Gå til hovedindhold

EL om lukningstruede mandekrisecentre: afskaf satspuljen

Rådgivningsaktiviteter og krisecentre for udsatte mænd er ekstremt vigtige, men mange lukker på grund af usikker satspulje-finansiering.

På et samråd mandag om netop mandekrisecentrene afslørede socialministeren, at man i Finansministeriet arbejder på et alternativ til satspuljen. Men det er ikke en opgave, som embedsmænd skal sidde og fifle med, mener Enhedslisten, som opfordrer ministeren til at indkalde brede politiske forhandlinger om et permanent alternativ til satspuljen.

Socialordfører Pernille Skipper siger:

- Indsatsen for udsatte mænd er ekstremt vigtig. Både ambulant rådgivning, retshjælp og psykologhjælp samt egentlige krisecentre, hvor udsatte mænd kan bo i en periode. Det er vigtigt for den enkelte, hvor alternativet kan være hjemløshed og stor social deroute, men også for voldsramte kvinder, fordi indsatserne også indebærer, at voldsudøvere kan få hjælp til at holde op med at begå vold. Det er uholdbart, at flere centre nu står til at lukke. Det vil være et kæmpe tab for mændene og for vores samfund generelt.

- Jeg begriber ikke, at socialministeren bare vil vende det blinde øje til, mens flere mandekrisecentre må dreje nøglen om. Desværre er det langt fra det eneste gode sociale initiativ, der har måttet lukke grundet satspuljens svindende størrelse. Den eneste holdbare løsning er at afskaffe satspuljen og finde mere holdbar finansiering.

- Satspuljen er en uholdbar finansieringsmetode, fordi de sociale projekter ikke kan forudse fremtiden og må lukke, når puljen bliver mindre i økonomiske nedgangsperioder. Men det går altså ikke, at en flok embedsmænd i Finansministeriet uden socialpolitisk indsigt sidder og træffer så vigtige beslutninger. Derfor vil vi opfordre ministeren til at indkalde forhandlinger om at afskaffe satspuljen og finde alternativ finansiering af de sociale initiativer. Vil ministeren ikke det, vil vi lægge et beslutningsforslag i salen.

Tirsdag, 24. februar 2015 - 14:47

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]