Gå til hovedindhold

Danmark skal have national handleplan mod fattigdom

Socialordfører Finn Sørensen følger op på overborgmester Frank Jensens idé med et forslag, der vil pålægge regeringen at udarbejde en national handlingsplan mod fattigdom.

Overborgmester i København, Frank Jensen, har i dag foreslået, at der udarbejdes en fælles strategi i kampen mod den stigende fattigdom. En strategi, som fastslår, hvad hhv. kommuner, regioner, stat, det private erhvervsliv og de frivillige organisationer skal gøre.

Regeringen skal måles på indsats mod fattigdom

- Det er et godt udspil, der kommer fra Frank Jensen. Det vil Enhedslisten følge op med et beslutningsforslag i Folketinget, der pålægger regeringen at udarbejde forslag til en national handlingsplan i kampen mod fattigdom, siger Finn Sørensen.

- Jeg kan ikke forestille mig andet, end at regeringen vil bakke op om vores forslag. Regeringen vil måles på, om den er i stand til at mindske ulighed og fattigdom, og den vil også komme med forslag til en fattigdomsgrænse. Men vi skal ikke kun måle på tingene, vi skal også gøre noget ved dem, så det kan kun gå for langsomt med at udarbejde en handlingsplan.

Der er fortsat fattigdomsydelser i Danmark

- Vi er glade for, at vi sammen med regeringen har taget hul på at afskaffe fattigdomsydelser. Men vi er kun lige begyndt. Der er andre ydelser og regler, som fastholder mennesker i fattigdom, fx den lave ungeydelse, brøkpensionen, varighedsbegrænsningen af sygedagpengene og reglerne om ægtefælle- og samleverafhængighed ved udmåling af kontanthjælp og pension, siger Finn Sørensen.

- De sidste 10 års nedskæringspolitik, den voksende arbejdsløshed, forringelse af dagpenge og efterløn, varighedsbegrænsningen på sygedagpengene er alt sammen medvirkende til, at flere mennesker trues af fattigdom.

Iflg. OECD´s beregninger er en kvart million mennesker i Danmark fattige eller truet af fattigdom, heraf 60.000 børn.

Onsdag, 28. november 2012 - 16:03

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]