Gå til hovedindhold

Brug for forstærket indsats mod listeria

Der er brug for en stærkere indsats mod listeriabakterier i Danmark.

Sådan lyder det fra udenlandske såvel som danske eksperter.

Fødevareordfører Per Clausen siger:

- De udenlandske og danske eksperter, der har analyseret den danske listeriaindsats, peger i en ny rapport på behovet for en styrket dansk indsats. Efter min opfattelse er der ikke nogen tvivl om, at vi bør følge disse anbefalinger, og det vil også være et krav fra Enhedslistens side i de kommende forhandlinger om fødevaresikkerheden i Danmark.

- Eksperterne foreslår i rapporten, at Danmarks indsats mod listeria kan styrkes yderligere på en række områder: Det drejer sig om at udbrede kendskabet til listeria – i køkkener der laver mad til risikogrupper samt bedre informering af risikogrupper. Mere viden om listeria i fødevarevirksomheder og i fødevarekontrollen. Mere målrettet prøveudtagning og bedre smittekildeopsporing og mere forskning i listeria.

- Jeg håber på, at både ministeren og de øvrige partier vil være indstillet på at øge indsatsen på dette område, så vi i fremtiden kan minimere risikoen for at blive forgiftet af listeriabakterier.

Tirsdag, 3. marts 2015 - 18:11

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]