Gå til hovedindhold

Gratis tandpleje til psykiatribrugere

Psykiatribrugere, der har tandproblemer på grund af medicin, skal kunne få gratis tandpleje på linje med kræftpatienter, mener Enhedslisten.

Aviserne beskriver i dag et veldokumenteret problem med, at psykofarmaka kan føre til alvorlige tandproblemer. En af årsagerne er mundtørhed, som også kræftpatienter døjer med.

Psykiatribrugere skal ligestilles med kræftpatienter

Forskellen er, at kræftpatienter får offentligt tilskud til deres særlige tandlægeudgifter, mens psykisk syge ingen støtte får. Det skal der rettes op på, fastslår sundhedsordfører Stine Brix.

 - Borgere, som får dårlige tænder som følge af psykofarmaka, skal have ret til gratis tandpleje. Det kan ikke være rigtigt, at vi efterlader denne gruppe med enorme tandlægeregninger, fordi de tager medicin, som de er nødt til at tage, siger hun.

- Psykiatribrugerne bør altså ligestilles med fx kræftpatienter og epilepsipatienter, som de seneste par år har fået hjælp til de tandlægeregninger, som følger af deres sygdom, siger hun. 

Der skal lægges en plan

Det er ikke første gang, Enhedslisten har peget på tandproblemerne for denne særlige gruppe.

- Vi har tidligere rejst problemstillingen over for sundhedsministeren, men er blevet afvist fordi regeringen mente, at det var for dyrt. Men med Astrid Krags positive tilkendegivelse i dag, håber jeg vi kan lægge en plan for hvordan vi får rettet op på den helt urimelige brugerbetaling, som rammer borgere med psykisk sygdom, siger Stine Brix. 

Ifølge Landsforeningen for bedre psykiatri er der hvert år omkring 16.000 danskere, der påbegynder et behandlingsforløb med antipsykotisk medicin. Hertil skal lægges forbruget inden for sygehussektoren.

Onsdag, 30. januar 2013 - 9:50

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]