Gå til hovedindhold

Fornuftige anbefalinger fra Carsten Koch og co.

Johanne Schmidt-Nielsen tager umiddelbart positivt imod det såkaldte Carsten Koch-udvalgs anbefalinger om bedre flygtningeintegration.

At afkorte integrationsperioden fra tre til to år er en god idé, så længe det ikke sker på bekostning af ret til danskundervisning.

Integrationsordfører Johanne Schmidt-Nielsen siger:

- Generelt er det fornuftige anbefalinger fra udvalget. Det er for eksempel en god ide at opkvalificere de kommunale medarbejdere og opprioritere mentorprogrammet. Det er også fornuftigt at give flygtninge en koordinerende sagsbehandler, sådan som andre borgere har, når de står i en tilsvarende situation.

- At afkorte integrationsperioden fra tre til to år er ikke i sig selv noget problem. Tilbage i 1990’erne var den helt nede på halvandet år. Men det er afgørende, at flygtningene fortsætter med at gøre brug af deres femårige ret til danskuddannelse, som Enhedslisten har sikret i en aftale med regeringen. Der skal være luft og tid i deres liv til at fortsætte med at lære dansk, efter de er kommet i arbejde, så deres danskkundskaber er tilstrækkelige til, at de kan klare sig ikke bare som arbejdstagere, men som aktive samfundsborgere, forældre og så videre.

- Det, der holder flygtninge ude af arbejdsmarkedet, er ikke først og fremmest manglende vilje hos flygtningene, men hos det private erhvervsliv, der ikke indtil nu har vist vilje til at ansætte de flygtninge, der har de dårligste kvalifikationer i forhold til det danske arbejdsmarked. I den senere tid er der kommet mange velkvalificerede og ressourcestærke syriske krigsflygtninge til Danmark, men vi skal huske, at andre flygtninge mangler uddannelse og kvalifikationer, som de skal have, før de kan komme i gang.

Tirsdag, 20. januar 2015 - 9:59

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]