Gå til hovedindhold

EL og regeringen redder retshjælp

Socialt udsatte kan fortsat få gratis juridisk rådgivning. Det er resultatet af en ny aftale mellem Enhedslisten og regeringen.

Da finanslovsforhandlingerne mellem regeringen og Enhedslisten brød sammen og regeringen indgik finanslovsaftale med højrefløjen, faldt en række initiativer bort, som Enhedslisten og regeringen ellers var enige om at gennemføre.

Det gjaldt blandt andet en særlig bevilling til retshjælpskontorer, hvor socialt udsatte og andre kan få juridisk rådgivning. Og en bevilling til juridisk hjælp i asylcentrene. Nedskæringen i retshjælpen skabte kritik både fra retshjælpskontorerne og hos foreningen Danske Advokater.

Nu er Enhedslisten og regeringen imidlertid blevet enige om at redde retshjælpen. I alt afsætter regeringen og Enhedslisten 10 mio. kr til at videreføre den indsats som har fundet sted i de seneste to år.

Samtidig er parterne blevet enige om at videreføre bevillinger til Rådet for socialt udsatte og til Kofoed Skole på i alt 1, 8 mio. kr.   

"Vi har undgået en katastrofe"

Retspolitisk ordfører Pernille Skipper siger:

- Vi har undgået en katastrofe for de retshjælpsinstitutioner, der støtter, hjælper og rådgiver nogle af de mennesker i Danmark, der har det allersværest. Det er jo ikke mennesker med en tyk tegnebog, der bruger den gratis retshjælp. Det handler om de mest udsatte menneskers retssikkerhed, når vi taler om retshjælpsinstitutionerne.

- Der har kun været gode erfaringer med det løft til retshjælpen, som Enhedslisten fik presset igennem i finansloven for 2012. Ingen kan være uenig i, at pengene er givet godt ud. Så selvom pengene er få i det store billede, er det overordentligt vigtigt, at vi har fundet dem.

Nu gælder det social dumping

- Vi er rigtig glade for at vi får samlet op på nogle af de ting, der desværre faldt på gulvet da forhandlingerne om finansloven kuldsejlede. Det handler ikke om milliarder, men om vigtige initiativet. Og vi vil i den kommende tid også forsøge at få gennemført andre af de fornuftige ting som vi og regeringen var enige om før forhandlingerne brød sammen.

Det er den første politiske aftale mellem Enhedslisten og regeringen siden et dramatisk efterår mellem regeringen og støttepartiet. Først brød finanslovsforhandlingerne sammen og efterfølgende væltede Enhedslisten justitsminister Morten Bødskov, da han havde givet urigtige oplysninger til Folketingets Retsudvalg.

Enhedslisten og regeringen skal senere i denne måned mødes for at diskutere mulighederne for at gennemføre andre af de elementer, der var enighed om før finanslovsforhandlingerne brød sammen.

Blandt de elementer der faldt bort med den blå finanslovsaftale var blandt andet en aftale om bedre vilkår for socialøkonomiske virksomheder, styrket indsats mod social dumping med krav om ID-kort på byggepladserne, hjælp til unge truet af hjemløshed, en grøn investeringsfond, samt fuldt fradrag for fagforeningskontingenter mm. Nogle af dem kan dog være svære at gennemføre fordi de kræver en betydelig finansiering.

Fakta:

Retshjælpsinstitutionerne yder gratis juridisk rådgivning til almindelige borgere i f.eks. familie- og arvesager, huslejekontrakter, erstatningssager og købekontrakter.

Retshjælpspuljen fordeles af Civilstyrelsen mellem godkendte retshjælpsinstitutioner og uddeles i begyndelsen maj måned. Den samlede bevilling i 2013 var 21,7 mio. kr. Finansloven for 2014 giver samlet 14,2 mio. Det store fald er resultatet af udløbet af en ekstra bevilling i 2012-13, som blev bevilliget med finanslovensaftalen for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten.

Bevillingen til retshjælpsinstitutionerne udmøntes af civilstyrelsen, som fordeler pengene mellem samtlige af de godkendte institutioner. Med finanslovsaftalen 2012 ændrede regeringen og Enhedslisten samtidig reglerne for tilskudsberettigelse, hvilket betød at min. 7 nye institutioner blev godkendt. Det store fald i bevillingen 1. januar 2014 vil altså ramme samtlige godkendte retshjælpsinstitutioner – gamle såvel som nye.

Konsekvensen vil være, at samtlige institutioner vil modtage ca. 2/3 af den bevilling, der har modtaget i år. Formentlig vil flere være nødt til at lukke eller i hvert fald beskære åbningstider og aktiviteter drastisk.

 

Onsdag, 8. januar 2014 - 11:27

Emner

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]