Gå til hovedindhold

Dansk skibe sejler uden overenskomst

Forsvaret benytter civile udenlandske søfolk på dårlige løn- og arbejdsvilkår til at udføre humanitære opgaver.

Senest er det danske skib Ark Future, som er ejet DFDS, lejet af Forsvaret til at sejle nødforsyninger og køretøjer til de ebolaplagede områder i Afrika. Det var samme skib, som blev hyret til at hjælpe med transport af giftgasser fra Syrien, ligeledes uden overenskomst for søfolkene.

Arbejdsmarkedsordfører Christian Juhl siger:

- Det er stærkt kritisabelt, at dette skatteyderbetalte danske og FN-støttede projekt bruger underbetalte, udenlandske søfolk, der er påmønstret og ansat på social dumping-betingelser.

- Skibet Ark Futura er indregistreret under dansk flag, og det skal sejle nødhjælpskøretøjer til de berørte områder i Afrika for den danske stat. Alligevel udgøres størstedelen af besætningen af polske søfolk ansat på underbetalte enkeltmandskontrakter. De udenlandske søfolk er afskåret fra retten til at arbejde på kollektive løn- og arbejdsvilkår.

- Regeringen bør sikre, at den slags sejladser sker på danske overenskomstvilkår, ligesom staten, regioner og kommuner på alle andre områder skal sikre, at der er arbejdsklausuler i aftalerne, når opgaver bringes i udbud.

- FN-organisation ILO har gang på gang kritiseret Danmark for at forbyder danske, faglige organisationer at forhandle og sikre, at udenlandske søfolk får tålelige løn og arbejdsvilkår. Det er på høje tid, at vi følger FNs henstillinger – ikke mindst i et år, hvor Mogens Lykketoft skal være formand for FNs generalforsamling. Alt andet er hykleri og dobbeltmoral.


Christian Juhl har stillet følgende spørgsmål om Ark Futura til udenrigs-og forsvarsministeren:

  • Hvilke betingelser om løn- og arbejdsforhold har ministeren indføjet i aftalen med DFDS i forbindelse med den aktuelle opgave?
  • Er der ikke tale om social dumpning, når udenlandske søfolk, der arbejder på et skib indregistreret under dansk flag og udfører opgaver for den danske stat, ikke får overenskomstmæssige lønninger?
  • Er der ikke tale om diskrimination og brud på internationale ILO-regler, når søfolkene er afskåret fra at kunne indgå kollektive aftaler om løn- og arbejdsforhold?
  • Hvad vil ministeren gøre for at sikre ordentlige løn- og arbejdsforhold på Ark Futura og lignende skibe, der sejler under dansk flag og udfører opgaver for den danske stat?
  • Hvad er status på 3-parts-forhandlingerne om DIS-reglerne? Hvilke ændringer påtænker regeringen at gennemføre for at sikre danske løn- og arbejdsforhold på danske skibe?
Mandag, 19. januar 2015 - 10:13

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]