Gå til hovedindhold

Folketinget skal sikre vigtige landskampe på landsdækkende TV

- Landskampen mod Sverige skal være sidste gang den danske befolkning forhindres i at se en vigtig landskamp, som Danmark spiller i udlandet på landsdækkende TV. Derfor stiller Enhedslisten nu et beslutningsforslag i Folketinget, som pålægger regeringen at udnytte de muligheder, som EU-reglerne giver for at give landsdækkende TV-kanaler fortrinsret, når det handler om vise "vigtige begivenheder.". Desværre har kulturministeren i svar til mig afvist at bruge denne mulighed. Så nu vil vi tage sagen op i folketingssalen, udtaler Per Clausen, kulturordfører for Enhedslisten.

- Jeg mener, det er helt urimeligt, at hensynet til de frie markedskræfter og muligheden for at opnå den maksimale profit og hensynet til markedskræfterne skal forhindre store dele af den danske befolkning i at se vigtige begivenheder, som Danmarks kamp mod Sverige, slutter Per Clausen

Yderligere kommentarer:

Per Clausen

Tlf. 33 37 50 08

 

Kulturministerens svar til Per Clausen 

Svar til folketingsmedlem Per Clausen (EL) fra kulturministeren.

Spørgsmål:

"Mener ministeren, at det er rimeligt, at vigtige udekampe for det danske fodboldlandshold ikke vises på tv-kanaler, som alle danskere har adgang til?"

Svar:

Jeg synes, der skal være fair konkurrence på markedet, og det vil der ikke være, hvis DR og TV 2 som de to tv-stationer, der kan ses af alle danskere, skal have forkøbsret til rettighederne til landsholdets kampe. På et frit marked må det være op til tv-stationerne og rettighedshaverne - dvs. idrætsorganisationerne - at afgøre, hvor de store kampe skal vises.

Jeg vil i øvrigt gøre opmærksom på, at de store idrætsbegivenheder, der ikke vises i DR eller TV 2, typisk bliver vist på betalingskanaler, som man kan få adgang til ved at tage kontakt til de relevante udbydere.

Carina Christensen

Spørgsmål nr. S 1774

Stillet den 24. marts 2009

Svar til folketingsmedlem Per Clausen (EL) fra kulturministeren.

Spørgsmål:

"Vil ministeren tage initiativ til at få ændret dansk lovgivning og EU-regler, sådan at det sikres, at det danske fodboldlandsholds udekampe vises på tv-kanaler, som alle danskere har adgang til?"

Svar:

Som jeg gav udtryk for i mit svar på spørgsmål S 1773 om samme emne, så mener jeg, at der skal være fair konkurrence på markedet, sådan som der er i dag. Jeg har derfor ikke i sinde at ændre dansk lovgivning på dette område.

Med hensyn til EU-reglerne, så giver de allerede i dag i direktivet om "tv uden grænser" mulighed for, at medlemslandene kan indføre krav om, at rettigheder til visning i tv af vigtige begivenheder skal tilbydes tv-stationer, der er (næsten) landsdækkende. Denne mulighed videreføres i det reviderede direktiv om audiovisuelle medietjenester, som skal være gennemført i national lovgivning senest den 19. december 2009.

Der har i Danmark tidligere været fastsat sådanne krav i en bekendtgørelse for omkring 10 år siden, men disse krav blev afskaffet med virkning fra 2002 netop med henvisning til den fair konkurrence på markedet.

Ordningen gav i øvrigt ikke garanti for, at de omhandlede begivenheder faktisk blev vist i DR eller TV 2. For hvis de to tv-stationer ikke ønskede at købe rettighederne, havde ministeren af hensyn til tv-virksomhedernes selvstændighed ikke mulighed for at tvinge dem.    

Torsdag, 7. maj 2009 - 9:32

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]