Gå til hovedindhold

Akut hjælp til voldstruede kvinder

Enhedslistens socialpolitiske ordfører Line Barfod kræver en akut indsats for at hjælpe voldstruede kvinder. Flere hemmelige nødboliger, livvagter, og personlige kontaktpersoner er blandt Line Barfods forslag.

Kravene kommer efter, at Politiken har offentliggjort den rystende historie om en ung kvinde med marokkansk baggrund, som må leve skjult i frygt for sin familie. Line Barfod har kendt til sagen længe, og opfordrede i september i et brev justitsministeren og velfærdsministeren til at gå ind i sagen.

Line Barfod er strækt utilfreds med myndighedernes ageren i sagen:
- Denne sag viser at, myndighederne stadig er alt for dårlige til at håndtere de her situationer. Kvinderne, der ofte er traumatiserede og i krise, får slet ikke den hjælp de har brug for. Det er dem selv som må løbe politiet og de sociale myndigheder på dørene. Og ofte opfordres de bare til at flytte ud af byen eller landet. Det er ikke acceptabelt.

Derfor vil Enhedslisten foreslå en række nye initiativer:
- Vi foreslår, at voldstruede kvinder, lige så snart de henvender sig til myndighederne skal få en kontaktperson, der er uddannet i problematikken, og at denne kontaktperson, er ansvarlig for at hjælpe kvinden hele vejen gennem processen - både i forhold til kontakten til politi og sociale myndigheder, og med bolig og sociale forhold. Samtidig skal mulighederne for tildeling af polititilhold forbedres. Og i særligt farlige tilfælde skal myndighederne stille livvagter til rådighed for kvinderne - på samme måde som man i dag gør for politikere. Og så skal der findes hemmelige nødboliger i alle dele af Danmark, som kvinderne kan låne. Krisecentre er ikke altid et godt alternativ.

Line Barfod mener også, at der må sættes ind for at ændre normerne i de kredse hvor æresrelateret vld accepteres:
- Det er helt uacceptabelt, at kvinder i Danmark må leve i frygt fordi de bryder med nogle forskruede religiøse og kulturelle traditioner. Derfor er det også meget vigtigt, at der gøres en større indsats for at påvirke de muslimer, der stadig accepterer æresrelateret vold. I Sverige er der gode erfaringer med projekter, hvor unge muslimer påvirker andre muslimer til at tage afstand fra æresvold.

- Rigtig mange kvinder i Danmark lever desværre i frygt for voldelige overgreb. Det gælder ikke kun de kvinder der trues af såkaldt æresrelateret vold, men også f.eks. kvinder som forfølges af voldelige ægtemænd. Regeringens eneste svar har været hårdere straffe. Men det forebygger ikke denne type kriminalitet. Volden skal stoppes før den sker.

Fakta - Enhedslisten foreslår:

- Personlig kontaktperson til voldstruede kvinder fra først henvendelse

- Mulighed for livvagter til særligt truede kvinder

- Oprettelse af hemmelige nødboliger i alle landsdele

- Nemmere adgang til at få anvist bolig i en ny kommune

- Oplysningsarbejde mod såkaldt "æresrelateret" vold

Søndag, 2. november 2008 - 19:41

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]