Gå til hovedindhold

7mia. kr. i profit til udlandet (20/6)

20. juni 2001

7 milliarder i olieprofit til udlandet

Næsten 7 mia. kroner hentede udenlandske olieselskaber sidste
år op fra Nordsøen i superprofit og sendte ud af Danmark og
hjem til moderselskaberne.

Det fremgår af et svar fra Miljø- og energiminister Svend
Auken til Søren Kolstrup, der den 8. juni spurgte, om ministeren
vil »foretage en beregning for årene 1999 og 2000 af den ændrede
nettobetalingsbalancevirkning og indvirkning på statens provenu,
såfremt man antager, at produktionen af gas og olie i Nordsøen
udelukkende blev foretaget af danske selskaber, hvad enten disse er privat
eller statsligt ejede?«

I svaret har ministeren gennemført en justering af de hidtidige
skøn over olie/gas-aktiviteternes effekt på Danmarks handelsbalance.
Den seneste fremgik af Energistyrelsens rapport Danmarks Olie- og Gasproduktion
1999, hvori der er anført følgende forventede betalingsbalanceeffekt:

1999: 8,9 mia. kr.
2000: 17,9 mia. kr.

I svaret er disse rettet til:

1999: 8,7 mia. kr.
2000: 23,0 mia. kr.

Endvidere har ministeriet - under en række nærmere angivne
forudsætninger - opgjort, at hvis der alene stod danske selskaber
bag udvindingen, ville handelstallene være forbedret og set ud som
følger:

1999: 11,4 mia. kr.
2000: 29,9 mia. kr.

Ifølge svaret skyldes forskellen alene, at de udenlandske selskabers
overskud i givet fald ikke bliver ført ud af landet.

 

Onsdag, 20. juni 2001 - 0:00

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Nyheder fra kommuner, regioner og udvalg

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]