Gå til hovedindhold

Endelig udsigt til en lov om PET

Enhedslisten glæder sig over, at arbejdet med en egentlig lov for PET efter mere end 13 års ventetid endelig kan begynde.

- Det er håbløst gammeldags, at vi ikke har en egentlig lov for vores efterretningstjeneste. Dybest set har PET jo ingen demokratisk legitimitet, når Folketinget ikke har taget lavet et lovgrundlag, som de skal virke på, siger Pernille Skipper.

Styrk åbenhed og demokratisk kontrol

Et egentligt lovgrundlag vil i sig selv give legitimitet til efterretningstjenesten, men det er også vigtigt, at loven styrker åbenheden, den demokratiske kontrol og borgernes retssikkerhed.

- I dag aner vi jo faktisk ikke, hvad vores penge går til eller hvordan magten bruges. Og kontrollen – altså Folketingets kontroludvalg og det såkaldte Wamberg-udvalg – er en farce, når de ikke har adgang til andet end det materiale, som PET selv udvælger.

Det er grundlæggende for en retsstat, at man kontrollerer myndigheder, som tildeles magtbeføjelser. Enhedslisten mener, at den eksisterende kontrol med PET blot er udtryk for formelle rammer uden indhold, og at kontrollen derfor bør styrkes mærkbart.

- Derfor foreslår vi, at man fx kunne lave en ombudsmandslignende institution, som har til opgave at kontrollere PET's arbejde, siger Pernille Skipper.

Borgerne skal kunne klage

Institutionen skal have mulighed for uanmeldte besøg, egen adgang til PET's registre og systemer og muligheden for at tvinge ansatte til at afgive forklaring. Institutionen skal også have mulighed for at tage sager op af egen drift og behandle klager fra borgere.

Enhedslisten foreslår desuden at borgerne skal have bedre indsigt i afgørelser der vedrører dem og mulighed for at klage.

- Borgernes retssikkerhed i forhold til PET kan ligge på et ekstremt lille sted. I dag kan man fx blive afvist som statsborgerskabsansøger, selvom man opfylder alle kriterier, fordi PET siger det. Man får ingen indsigt i, hvad der ligger til grund for afgørelsen, og har ingen klagemuligheder. Det er et massivt retssikkerhedsproblem, som ikke hører hjemme i en retsstat. Når PET kan afgøre en borgers skæbne, skal der selvfølgelig også være en klageadgang.

Der eksisterer i dag ikke et egentligt lovgrundlag for PET's virke. Retsgrundlaget er i dag en instruks, som Justitsministeren har udstedt, og som kan ændres af en til hver tid siddende Justitsminister uden Folketingets opbakning. 

Læs Enhedslistens forslag her

Fredag, 24. februar 2012 - 12:29

Emner

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]