Gå til hovedindhold

Enhedslisten kræver grøn omlægning af registreringsafgiften

Regeringen lovede i sit regeringsgrundlag en grøn omlægning af bilafgifterne, som skulle gøre den kollektive transport mere attraktiv og energirigtige biler billigere. Det er ikke sket, og derfor foreslår Enhedslisten nu en grøn modernisering af afgiften.

Med under et år til næste valg har regeringen endnu ikke indfriet sit løfte om at omlægge bilafgifterne. Derfor stiller Enhedslisten nu et krav til de kommende finanslovsforhandlinger om en grøn modernisering af registreringsafgiften for 4-5 milliarder kroner årligt. 

Forældede tilskud skal skrottes

Nye bilejere får i dag statsstøtte til bilens radio, til ABS-bremser, ESP antiudskridning og sikkerhedsseler selvom det er lovpligtigt – og i dag får selv de mest benzinslugende biler fradrag for god benzinøkonomi. Disse forældede fradrag skal opdateres og provenuet anvendes til at fremme en grøn omstilling af transporten. 

Konkret vi Enhedslisten afskaffe de særlige fradrag for bilradioer, selealarmer, blokeringsfrie bremser og fradrag til biler med god benzinøkonomi. Fradrag som den teknologiske udvikling er løbet fra, og som tidligere blev givet for at skabe incitamenter hos bilfabrikanter for at udvikle sikre og miljørigtige biler. 

Mere til kollekiv trafik og cykler

I stedet vil Enhedslisten bruge pengene på at fremme den kollektive transport og cyklisme, sænke billetpriserne i den kollektive transport og samtidig afsætte betydelige midler til forskning og udvikling af klimarigtig transport, el- og hybridbiler. 

Enhedslistens trafikordfører, Henning Hyllested siger: 

Gennem flere årtier er det blevet relativt billigere at køre bil, imens det er blevet dyrere at vælge den kollektive transport. Det er jo skørt når vi ved at vi er tvunget til at reducere vores CO2 udledning massivt. 

- I dag er det sådan at vi bl.a. giver særlige fradrag for god benzinøkonomi til de mest benzinslugende biler, fordi vi aldrig har justeret fradragene med den teknologiske udvikling. Det er jo i sig selv absurd. Det er dyrt for statskassen og for vores miljø

- Derfor ønsker vi at holde regeringen op på deres løfte i regeringsgrundlaget om at foretage en grøn modernisering af registreringsafgiften, som kan finansiere en styrkelse af den kollektive transport og omstillingen af bilparken til el- og brintbiler. 

- Regeringen har jo allerede løbet fra to store løfter på transportområdet, nemlig betalingsringen og indførslen af en grøn lastbilafgift. Vi har under et år tilbage inden et valg. Det er nu der skal ske noget, slutter Henning Hyllested. 

Fakta: Det vil Enhedslisten med registreringsafgiften 

Cykelpulje, samkørsel og delebiler erstatter fradrag for bilradioer og selealarmer. 

Fradraget for bilradio, sikkerhedsseler og selealarmer afvikles og provenuet på 300 mio. kr. bruges til at styrke cyklisme, samkørsel samt el og brintbiler.

  • Der etableres en cykelpulje, der kan fremme vilkårene for cyklister markant
  • Der etableres et program mod trængsel, der kan fremme samkørsel, delebiler, parker & rejs mm
  • Der etableres et program der fremmer transport med el, brint og hybridløsninger

Billigere billetter erstatter fradrag for bremser mm

Fradrag for blokeringsfrie bremser (ABS) og ESP afvikles og provenuet på i alt 1,6 mia. kr. omdisponeres til billigere billetter i den kollektive transport.

  • Billetpriserne sænkes i den lokale kollektive trafik, herunder alle busser. Ændringen kan samlet finansiere en sænkning af billetpriserne med 30 % og/eller finansiere gratis kollektiv trafik målrettede steder eller for særlige målgrupper.

Bedre kollektiv trafik erstatter fradrag til biler med dårlig benzinøkonomi

Fradraget for benzinøkonomi justeres, så det følger den teknologiske udvikling og så det kun er de 10-20 % mest miljørigtige biler, som får fradrag. Denne justering vil givet et provenu på 3-4 mia. kr. årligt, som skal bruges til at styrke kollektiv trafik.

  • Der etableres en kollektiv trafikfond, hvor provenuet ved omlægningen løbende overføres. Set over 10 år vil det være en trafikfond på 30-40 mia. kr. Fonden skal primært støtte udbygningen med højklasset kollektiv trafik som letbaner og BRT i de større byer.
  • Der etableres et teknologisk transportudviklingsprogram, der kan støtte nye ideer og koncepter med klimarigtig transport

Uddrag fra regeringsgrundlaget (s.29 & 30):

Det er nødvendigt at nedbringe forureningen fra transportsektoren. Det er herunder nødvendigt at lavere CO2-udslip fra sektoren bidrager markant til at nå klimamålsætningerne.

Regeringen vil føre en ny transportpolitik med klare målsætninger. Det skal være attraktivt for flere danskere at bruge den kollektive transport, det skal være billigere at købe en energirigtig bil og vi skal investere i nye veje og jernbaner, der giver vækst. Et centralt virkemiddel består i at sikre, at der købes biler, der forurener mindre. Der er i særlig grad brug for at begrænse forureningen i byerne, hvor sundhedsskaderne fra 

forurening er størst. Der er også brug for at begrænse stigningen i biltrafikken ved at få flere til at vælge den 

kollektive trafik, som er blevet voldsomt fordyret og busdriften er mange steder, også i yderområderne, blevet forringet. Der er ligeledes brug for at få mere gods over på bane og skib. 

Regeringen vil derfor:

  • Fremsætte forslag til en provenuneutral reform af afgifterne på personbiler, der understøtter ovennævnte. Fritagelsen af elbiler for registreringsafgift forlænges til 2015

Derudover lovede regeringen også i regeringsgrundlaget at indføre en lastbilafgift og en betalingsring, som sidenhen blev droppet. 

  • Fremsætte forslag om en kilometerbaseret afgift på lastbiler, hvis provenu bruges på at gøre den kollektive trafik billigere og på investeringer i den kollektive trafik.
  • Regeringen vil fremsætte forslag om en betalingsring i Hovedstadsområdet. Betalingsringen indføres for at nedbringe trængslen i og omkring Hovedstadsområdet. Indtægterne, som forventes at udgøre ca. 2 mia. kr., anvendes til bedre og billigere kollektiv trafik i og omkring Hovedstadsområdet.

 

 

Onsdag, 15. oktober 2014 - 10:21

Emner

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Nyheder fra kommuner, regioner og udvalg

Nyt fra afdelingen
13. aug – Frederikshavn
Ansvaret for dagpengenes fald
10. aug – Frederikshavn
68 er mere end nok
9. jul – Fagligt Landsudvalg
På vej mod en ny socialreform?
7. jul – Frederikshavn

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]