Gå til hovedindhold

Landbruget løber fra sit ansvar for natur og miljø

Landbrugets protester mod randzoner for sprøjtning er udtryk for, at sektøren løber fra sit ansvar for natur og miljø.

Dertil kommer, at beskæftigelsen i fødevareproduktionen falder inden for landbruget og inden for slagterierne. Konklusionen burde det stå helt klart: Vi har ikke brug for flere lempelser til industrilandbruget, men for en radikal omlægning af produktionen.

Miljø- og fødevareordfører Per Clausen siger:

- Protesterne mod randzonerne er bare ét eksempel på et erhverv, som løber fra sit ansvar over for natur og miljø. I et land, hvor over 60 procent af arealet er opdyrket af landbruget, er det helt indlysende, at landbruget har et stort medansvar for at beskytte naturen og miljøet. Desværre opfører landbruget sig totalt uansvarligt i denne sammenhæng.

- Det er påvist, at landbrugsproduktionen er den meste alvorlige trussel mod kvaliteten i både overfladevand og grundvand. Den industrialiserede landbrugsproduktion bærer hovedansvaret for den stadigt faldende mangfoldighed i vores natur, og også i forhold til luftforurening og klimaforandringer spiller landbruget en væsentlig rolle.

- Der er brug for en plan, som kan sikre en omlægning af produktionen, hvor der satses langt mere på kvalitet og produktudvikling end på kvantitet. Højere tempo i den økologiske omstilling er et vigtigt element i denne omlægning. Etablering af en jordfond, der kan overtage nødlidende landbrug og forpagte dem ud til unge landmænd, der vil være med til at drive landbrugsproduktion på en miljømæssigt bæredygtig måde, er et andet vigtigt element.

Onsdag, 15. april 2015 - 12:12

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Nyheder fra kommuner, regioner og udvalg

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]