Gå til hovedindhold

EU's patentdomstol gavner de multinationale

EU-patentdomstolen var til debat i Folketinget i dag. Læs europaordfører Nikolaj Villumsens ordførertale.

Den 25. maj skal danskerne til stemmeurnerne om EU-patendomstolen. Her skal de tage stilling til et vigtigt spørgsmål. Det spørgsmål mener jeg også folketinget bør drøfte i dag.

Siger Danmark ja til EU-patentdomstolen ved folkeafstemningen d. 25. maj, kan det nemlig få store konsekvenser for vores fællesskab, for de små virksomheder, for innovationen, fordi der flyttes magt væk fra danske domstole og til en EU-særdomstol. Risiciene er mange, men én ting er sikkert – de store multinationale selskaber vil stå som vinderne.

Først og fremmest anbefaler Enhedslisten et 'nej' til EU-patentdomstolen, fordi et 'ja' vil medføre mange flere patenter i Danmark. Med det risikerer vi et samfund, hvor store selskabers interesse vil vinde over fællesskabet.

Problemet med patenter er særligt kendt i forhold til fx medicinalindustrien, hvor behandlinger, udviklingen af ny medicin og adgangen til den styres af de multinationales patenter og profitjagt – ikke af hensyn til menneskers sundhed. I USA har læger og hospitaler eksempelvis betalt overpris for at teste kvinder for brystkræft, fordi firmaet Myriad Genetics har haft patent på en bestemt menneskelig gen-sekvens.

Det er et eksempel på en hensynsløs profitjagt, der meget vel kan blive virkelighed i Danmark, hvis patentdomstolen også bliver virkelighed for os.

Ifølge den europæiske patentkonvention kan der ikke udstedes patenter på planter, dyr, eller for den sags skyld, mennesker, da naturen ikke er en opfindelse. Med EU's bioteknologiske patentdirektiv er dette forbud imidlertid blødt op, og siden da har det Europæiske Patentkontor udstedt flere tusinde europæiske patenter på planter og liv.

Som det er nu, er det kun ca. 1/10 af de europæiske patenter, der godkendes i Danmark, men med Enhedspatentet, vil de udstedte europæiske patenter gælde med det samme i alle de tilsluttede lande – herunder Danmark, hvis vi stemmer ja til EU-patentdomstolen. Det kan føre til et skred i hvilke patenter, der bliver gyldige i Danmark i fremtiden. Så ikke bare opfindelser, men opdagelser af naturen bliver patenteret.

I sommer tog det multinationale fødevareselskab, Monsanto, eksempelvis patent på en bestemt type broccoli, der ellers var naturligt fremavlet. Men det Europæiske Patent gør broccolien til Monsantos "opfindelse". I 2010 fik medicinalfirmaet Novartis blåstemplet et patent på en bestemt gensekvens, hvilket i praksis giver dem patent på at diagnosticere kræft i bugspytkirtlen – altså meget lig Myriad Genetics patent, der havde grelle konsekvenser i USA.

På lignende vis er der de seneste år blevet udstedt patenter på peberfrugter, meloner, gener og software. Med det Europæiske Patentkontors nuværende praksis, frygter vi i Enhedslisten, at et ja vil betyde, at grænsen for hvad der må patenteres i samfundet rykker sig yderligere – ligegyldigt hvad vi i den danske offentlighed måtte synes. Det vil være i enkelte store selskabers interesse, men går udover hensynet til vores fælles bedste.

Hvis Danmark går med i aftalen, kommer der altså til at gælde langt flere patenter i Danmark. Det benægter ikke engang tilhængerne, som ynder at fortælle, hvordan erhvervsliv og arbejdspladser vil blomstre, hvis vi går med. Men det argument holder ikke.

Opgørelser over hvem der udtager flest europæiske patenter viser nemlig, at det er de helt store multinationale virksomheder. Det er dermed først og fremmest dem, der har interesse i den fælles europæiske patentering. De små virksomheder bliver derimod taberne.

Det er under én procent af de danske virksomheder, som i dag har udtaget europæiske patenter. De øvrige 99 procent står over for en stor belastning ved et ja ved afstemningen. Det øgede antal patenter kan medføre en tilsvarende forøgelse af søgsmål mod danske virksomheder. Og det vil skade de små og mellemstore, der ikke har råd til at ansætte den hær af jurister, det kræver at forsvare sig og følge med i patentudviklingen. Her er særligt grund til at bekymre sig om softwarepatenter, der flittigt godkendes af det Europæiske Patentkontor og som kan belaste ikke bare it-udviklere, men alle små danske firmaer fra murermesteren til revisoren, der dagligt har ansatte, der bruger software. I første behandlingen bekymrede SF og de radikale om faren for softwarepatenter. Den bekymring håber jeg de to partier vil tage seriøst og derfor genoverveje deres opbakning til EU-patentdomstolen.

Med patentdomstolen er der desuden tale om endnu et forsøg på at fremme EU-integrationsprocessen. Med den fælles patentdomstol vil de danske domstole blive sat ud af kraft i patentspørgsmål. Den øverste myndighed i patentsager flyttes til EU-patentdomstolen.

Ved folkeafstemningen den 25. maj er der intet at vinde med et ja – men rigtigt meget at tabe. Derfor stemmer Enhedslisten nej til at underlægge Danmark EU-patentdomstolen og anbefaler danskerne at gøre det samme den. 25. maj.

Onsdag, 23. april 2014 - 13:17

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]