Gå til hovedindhold

Enhedslistens dilemma

Referat af Enhedslistens hovedbestyrelsesmøde d. 21. april 2012.

Af Jens Otto Madsen, medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse.

Den politiske situation var det centrale debatpunkt på Enhedslistens hovedbestyrelsesmøde lørdag den 21. april 2012.

-SF har netop holdt landsmøde. Her vandt Villy Søvndal en klar sejr. SF har siden dag et fra partiets stiftelse haft ét centralt projekt – nemlig at komme i regering. Det mål har SF nået, så enhver antydning af disharmoni i partiet er noget sludder. Det SF laver nu er ikke forræderi, er ikke et svigt eller udtryk for højredrejning, sagde Bruno Jerup, medlem af forretningsudvalget og hovedbestyrelsen, og fortsatte:

-Sådan bliver det måske opfattet af dele af SF-medlemmerne og nogle af deres vælgere. Men jeg vil komme med den påstand, at de ikke har hørt efter. SF-ledelsen gør nøjagtig som den har sagt.

Om regeringen sagde Bruno Jerup blandt andet, at den efter hans opfattelse ligger underdrejet. Hvis regeringen laver de fleste forlig til højre i folketingssalen – skattereform, forringelser af kontanthjælpen, førtidspensionen og flexjob-ordningen – ja, så skal den ikke vente, at Enhedslisten blot ligger stemmer til en kommende finanslov.

-I en sådan situation har vi til gengæld et damoklessværd hængende over vore hoveder. Alle historiske erfaringer taler for, at et socialistisk venstrefløjsparti, som bringer en socialdemokratisk regering til fald, vil tabe det efterfølgende valg.

Nej til at agere stemmekvæg

Der udspandt sig en lang og spændende debat i hovedbestyrelsen. Alle var enige med Bruno Jerups analyse af SF, men mange hovedbestyrelsesmedlemmer gjorde sig til talskvinder/-mænd for, at ville regeringen ikke lytte til Enhedslisten ved de forestående reformer og i stedet indgår forlig med de borgerlige partier, - ja, så må konsekvensen være, at Helle Thorning-regeringen ikke kan vente, "at vi vil agere stemmekvæg". Mange hovedbestyrelsesmedlemmer understregede, at kun et udenomsparlamentarisk folkeligt pres vil kunne bevæge regeringen til at skifte kurs. Hvordan et sådant folkeligt pres skabes, er hovedbestyrelsens vigtigste opgave at diskutere og søge at realisere, sagde en af debattørerne.

Hovedbestyrelsen diskuterede også Enhedslistens holdning til vold. Der blev vedtaget en udtalelse som slår fast, at partiet "tager afstand fra enhver anvendelse af vold i demokratiske samfund og fra organisationer, der benytter sig af vold – uanset begrundelsen. Vi ser det som en vigtig politisk opgave at argumentere imod vold og for brede, fredelige politiske aktiviteter og kampe." Videre hedder det, at Enhedslisten kun samarbejder med andre organisationer og enkeltpersoner der anerkender dette princip.

Endelig bevilgede hovedbestyrelsen i anledning af Folkebevægelsens mod EU's 40 års jubilæum en gave på 25.000 kr. Samtidig understregede man, at der ikke har været ført en diskussion om en selvstændig Enhedsliste-opstilling ved næste EU-parlamentsvalg, sådan som det har forlydt i pressen. Den nyvalgte hovedbestyrelses blev bedt om at forberede en medlemsdebat herom, og derefter fremlægge forslag på årsmødet i 2013 som skal sikre, at Enhedslisten kan intensivere sin aktivitet og indsats i forhold til EU-politikken, samt bidrage til at styrke den brede EU-modstand i tæt samarbejde med Folkebevægelsen mod EU. 

Torsdag, 31. maj 2012 - 17:02

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Nyheder fra kommuner, regioner og udvalg

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]