Gå til hovedindhold

EL kræver dagpengeforhandlinger med regeringen

Johanne Schmidt-Nielsen kræver, at stats- og finansministeren inviterer til forhandlinger om forbedringer af dagpengesystemet og hjælp til de mennesker, der mister dagpengeretten.

Forhandlinger om hjælp til mennesker, der mister dagpengeretten indgik som en del af finanslovsaftalen mellem regeringen og Enhedslisten. Det fremgår, at parterne inden sommerferien skulle mødes og drøfte udviklingen i langtidsledigheden. Siden har det vist sig, at antallet af mennesker, der mister dagpengeretten er langt større end forventet, og regeringens akutpakker har slet ikke haft den forventede effekt.

Pusterum med udløbsdato 

Det lykkedes ved finanslovsforhandlingerne Enhedslisten at få sikret et pusterum på et halvt år, hvor ingen arbejdsløse vil miste hele deres forsørgelse. Men redningsplanken rækker kun til 1. juli. Herefter vil mellem 12.000 og 14.000 danskere ifølge A-kassernes samvirke stå helt uden indtægt.

Enhedslisten har rykket regeringen for at indkalde forhandlingerne, men har hidtil kun fået at vide at ”møderne ikke er datosat”.

Lovgivning skal gennemføres inden sommerferien 

Johanne Schmidt-Nielsen udtaler: 

- Thorning og Corydon skal se at få hænderne op af lommen og få indkaldt til forhandlinger. Tiden er knap. For at hjælpe de mennesker, der er ved at miste deres indkomst og forbedre dagpengereglerne, så skal der jo gennemføres lovgivning inden folketinget går på sommerferie. Så vi har travlt.

- Regeringen står med en bunden opgave, og tiden er ved at løbe ud. Hvis ikke den kommer med reelle løsninger og forbedrer dagpengesystemet vil mange tusinder danskere stå helt uden indkomst, mens tusinder af andre vil falde ud på den lave kontanthjælp. Ikke fordi de ikke vil arbejde, men fordi der ikke er arbejde til dem.

Fejl skal rettes 

Johanne Schmidt-Nielsen siger:

- Det har jo vist sig at regeringen tog massivt fejl mht. konsekvenserne af den kortere dagpengeperiode. Langt flere er faldet ud end forventet, og akutpakkerne blev en fuser, som slet ikke løste problemet. Det er en ærlig sag at tage fejl, men det bør så også medføre at man er parat til at rette op på fejlene.

Fem forslag til forbedringer 

Enhedslisten har forslået en række forbedringer af dagpengesystemet: 

  1. Der oprettes det nødvendige antal kommunale service-/nyttejob, hvor de som allerede har mistet deres dagpengeret, kan få mulighed for genoptjening af dagpenge.
  2. Dagpengeperioden forlænges øjeblikkeligt, så det høje udfald stoppes
  3. Genoptjeningsperioden nedsættes
  4. Beskæftigelse i løntilskud og jobrotation fremover tæller med til optjening af dagpengeret
  5. Ret til supplerende dagpenge genoprettes

 

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]