Gå til hovedindhold

FUs udtalelse om Libyen fra fredag d 18. marts 2011

 Enhedslistens forretningsudvalg vedtager, at Enhedslistens støtter den FN-sanktionerede aktion for at beskytte den libyske civilbefolkning, hvis en række forudsætninger er opfyldt.

Forretningsudvalget afholdt i dag et ekstraordinært møde for at tage beslutning om hvorvidt Enhedslisten kan støtte den militære indsats i Libyen som FN har vedtaget.

Forretningsudvalget var enige om, at der er tale om en uhyre kompliceret situation, og at der ikke er nogen nemme løsninger. Enhedslisten er generelt stærkt skeptisk overfor militær midler, og indgriben i andre lande.

Samtidig har Enhedslistens årsmøde slået fast, at Enhedslisten i ekstreme tilfælde kan støtte militære indgreb, hvis det sker for at forhindre grove forbrydelser mod menneskeheden som folkemord og etnisk udrensning.

Det er forretningsudvalgets opfattelse, at FNs vedtagelse kan lægge pres på det libyske regime for at indvilge i våbenhvile og forhandlinger, og dermed åbne mulighed for at libyerne selv kan afgøre deres fremtid. Og Forretningsudvalget finder det afgørende at den libyske opposition selv har udtrykt ønske om en international humanitær aktion.

 På den baggrund besluttede FU følgende:

 1. FU konstaterer, at FNs sikkerhedsråd har vedtaget en resolution, der opfordrer til en militær indgriben i Libyen, med det formål at beskytte den libyske civilbefolkning mod angreb fra Gadaffi-regimet.

 2. FU konstaterer, at vedtagelsen af resolutionen og dens indhold lever op til de betingelser som Forretningsudvalget vedtog på mødet tirsdag d. 15. marts, for at Enhedslisten kan deltage i en aktion:

a) Der foreligger et klart FN-mandat
b) Det konstateres, at der sker eller er risiko for forbrydelser mod menneskeheden
c) Det garanteres at Libyen ikke besættes af fremmede tropper.
d) Det slås fast, at arabiske stater skal deltage, og at den arabiske liga støtter flyveforbuddet
Desuden indeholder resolutionen yderligere positive elementer. Herunder:
e) Der er opfordring til en øjeblikkelig våbenhvile, fulgt op af forhandlinger om politiske reformer.

3. FU konstaterer at FNs beslutning har haft det positive resultat, at den Libyske regering har erklæret at være indstillet på en våbenhvile. Enhedslisten ser en våbenhvile opfulgt af forhandlinger om politiske reformer, som den bedste løsning på konflikten.

4. FU erkender, at der er problemer forbundet med et angreb på Libyen. Særligt risikoen for at omfattende bombardementer fra den udenlandske koalition kan medføre omfattende civile tab, samt at interventionen ender med en besættelse af Libyen eller kontrol med Libyens olie.

5. Derfor vedtager FU, at det er en forudsætning for Enhedslistens støtte til aktionen, at vi har sikkerhed for at følgende krav er opfyldt:
a) En garanti for at angrebene stoppes hvis Gadaffis regime accepterer en våbenhvile og indstiller sine angreb.
b) En garanti for at FN-styrkerne ikke bomber områder med civil bebyggelse
c) En garanti for fuld respekt for Libyens fremtidige suverænitet, herunder kontrollen med landets olieressourcer

6. Hvis den udenrigspolitiske ordfører vurderer, at disse krav er opfyldt giver FU sin tilslutning til at Enhedslisten stemmer for indsatsen i Libyen.

7. Hvis det senere viser sig at aktionen i Libyen udvikler sig i modstrid med disse garantier, vil Enhedslisten kræve at Danmark indstiller sin støtte til aktionen

Fredag, 18. marts 2011 - 18:56

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Nyheder fra kommuner, regioner og udvalg

Støt de fængslede arbejderledere i Iran
29. nov – Fagligt Landsudvalg

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]