Gå til hovedindhold

EL om strategi for affald: Den kommer ikke til at gøre forskel

Miljøministeren nye strategi for affaldsforebyggelse vil ikke ændre det store.

Der er gode initiativer i strategien, som sendes i høring i dag, men der følger ikke flere penge med end dem, der allerede er aftalt, og der stilles ikke tilstrækkelige krav til virksomhederne.

Miljøordfører Per Clausen siger:

- De konkrete elementer i regeringens nye affaldsstrategi for affaldsforebyggelse stammer næsten alle sammen fra de seneste års finanslovsaftaler med Enhedslisten. Der er tale om en række konkrete initiativer, der kan fremme deleøkonomi, genanvendelse og cirkulær økonomi. Det er gode initiativer, men de er næppe nok til at sikre den markante omstilling af såvel forbrug som produktion, som er nødvendig, hvis vi for alvor skal nedbringe affaldsmængden.

- Vi må stille skrappere krav til, at virksomhederne skal genopfinde deres produkter ud fra tanken om, at ingen ressourcer må gå til spilde. Alle materialer i et produkt skal kunne genbruges, uden materialets kvalitet forringes. Der skal udvikles nye forretningsmodeller, som understøtter genbrug, deleøkonomi og omstilling til cirkulær økonomi. Desværre peger regeringens vækstpakker, som den har aftalt med højrefløjen, i den modsatte retning. Derfor er der brug for nye grønne initiativer aftalt med Enhedslisten.

- Både i finanslovsaftalen for 2013 og 2015 fik Enhedslisten afsat penge til at styrke deleøkonomi, genanvendelse og cirkulær økonomi. Der er imidlertid brug for mere støtte og nye initiativer. Derfor vil jeg opfordre regeringen til at fokusere på de arbejdspladser, der kan skabes ved at styrke den grønne omstilling i stedet for aftaler med højrefløjen. Det nytter ikke noget at have gode intentioner på miljøområdet, hvis man samtidig laver løsninger sammen med højrefløjen, der øger forureningen, ressourceforbruget og miljøbelastningen. 

Onsdag, 4. februar 2015 - 10:01

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]