Gå til hovedindhold

35 spørgsmål om Gaza

En hel måneds total passivitet fra udenrigsministeren omkring Gaza er uacceptabel. En salve af spørgsmål skal tvinge ham ud af busken.

Mens hele verden diskuterer, hvordan man kan sikre en hurtig våbenhvile som basis for fredsforhandlinger mellem Israel og Palæstina, har den danske regering ikke sagt et muk - trods talrige opfordringer fra blandt andet Enhedslisten.

Danmarks usynlighed er uacceptabel

Det finder udenrigspolitisk ordfører Christian Juhl helt urimeligt.

- Det er uacceptabelt, at Danmark ikke spiller en synlig og aktiv rolle for at bidrage til at løse konflikten, der indtil nu har kostet mere end 200 palæstinensere livet, 1400 sårede og 25 ødelagte moskeer.

- Den danske regering skal give bud på mulige bidrag i denne humanitære katastrofe og som minimum reagere med afstandtagen til Israels voldsomme og aggressive angreb mod Gaza.

Spørgsmål skal tvinge ministeren til at tale

For at få regeringens til at træde frem i lyset med sine holdninger, har Christian Juhl stillet hele 35 spørgsmål til udenrigsminisministeren, som han er tvunget til at besvare:

 1. Hvordan vurderer ministeren situationen i Israel og Palæstina i lyset af de gensidige bombninger?

 2. Hvilke muligheder mener ministeren, der er for at sikre en våbenhvile?

 3. Hvilke muligheder er der for, at parterne selv kan etablere en våbenhvile?

 4. Hvilke opgaver mener ministeren, at Israel har i forbindelse med a) at sikre en våbenhvile og b) at sikre en fortsættelse af fredsforhandlingerne?

 5. Hvilke opgaver mener ministeren, at Palæstina – både PA og Hamas - har i forbindelse med a) at sikre en våbenhvile og b) at sikre en fortsættelse af fredsforhandlingerne?

 6. Hvilke opgaver mener ministeren, at FN kan have i forbindelse med a) at sikre en våbenhvile og b) at sikre en fortsættelse af fredsforhandlingerne?

 7. Hvilke opgaver mener ministeren, at de enkelte lande har i forbindelse med a) at sikre en våbenhvile og b) at sikre en fortsættelse af fredsforhandlingerne?

 8. Hvilke opgaver mener ministeren, at USA har i forbindelse med a) at sikre en våbenhvile og b) at sikre en fortsættelse af fredsforhandlingerne?

 9. Hvilke opgaver mener ministeren, at EU har i forbindelse med a) at sikre en våbenhvile og b) at sikre en fortsættelse af fredsforhandlingerne?

 10. Hvilke opgaver mener ministeren, at den danske regering har i forbindelse med a) at sikre en våbenhvile og b) at sikre en fortsættelse af fredsforhandlingerne?

 11. Hvad ønsker den danske minister og regering at gøre for at forbedre den humanitære situation i Gaza efter Israels regerings lange blokade af Gaza – med henblik på at sikre:
       a) L
  ægebehandling og sundhed?
       b) Vandforsyning?
       c) Strømforsyning?
       d) D
  e, der ønsker at flygte fra Israels bombardementer?
       e) O
  phævelse af søblokaden af Gaza?
       f) U
  dbetalingen af løn til civilt ansatte?
       g) 
  Varslingssystemer over for israelske bombninger?
       h) 
  Beskyttelsesrum for civilbefolkningen (FN meddeler, at 80 % af de dræbte i krigen i Gazastriben er civile)?

 12. Det norske Helsedirektorat har som svar på WHOs forespørgsel meddelt, at Norge har kapacitet til at tage imod skadede palæstinensere. Vil Danmark havde samme mulighed, og vil ministeren anbefale dette? 

 13. Hvad har den danske regering svaret på WHOs forspørgsler (ikke kun muligheden for at tage imod skadede)?

 14. Hvad mener den danske regering om EU's ensidige fordømmelse af affyringen af raketter fra Gaza uden at fordømme israelernes dødelige bombardementer af Gaza (jvf DERs møde 16.7.2014)?

 15. Hvad mener den danske regering om EU's manglende handlinger overfor parterne?

 16. Vil ministeren fremsende den i DERs konklusioners omtalte FN resolution 1860 fra 2009 til Udenrigsudvalgets medlemmer på dansk?

 17. Hvad mener ministeren om den assymetriske militære aktivitet, der i skrivende stund har medført, at én israeler er død, mens mere end 200 palæstinensere er døde, mere end 1400 palæstinensere er sårede, og 25 moskeer er ødelagte?

 18. Hvilken reaktion ville ifølge ministeren være passende fra ovennævnte aktører, hvis én palæstinenser var død, mens 200 israelere var døde, mere end 1400 israelere var sårede, og 25 synagoger var ødelagte?

 19. Hvad mener den danske minister og regering om, at så mange civile i Gaza rammes, herunder især mange børn rammes?

 20. Det er vigtigt, at FN stopper konflikten mellem Israel og Palæstina. Det er vigtigt, at FN opfordrer til våbenhvile mellem Hamas og Israel. Det siger Norges udenrigsminister Børge Brende. Hvad mener den danske minister om den norske udenrigsminister forslag?

 21. Hvad mener ministeren om det omfattende samarbejde mellem israelske og palæstinensiske sikkerhedsstyrker, som ensidigt rettes mod palæstinensiske grupper, der fx på Vestbredden ønsker at demonstrere mod Israels angreb?

 22. Hvad mener ministeren om, at de to sikkerhedsstyrker udveksler efterretninger ensidigt om palæstinensere, der mistænkes for at planlægge angreb mod Israel?

 23. Hvad mener ministeren om, at præsident Abbas og tidligere statsminister Salem Fayyad har brugt sikkerhedsstyrkerne til at forfølge egne politiske mål?

 24. Hvad mener ministeren om, at beskyttelsen af palæstinensiske borgere over for vold fra israelske soldater ikke indgår i sikkerhedsstyrkernes mandat?

 25. Hvad mener ministeren om Human Right Watchs afsløringer af de palæstinensiske sikkerhedsstyrkers brug af ulovlige fængslinger, vold og tortur mod journalister?

 26. Hvad mener ministeren, at ovennævnte samarbejde mellem sikkerhedsstyrkerne og overtrædelse af menneskerettighederne betyder for befolkningens opbakning til PA, Fatah og til Hamas?

 27. Hvad mener ministeren, at den øgede frustration i Gaza og på Vestbredden over Israels assymetisk militære aktioner betyder for opbakningen til hhv. PA, Fatah og Hamas?

 28. Israels tidligere efterretningschef Eifraim Halevy siger til CNN, at Israels regering skal optage fredsforhandlinger med Hamas. Det er ikke ønskeligt at forhandle med Hamas, men alternativet er værre, siger den tidligere Mossad-chef. Han er dermed på linje med International Crisis Group. Hvad mener ministeren om en sådan holdning til Hamas?

 29. Kirkernes Verdensråd opfordrer i en udtalelse fra 7.7.2014 til at bruge økonomiske sanktioner, boykot og de-investeringer for at fremme en retfærdig fred i Israel og Palæstina. Er ministeren enig i dette synspunkt?

 30. International Crisis Group udtaler, at Israels politik om svække eller udslette Hamas er slået fejl og må ændres. Er ministeren enig i dette synspunkt?

 31. 6.900 palæstinensere er dræbt siden 2000, og 1.100 israelere er dræbt i samme periode. Blandt dem er 1.523 palæstinensiske børn og 32 israelske børn. Tallene stammer fra den israelske organisation B’Tselem. Stemmer disse tal overens med ministeriets tal vedr. situationen i Israel/ Palæstina?

 32. Skandinaviske – herunder danske – borgere tager til Israel for at udføre frivilligt arbejde for det israelske forsvar IDF. De frivillige sættes til at lave arbejde på vedligeholdelses- og logistikbaser centralt i Israel. I fjord arbejdede 53 nordmænd, 12 svenskere og 1 dansker for IDF. Hvad mener udenrigsministeren om, at dette også sker under den aktuelle militære konflikt?

 33. Har ministeriet overblik over, hvor mange danskere der gennem årene har udført et sådant arbejde, blandt andet gennem organistaionen Sar-El (Sheruit Le’Israel – tjeneste for Israel)? Og er bidrag til denne organisation skattemæssigt fradragsberettiget i Danmark på lige fod med mellemfolkelige og humanitære organisationer?

 34. Har ministeren oplysninger om, hvorvidt der er danskere, som på samme måde som nævnt ovenfor er taget til Gaza for at støtte Hamas under den militære konflikt ?I givet fald – hvad mener ministeren herom?

 35. Hvad er årsagen til at den danske regering ikke har ytret sig offentligt i mere end en måned om så alvorlig en konflikt som denne?


Ud over disse 35 spørgsmål stillede Christian Juhl allerede ministeren spørgsmål om emnet 
den 1. juli. De er endnu ikke blevet besvaret.

Torsdag, 17. juli 2014 - 10:46

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]