Gå til hovedindhold

Danmark bør gå i spidsen for nyt internationalt klimainitiativ

Danmark bør gå i spidsen for nyt internationalt klimainitiativ.

Klima- og energiordfører Per Clausen udtaler:

- Vi kan ikke længere sidde med hænderne i skødet og vente på, at FN-sporet fører til et resultat på klimaområdet. Derfor foreslår Enhedslisten, at der fra dansk side tages internationalt initiativ til et forpligtende internationalt klimasamarbejde med deltagelse af foregangslande på klimaområdet.

- Globalt set er der lande, der er langt mere positive over for et forpligtende samarbejde end andre. Enhedslistens forslag er at etablere en klub af "villige" lande, hvor de mest positive lande mødes i en form for mini-COP-møder på ministerniveau og fastlægger præmisserne for og gennemfører et ambitiøst internationalt samarbejde om grøn omstilling og klimatilpasning gennem ambitiøse klimamål, vedvarende energi og styrket energieffektivitet m.v. Altså en progressiv klub, hvor overliggeren sættes højt, og som andre lande derefter kan tilslutte sig, hvis de accepterer vilkårene.

- Forslaget har ikke til hensigt, at Danmark og andre lande skal melde sig ud af FN-sporet. Klubben af villige lande skal være et supplerende spor i et noget højere tempo, som viser vejen frem og samtidig spiller en aktiv rolle ved de fortsatte FN-forhandlinger.

- Danmark har tidligere været frontløber i arbejdet med at samle progressive lande. Imidlertid har dette arbejde haft den svaghed, at det har karakter af diskussionsklubber, og at landene ikke forpligter sig til handling. Enhedslisten ønsker, at Danmark går skridtet videre og etablerer et forpligtende internationalt klimasamarbejde med konkrete forpligtende mål og initiativer.

Søndag, 13. april 2014 - 13:40

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Nyheder fra kommuner, regioner og udvalg

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]