kommuner, regioner og udvalg

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]