Gå til hovedindhold

Hurtig-ud-reformen forringer allerede nu de videregående uddannelser

Uddannelsesordfører Rosa Lund kalder Sofie Carsten Nielsen i samråd efter uholdbar eksplosion i reeksaminer på Københavns Universitet som følge af den såkaldte "fremdriftsreform".

Blandt andet Institut for Medier, Erkendelse og Formidling har konstateret, at der ved vinterens eksaminer er sket en fordobling af reeksaminer, og samme udvikling ses på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk.

Der er ingen tvivl om, at dette skyldes den fremdriftsreform, som regeringen, SF og de borgerlige partier vedtog i 2013, trods advarsler fra tusindvis af studerende og fra Enhedslisten. Nu ser vi de første beviser på, at fremdriftsreformen stiller helt urealistiske krav til de studerende. Derfor kalder Rosa Lund uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen i samråd.

Fremdriftsreformen vil få flere til at droppe ud

Rosa Lund er stærkt bekymret over de mange reeksaminer.

- For mig er der ikke nogen tvivl om, at det her blot er starten på en bølge af store og ødelæggende konsekvenser af fremdriftsreformen. De skærpede krav vil ikke alene føre til, at flere studerende tager reeksamen. De vil også føre til, at flere bliver stressramte eller føler sig nødsaget til helt at droppe studierne – især dem, hvis forældre ikke har en videregående uddannelse, siger hun.

- Jeg håber, at samrådet får regeringen og SF til at indse, at fremdriftsreformen var en stor fejl, som de faktisk godt kan nå at rette op på, inden alle studerende overgår til de nye og skærpede krav efter sommerferien. Som minimum håber jeg, at ministeren med de nye tal for reeksaminerne kan se, at de skærpede eksamenskrav er helt hen i vejret, og at uddannelserne mangler penge til at kunne sikre kvalitet i undervisningen.

Bedre uddannelser kræver ny kurs fra ministeren

Samtidig kalder Rosa Lund det "helt tosset", at regeringen med den ene hånd tvinger en hurtig-ud-reform ned over de studerende, mens de med den anden skønmaler et scenario om et Danmark, der skal leve af gode uddannelser.

- Konsekvenserne af fremdriftsreformen er stik imod den forståelse af kvalitet i uddannelserne, som vi i Enhedslisten - og sidst, jeg tjekkede, også regeringen og SF - står for. For eksempel betyder dobbelt så mange reeksaminer jo dobbelt så store eksamensudgifter, og de penge kan uddannelserne kun tage fra undervisningen, hvilket betyder færre undervisningstimer og mindre feedback. Det får vi altså ikke bedre uddannelser af, tværtimod! siger hun.

- Lige nu går vi alle sammen rundt og venter på, at ministeren kommer med udspil til, hvordan vi sikrer højere kvalitet i de videregående uddannelser, men samtidig er ministerens egne reformer med til at sænke kvaliteten. Det er helt tosset. Jeg håber virkelig, at samrådet kan få hende til at tænke sig om og skifte kurs.


Rosa Lund har stillet følgende samrådsspørgsmål til uddannelsesministeren:

  • KU’s institut for Medier, Erkendelse og Formidling har konstateret, at der ved vinterens eksaminer er sket en fordobling af reeksaminer som følge af fremdriftsreformens ændrede eksamensregler (Magisterbladet 10. marts 2015). Det samme ses på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk. Forventede ministeren denne konsekvens som følge af fremdriftsreformen?
  • Fra sommeren 2015 overgår også de nuværende studerende til fremdriftsreformen. Hvad forventer ministeren, at det vil betyde i forhold til antallet af reeksaminer fremover?
  • Stigningen i antallet af reeksaminer vil betyde en merudgift for uddannelserne, som hentes via undervisningsudgifterne, hvor der i forvejen er få midler til de mange undervisningstimer og den feedback, som er med til at skabe kvalitet i uddannelserne. Vil ministeren tage ansvar for konsekvenserne af den reform, som regeringen, SF og de borgerlige partier har indført, og finde ekstra ressourcer til uddannelsernes ekstra udgifter?
  • Hvilken påvirkning forventer ministeren, at fremdriftsreformen vil få i forhold til andelen af stressramte studerende, i forhold til de studerendes gennemførelse og i forhold til andelen af studerende, der gennemfører, som kommer fra ’uddannelsesfremmede hjem?
  • Er ministeren villig til at ændre i fremdriftsreformens krav til eksaminer oven på de nye oplysninger om konsekvenserne?
  • Er ministeren villig til løbende orientere at udannelsesudvalget om fremdriftsreformens konsekvenser?
Mandag, 16. marts 2015 - 13:56

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]