Gå til hovedindhold

EU’s nedskæringspolitik møder hård kritik i Europarådet

I dag vedtager Europarådet en rapport, der viser, at nedskæringerne har krænket grundlæggende rettigheder, og at der er brug for en ny lighedsskabende politik i Europa, hvis vi skal ud af krisen.

Rapporten kommer i kølvandet på massive problemer med fattigdom, arbejdsløshed og sociale problemer i hele Europa og et valg i Grækenland, hvor befolkningen har gjort op med EU’s nedskæringspolitik.

Rapporten bliver vedtaget på foranledning af Nikolaj Villumsen, MF for Enhedslisten, der har ledet undersøgelser i Grækenland, Portugal og Island. 

Nikolaj Villumsen siger:

- Krisen har ramt de europæiske lande meget hårdt med voksende fattigdom, ulighed og stigende arbejdsløshed. I EU's krisepolitikker har der ikke været fokus på de menneskelige konsekvenser. Det er gået særligt hårdt ud over udsatte grupper så som kvinder, borgere med handikap, ældre, unge og immigranter. Medlemslandene i Europarådet er forpligtede til at sikre, at menneskerettighederne respekteres, når de gennemfører nedskæringer. Det har desværre ikke været tilfældet i mange lande.

- Det er på tide, at vi sætter borgerne i centrum og tager deres problemer seriøst. Krisepolitikken har skadet millioner af mennesker og oven i købet forværret den økonomiske situation. Der er brug for en menneskelig krisepolitik, som sikrer borgernes ret til lige behandling og frihed fra diskrimination. Det er den eneste vej til genopretning af Europa.

- Erfaringerne viser, at de ekstreme nedskæringer har negative menneskelige og økonomiske konsekvenser. Derfor opfordrer vi landene til at fokusere på social lighed og ratificere Europarådets reviderede sociale charter og den kollektive klagemekanisme for at sikre ordentlige forhold.

- Rapporten beskriver bl.a. gode erfaringer fra Island, der i modsætning til mange andre europæiske lande har gennemført en krisepolitik med et aktivt fokus på ligestilling og lighed. Det har virket, så landet i dag har lagt krisen bag sig, mens EU-landene hænger fast i stagnation og recession. Konkret har Island sikret social dialog med civilsamfundet og aktivt forsøgt at mindske ulighederne frem for at øge dem i krisepolitikken. Jeg vil opfordre EU-landende til at lære af det islandske eksempel.


Fakta:

Nikolaj Villumsen sidder i Europarådets forsamling, ligestillingsudvalget, og blev i 2014 valgt som leder af en rapport om krisens konsekvenser i Europa. Læs rapporten online. 

Onsdag, 28. januar 2015 - 16:38

Emner

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]