Gå til hovedindhold

Forbyd GMO-afgrøder

Det er nu bevist, at ukrudt kan arve resistens mod sprøjtegifte fra gensplejsede afgrøder. Derfor kræver fødevareordfører Per Clausen forbud mod GMO-afgrøder i Danmark.


Risikoen for, at såkaldt ”superukrudt” spredes, gør det nødvendigt at tage den danske GMO-lovgivning op til øjeblikkelig revision. Per Clausen udtaler:

 - Enhedslisten vil tage initiativ til, at den nuværende lovgivning erstattes af et forbud mod GMO, så et bæredygtigt landbrug uden GMO kan udvikles i Danmark.

Nuværende lovgivning forældet
Den såkaldte sameksistenslov fra 2008 om GMO-afgrøder tager ikke højde for den nye viden om superukrudt, men er baseret på det, man i 2002 vidste om frøspredning og vilde planters evne til at arve GMO-afgrøders egenskaber.

Imidlertid er det indbygget i lovgivningen, at den kan justeres i takt med ny viden på området. Den mulighed skal der gøres brug af nu, inden superukrudt bliver et problem i Danmark.

 - Der er behov for at erstatte loven om sameksistens med et klart forbud mod GMO-planter, inden man begynder at dyrke gensplejsede afgrøder i Danmark. Vi bør etablere Danmark som en GMO-fri Zone, som det er sket i mange andre dele af Europa, forklarer Per.

 - Det vil desuden være i god overensstemmelse med Nordisk Råds anbefaling fra november 2008 om at forbedre mulighederne for GMO-fri zoner.

GMO-fri zoner eneste udvej
Tilhængere af GMO-afgrøder har ofte fremført, at det kan være mere skånsomt for miljøet at gensplejse landbrugsafgrøder, så de kan stå imod sprøjtegifte. Det betyder nemlig i teorien, at man kan nøjes med mindre mængder af sprøjtegift, idet man kan sprøjte på selve afgrøderne frem for at sprøjte massivt på forhånd.

I praksis opstår imidlertid et nyt og meget alvorligt problem, når ukrudtsplanterne arver afgrødernes modstandskraft mod sprøjtemidler. Resultatet bliver superukrudt, en slags monsterplanter, der er næsten umulige at bekæmpe. I USA findes for eksempel varianter af superukrudt, der bærer 450.000 frø per plante og kan bestøves via vinden!

Dermed er der kun en vej frem, hvis vi vil undgå samme problemer i Danmark, nemlig at vi etablerer os som helt GMO-fri zone.

Hvis du vil vide mere:
 - Den nye viden om superukrudt 
 - Dansk lovgivning om GMO
 - Beskrivelse af sameksistensloven og dens baggrund
 - GMO fri Zoner i Europa 
 - Nordisk råds anbefalinger af GMO-fri zoner 

Fredag, 5. februar 2010 - 11:14

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]